מדעי הרוח הדיגיטליים

תוכנית התמחות למוסמך במדעי הרוח הדיגיטליים

העיסוק ההולך וגובר של החברה האנושית בעולם הדיגיטלי נוגע בכל היבט בחיי החברה והפרט ומעמיד חובה והזדמנות בפני מדעי הרוח להתמודד באופן ביקורתי ומושכל עם האתגרים הפילוסופיים, האתיים והחישוביים הניצבים בפני החברה האנושית והידע האנושי בעשורים הקרובים.

בחזית ההתמודדות הזאת נמצא תחום מדעי הרוח הדיגיטליים. מדעי הרוח הדיגיטליים עברו בשנים האחרונות מהפכה של ממש. מפרויקט מתודולוגי-טכני הנלווה לדיסציפלינות המסורתיות, מדעי הרוח הדיגיטליים נתפסים כיום כשדה מחקר עצמאי שמתכתב עם תחומי ידע ושיטות חקירה מסורתיות במדעי הרוח, קורא עליהן תיגר ומגדיר מחדש את מושא המחקר ההומניסטי והדרכים להבנתו, בין אם הוא טקסט, מפה, ממצא ארכיאולוגי, כתב יד, קורפוס שפה או צליל ותמונה. 

תוכנית ההתמחות במדעי הרוח הדיגיטליים היא תוכנית ראשונה מסוגה באקדמיה הישראלית ונועדה לחשוף את כל תלמידי המוסמך לעולם המתפתח של מדעי הרוח הדיגיטליים.

התוכנית משלבת בין תואר מוסמך בחוג או בדיסציפלינה קיימת לבין התמחות במדעי הרוח הדיגיטליים, ובכך מקיימת יחסי גומלין הדוקים ורציפים עם תוכניות המוסמך הקיימות ועם ההכשרה הקיימת לתלמידי מוסמך במדעי הרוח, משתלבת בה ומעשירה אותה.

ייחודה של התוכנית ומטרותיה

 • להקנות לתלמידי המוסמך הכרות ראשונית עם הגישות התיאורטיות השונות למדעי הרוח הדיגיטליים, בדגש על נקודות ההשקה השונות שבין מדעי הרוח ובין יתר תחומי הדעת במדעי הרוח המסורתיים;
 • לפתח בקרב הסטודנטים חשיבה ביקורתית לגבי השימוש בכלים לצורך חקירת האובייקטים ההומניסטיים המסורתיים, כמו גם לגבי השימוש הרווח בכלים חישוביים בהבניית הידע האנושי והמחשבי (בינה מלאכותית);
 • להנחות את הסטודנטים לעבודה ביקורתית ומושכלת עם כלים חישוביים העומדים ביסוד המחקר החישובי במדעי הרוח הדיגיטליים, הן לצורך הכשרתם האקדמית הן לצורך יצירת דיאלוג שווה ובונה בין חוקרי מדעי הרוח לבין חוקרים מדיסציפלינות שונות הנוטלים חלק משמעותי בעיצוב עולם הידע האנושי והמחשבי בצורתו הנוכחית;
 • להקנות לתלמידי המוסמך אוריינות דיגיטלית ומיומנויות חישוביות יסודיות שילוו אותם הן בהמשך דרכם המחקרית הן בשוק העבודה מחוץ לאקדמיה.

התוכנית פתוחה לתלמידי המוסמך בפקולטה למדעי הרוח במסלול המחקרי והעיוני, בכל חוגי הלימוד.

ההתמחות היא חלק אינטגרלי מתוכנית המרח"ב – מרכז המחקר במדעי הרוח הדיגיטליים בפקולטה למדעי הרוח – והיא חלק מתוכניות המוסמך של הפקולטה למדעי הרוח.

תנאי הקבלה

תנאי הקבלה זהים לתנאי הקבלה לכל חוגי הפקולטה:

תנאי הקבלה למסלול המחקרי

ציון סופי לתואר ראשון בחוג לימודי המוסמך – 90 ומעלה.

