הדגש במדעי הרוח הדיגיטליים

הדגש במדעי הרוח הדיגיטליים לתלמידי תואר בוגר משנה ב׳ ואילך

 

מדעי הרוח הדיגיטליים 

המושג ״מדעי הרוח הדיגיטליים (Digital Humanities) מתייחס לשימוש בכלים חישוביים, מתוכנות מדף פשוטות ועד לתכנון אלגוריתמים ייעודים, לצורך העשרת המחקר ההומניסטי המסורתי, לצד עיסוק בשאלות ופיתוח שיטות מחקר חדשות במדעי הרוח. תחום מדעי הרוח הדיגיטליים עבר בשנים האחרונות מהפכה של ממש: מפרויקט מתודולוגי-טכני הנלווה לדיסציפלינות המסורתיות, מדעי הרוח הדיגיטליים נתפסים כיום כשדה עצמאי המתכתב עם וקורא תיגר על תחומי ידע ושיטות חקירה מסורתיות במדעי הרוח, ומגדיר מחדש את מושא המחקר ההומניסטי והדרכים  להבנתו, בין אם זה טקסט, מפה, ממצא ארכיאולוגי, כתב יד, קורפוס שפה או צליל ותמונה. התחום חווה בעשור האחרון פריחה באוניברסיטאות בעולם: הוקמו אגודות וכתבי עת, נערכו כנסים וגובשו תוכניות ייעודיות במכלול הדיסציפלינות, תחומי הידע והחוגים. 

 

מטרות ההדגש 

מטרת ההדגש היא לחשוף את תלמידות ותלמידי מדעי הרוח לעולם המתפתח של מדעי הרוח הדיגיטליים. העיסוק ההולך וגובר של החברה האנושית בעולם הדיגיטלי נוגע בכל היבט בחיי החברה והפרט ומעמיד חובה והזדמנות בפני מדעי הרוח להתמודד באופן ביקורתי ומושכל עם האתגרים הפילוסופיים, האתיים והחישוביים הניצבים בפני החברה האנושית והידע האנושי בעשורים הקרובים. 

 

קהל היעד

ההדגש מיועד לתלמידות ותלמידי שנה ב׳ לתואר ראשון בחוגים השונים במדעי הרוח. תלמידים יוכלו לצבור נקודות לקראת ההדגש החל משנה ב׳ ובמשך 4 סמסטרים, במסגרת מסלול לתואר חד חוגי או דו חוגי בפקולטה למדעי הרוח. 

 

מבנה ההדגש

ההדגש מורכב מ-12 נ״ז בשלושה נדבכים: 

•       תשתית תיאורטית ומעשית (4 נ״ז)

•       כלים ושיטות חישוביים (4 נ״ז)

•       התמחות נושאית (4 נ״ז)

        

השלמת החובות האקדמיים של ההדגש במדעי הרוח הדיגיטליים תירשם כהערה בגיליון הציונים.

 

קורסי ההדגש שיילמדו בשנת תשפ״ב, מופיעים בשנתון תחת מספר חוג 1040 ״הדגש במדעי הרוח הדיגיטליים״

 

לקול הקורא לשנת תשפ״ב לחצו כאן 

 

לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר עם גב׳ ציפי ביבלניק, מזכירת ההדגש במדעי הרוח הדיגיטליים: tsipib@savion.huji.ac.il