מזכירות לענייני הוראה ותלמידים

המזכירות לענייני הוראה ותלמידים מלווה את הסטודנטים בפקולטה לאורך הלימודים, מההרשמה ועד לסגירת התואר. המזכירות עוסקת בתכנון והפעלת מערכת הלימודים על היבטיה השונים, בהתאם להנחיות ועדת ההוראה וגורמים מוסמכים אחרים בפקולטה ובאוניברסיטה. המזכירות אחראית בין השאר לבניית מערכת שעות הלימודים, לוח הבחינות, ייעוץ ורישום מתקבלים, קביעת זכאות לתואר, הענקת תעודות, טיפול בבקשות וערעורים ועוד. לפניות למזכירות יש למלא טופס מקוון.

צוות המזכירות:

 תפקיד

 שם

 טלפון

 דוא"ל

 חדר

ראש תחום הוראה ותלמידים

גב' ילנה בירמן

02-5883714

elenab@savion.huji.ac.il

4318

עוזרת ראש תחום הוראה ותלמידים

ורכזת ועדת הוראה

גב' אנה לפידוס

02-5883714

humanities@savion.huji.ac.il
teach_committee@savion.huji.ac.il

4317

 רכזת היחידה לשירותי הוראה

 גב' אורלי בר

02-5883719

orliba@savion.huji.ac.il

4404

 רכזת תכניות בינלאומיות

 גב' ויקי סלנט

02-5880297

hum_international@savion.huji.ac.il 

4315 

 רכזת לימודי בוגר

 גב' הדס פרקש

02-5881070

hadassa@savion.huji.ac.il

4320

עוזרת לרכזת היחידה לשירותי הוראה

גב' סימה וידרי

02-5881396

examscenter@savion.huji.ac.il

4404

רכזת מלגות גב' חיוית קודינסקי 02-5881457

 hivitk@savion.huji.ac.il

4401 

רכזת לימודי מוסמך

גב' מיכל שבו

02-5883852

michalbro@savion.huji.ac.il

4319

מנהלנית מרכז מידע

גב' חן קדמי

02-5881095

humstudents@savion.huji.ac.il

4321

מתאם מערכות

מר עבד אבראהים

בדוא"ל בלבד

humweb@savion.huji.ac.il

****

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שעות קבלת קהל, מנהלן מרכז מידע:
יום א': 14:30-11:30
ימים ב'-ה': 13:00-10:00

כתובת למשלוח דואר:
מזכירות הוראה ותלמידים
הפקולטה למדעי הרוח
האוניברסיטה העברית בירושלים
הר הצופים
ירושלים 9190501

חשוב לדעת! יושרה אקדמית

חשוב לדעת! מניעת הטרדה מינית