0f0304839909a55c7f7343a4ad6bcea1

מיומנויות הקריאה והכתיבה

תלמידי הפקולטה מחוייבים בקורסי מיומנויות הקריאה, וההשתתפות בהם מהווה תנאי מעבר לשנה ב'. הקורס מורכב משיעור הכולל שתי הרצאות, וכן מתרגיל הכולל פגישות שבועיות במהלך הסמסטר. הקורס, בהיקף של שעה אחת בשבוע (ובמשקל 2 נקודות זכות), ניתן בנוסף לקורס בהדרכה ביבליוגרפית, או הדרכה מתודולוגית, הניתנים על-ידי החוגים. הנוכחות בשיעור ובפגישות התרגיל וכן הגשת התרגילים במועדם בתרגיל הן חובה. התלמידים מתבקשים להירשם לקבוצת תרגיל בקורס המתאים לרמתם.

על כל תלמידי שנה א' בחוגי הפקולטה שציונם בחלק המילולי של הבחינה הפסיכומטרית העברית נמוך מ-140 להשתתף בקורס חובה "מיומנויות הקריאה והכתיבה":

 • על תלמידי שנה א ששפת אמם עברית וציונם בחלק המילולי של הבחינה הפסיכומטרית העברית הוא בטווח שבין  120 ל-139 להשתתף באחד מקורסי מיומנויות הקריאה והכתיבה 1 שמספרם 08006.
 • על תלמידי שנה א ששפת אמם עברית וציונם בחלק המילולי של הבחינה הפסיכומטרית העברית היה מתחת לציון 120 להשתתף באחד מקורסי מיומנויות הקריאה והכתיבה 2 שמספרם 08007.

על תלמידי שנה א' ששפת אמם אינה עברית להשתתף בקבוצה ד'  או בקבוצה  ח'  או בקבוצה י"א בקורסי מיומנויות הקריאה והכתיבה 2 שמספרם 08007.

على طلاب السنه الاولى الذين لغتهم الام ليست العبريه ان يشاركوا في مجموعةד او مجموعة ח او مجموعة יא في مهارات القراءة والكتابة 2, رقم 08007.

 • תלמידים שהתקבלו בקבלה ישירה (על-פי ציוני הבגרות בלבד) ותלמידים שנבחנו בבחינת יע"ל ישתתפו בקורס 08007.
 • תלמידים שטרם סיימו את בחינת הפטור בעברית ישתתפו בקורס 08007 בשנה השנייה ללימודיהם.
 • תלמידים שסיימו את בחינת הפטור בעברית יירשמו לאחת הקבוצות המיועדות לתלמידים ששפת אימם אינה עברית.

 

פטורים מהקורס:

 • תלמידי החוגים תכנית "אמירים" ותלמידי "מדעי הקוגניציה".
 • תלמידים שקבלו ציון 140 ומעלה בחלק המילולי של המבחן הפסיכומטרי בשפה העברית.
 • תלמידי המכינה הקדם אקדמית שציונם בקורס "מיומנויות הכתיבה האקדמית" בעברית מעל 60.
 • תלמידים הלומדים באחד מהחוגים הבאים בפקולטה למדעי החברה והמשתתפים באחד מהקורסים  הבאים:
  • יחסים בינלאומיים (58135)
  • מדע המדינה (56109)
  • פסיכולוגיה (51111)
  • תקשורת ועיתונאות (50118).
  • חינוך (34401)
  • משפטים (62121)
  • קרימינולוגיה (61105)

בנוסף לקורס, שהינו חובה לחלק מהסטודנטים ובא כדי לתרום בתהליך הכתיבה באוניברסיטה, עומד לרשות התלמידים מרכז להדרכה בכתיבה אקדמית, המספק עזרה בכתיבה אקדמית. אתם מוזמנים ומוזמנות להעזר בו לאורך לימודכם לתואר בוגר.