לתלמידי שנת השלמה למוסמך: ציון סופי לתואר בוגר 90 ומעלה, וציון בקורסי השלמה בהיקף של 16 נ"ז לפחות בממוצע 90 ומעלה.

תנאי קבלה למסלול העיוני 

ציון סופי לתואר ראשון של 80 לפחות בחוג שבו ממשיכים למוסמך.

תנאי נוסף לתלמידים בשני המסלולים: ראיון אישי עם ראשת ההתמחות, ד"ר רננה קידר.

 

היקף התוכנית

ההתמחות במדעי הרוח הדיגיטליים תהיה חלק מתוכניות המוסמך הקיימות בפקולטה למדעי הרוח ובהיקף של 16-12 נ"ז. התוכנית פתוחה לסטודנטים בשני המסלולים (מחקרי ועיוני). הסטודנטים בהתמחות יידרשו לעמוד בדרישות תוכנית המוסמך הכללית (בהתאם למסלול שלה), בהיקף של 24-20 נ"ז, ובנוסף יידרשו ללמוד את קורסי החובה והבחירה של תוכנית ההתמחות.

תוכנית הלימודים תורכב מלימודי הליבה (חובה ובחירה) בחוג הדיסציפלינרי, בהיקף של 24-20 נ"ז, ומלימודי ההתמחות במדעי הרוח הדיגיטליים, בהיקף של 16-12 נ"ז.

קורסי חובה (6 נ״ז):

 • מחקר הומניסטי בעידן דיגיטלי, רננה קידר (2 נ״ז)
 • שיטות ניתוח חישוביות במדעי הרוח: מתיאוריה לפרויקט מחקר, ברק סובר (2 נ״ז) 
 • מבוא לתכנות להומניסטיים "פייתון", עופר אליאור יחידת להוראת התכנות (2 נ״ז).
  פטור יינתן לבעלי רקע בתכנות או למי שלקח קורס מקביל בלימודי הבוגר.

קורסי חובת בחירה (4-6 נ״ז):

 • מעבדת מחקר טקסטואלית במדעי הרוח, רננה קידר(2 נ״ז)
 • מעבדה בעיבוד אודיו-ויזואלי, ברק סובר (2 נ״ז + 2 נ״ז תרגול)
 • שיטות מחקר כמותניות, אלנה מקרביץ (2 נ״ז)

קורסי בחירה (2-6 נ״ז):

 • מבוא לגיאו-אינפורמטיקה, יאיר גרינברגר – המחלקה לגיאוגרפיה (3 נ"ז)
 • מבוא ל- NLP – חישוב ומשמעות, עמרי אבנד – החוג קוגניציה ובית הספר למדעי המחשב (3 נ"ז)
 • בלשנות קורפוס, אלנה מקרביץ או עינת רובינשטיין – החוג לבלשנות (2 נ"ז)
 • הממד הנוסף: ארכאולוגיה חישובית תלת ממדית, אורטל הרוש –  המכון לארכאולוגיה (2 נ"ז)
 • מחקר דיגיטלי במדעי הרוח: מרעיון למוצר, אורלי לואיס – החוג ללימודים קלאסיים, (2 נ"ז)
 • בנייה וניתוח מאגרי מידע, יעל נצר (2 נ״ז)
 • סמינר מתקדם ביישומים של מדעי הרוח הדיגיטליים – יינתן על ידי מרצים אורחים מחו"ל
 • סמינר מחקרי שבוע לכול התלמידים במסלול ההתמחות

 

תנאי מעבר משנה לשנה במסלול המחקרי בלבד בהתאם לתנאי המעבר הכלליים הקיימים בפקולטה.

לפרטים נוספים צרו קשר עם ראשת התוכנית ד"ר רננה קידר בכתובת: renana.keydar@mail.huji.ac.il

 

האם האלגוריתמים כובשים את מדעי הרוח? קראו כאן על מחקרים מבוססי כלים מתמטיים במדעי הרוח