הדגש במדעי הרוח הדיגיטליים

הדגש במדעי הרוח הדיגיטליים לתלמידי תואר בוגר משנה ב׳ ואילך

 

המושג ״מדעי הרוח הדיגיטליים״ (Digital Humanities) מתייחס לשימוש בכלים חישוביים, מתוכנות מדף פשוטות ועד לתכנון אלגוריתמים ייעודים, לצורך העשרת המחקר ההומניסטי המסורתי, לצד עיסוק בשאלות ופיתוח שיטות מחקר חדשות במדעי הרוח. תחום מדעי הרוח הדיגיטליים עבר בשנים האחרונות מהפכה של ממש: מפרויקט מתודולוגי-טכני הנלווה לדיסציפלינות המסורתיות, מדעי הרוח הדיגיטליים נתפסים כיום כשדה עצמאי המתכתב עם וקורא תיגר על תחומי ידע ושיטות חקירה מסורתיות במדעי הרוח, ומגדיר מחדש את מושא המחקר ההומניסטי והדרכים  להבנתו, בין אם זה טקסט, מפה, ממצא ארכיאולוגי, כתב יד, קורפוס שפה או צליל ותמונה. התחום חווה בעשור האחרון פריחה באוניברסיטאות בעולם: הוקמו אגודות וכתבי עת, נערכו כנסים וגובשו תוכניות ייעודיות במכלול הדיסציפלינות, תחומי הידע והחוגים.

ההדגש מוקם במטרה לחשוף את תלמידות ותלמידי מדעי הרוח לעולם המתפתח של מדעי הרוח הדיגיטליים. העיסוק ההולך וגובר של החברה האנושית בעולם הדיגיטלי נוגע בכל היבט בחיי החברה והפרט ומעמיד חובה והזדמנות בפני מדעי הרוח להתמודד באופן ביקורתי ומושכל עם האתגרים הפילוסופיים, האתיים והחישוביים הניצבים בפני החברה האנושית והידע האנושי בעשורים הקרובים. 

 

מטרות ההדגש 

1) להקנות לתלמידים היכרות ראשונית עם הגישות התיאורטיות השונות למדעי הרוח הדיגיטליים בדגש  על נקודות ההשקה השונות שבין מדעי הרוח הדיגיטליים לבין תחומי הדעת הדיסציפלינריים המסורתיים במדעי הרוח.

2) לפתח בקרב התלמידים אוריינות דיגיטלית כבסיס לעבודה ביקורתית ומושכלת עם כלים חישוביים העומדים ביסוד המחקר במדעי הרוח הדיגיטליים, הן לצורך הכשרתם האקדמית והן לצורך יצירת דיאלוג שווה ובונה בין חוקרי וחוקרות מדעי הרוח לבין חוקרים וחוקרות מדיסציפלינות שונות הנוטלים חלק משמעותי בעיצוב עולם הידע האנושי והמחשבי בצורתו הנוכחית.

3) לחדד ולחזק חשיבה ביקורתית ואתית לשימוש הרווח בכלים חישוביים, הן בהבניית הידע האנושי במחקר ההומניסטי והן בחברה האנושית המתמודדת עם אתגרי יישום בינה מלאכותית.

 

קהל היעד

ההדגש מיועד לתלמידות ותלמידי שנה ב׳ לתואר ראשון בחוגים השונים במדעי הרוח. תלמידים יוכלו לצבור נקודות לקראת ההדגש החל משנה ב׳ ובמשך 4 סמסטרים (סמסטר א+ב בשנה ב׳ לתואר בוגר, סמסטר א+ב בשנה ג׳ לתואר בוגר), במסגרת מסלול לתואר חד חוגי או דו חוגי בפקולטה למדעי הרוח.

 

מבנה ההדגש

ההדגש מורכב מ-12 נ״ז בשלושה נדבכים:

 • תשתית תיאורטית (4 נ״ז)
  1. מבוא למדעי הרוח הדיגיטליים, ד״ר רננה קידר
  2. חשיבה ביקורתית וביקורת חישובית במדעי הרוח הדיגיטליים, ד״ר רננה קידר
 • כלים ושיטות (4 נ״ז)
  1. מבוא לתכנות למדעי הרוח הדיגיטליים, ד״ר עפר אליאור
  2. מבוא לשיטות מחקר כמותניות, ד״ר אלינה ויצלק–מקרביץ׳
 • התמחות נושאית (4 נ״ז); בשנת תשפ"א מוצעים שני קורסי בחירה:
  1. התחקות דיגיטלית אחר התהוות העברית המודרנית, ד״ר עינת רובינשטיין
  2. מדע עתיק דיגיטלי, ד״ר אורלי לואיס

 

עמידה בחובות האקדמיים של ההדגש במדעי הרוח הדיגיטליים תירשם כהערה בגיליון הציונים.

 

קורסי ההדגש שיילמדו בשנת תשפ״א, מופיעים בשנתון תחת מספר מסלול 1690 ״הדגש במדעי הרוח הדיגיטליים״.

 

לקול הקורא לשנת תשפ"א לחצו כאן.

 

לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר עם גב׳ ציפי ביבלניק, מזכירת ההדגש במדעי הרוח הדיגיטליים: tsipib@savion.huji.ac.il