ברוכים הבאים לפקולטה

ברוכים הבאים לפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטה העברית בירושלים. הגעתם לאתר של הפקולטה העשירה ביותר בתכניות לימודים ובתחומי מחקר באוניברסיטה. זה אינו מקרה: אנחנו אלו המופקדים על חקר ולימוד כלל המגוון העצום של ההיסטוריה האנושית, על הלשונות והתרבויות והדתות האנושיות, על היצירה האנושית על שלל צורותיה מהגות וספרות דרך האמנויות ועד לתרבות חומרית, וכל זה בעשרות רבות של שפות ואזורים ברחבי העולם על פני אלפי שנים. תלמידים חדשים ומבקרים חדשים - וירטואליים או ממשיים - לעתים מוצאים את המגוון העצום הזה כמבלבל מעט: ייתכן, אולם ככל שאנחנו מגוונים ועשירים ומורכבים יותר כך אנחנו ממלאים טוב יותר את ייעודנו.

חדשות הפקולטה

תכנית מלגות לתלמידי תואר שני מחקרי לבני מיעוטים - תש"פ

ספטמבר 2, 2019

פתיחת מחזור חדש של תכנית מלגות ות"ת המיועדות לתלמידי תואר שני מחקרי בני החברה הערבית*, שהתקבלו/יתקבלו ללימודי מוסמך באוניברסיטה העברית החל משנת הלימודים תש"פ.

רשאים להגיש מועמדות כל אלה שקיבלו תואר בוגר מאחת האוניברסיטאות בארץ, שמוכרת ע"י המל"ג.

המלגה בגובה 40,880 ₪/שנה, תינתן לשנתיים (בשנה שנייה בכפוף לאישור ות"ת)

תכנית מלגות לתלמידי תואר שני מחקרי באוניברסיטאות לאוכלוסיה החרדית

ספטמבר 2, 2019

 

רשאים להגיש מועמדות כל אלה שקיבלו תואר בוגר מאחת המוסדות החינוכיות שמוכרת ע"י המל"ג. להלן הקישור שבו ניתן להכניס את שם ביה"ס או המוסד החינוכי של המועמד/ת ולראות אם מוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה.

http://apps.education.gov.il/imsnet/itur.aspx

המלגה בגובה 41,000 ₪/שנה, תינתן לשנתיים (בשנה שנייה בכפוף לאישור ות"ת)

מועדים מיוחדים סמסטר ב' תשע"ט

אוגוסט 6, 2019

מועדים מיוחדים סמסטר ב' תשע"ט

לתלמידים/ות שלום רב,

טרם הגשת הבקשה למועד מיוחד, מומלץ לעיין בתקנון של האוניברסיטה העברית.
ניתן ללחוץ כאן כדי להגיע לתקנון – ראו פרק 7.4 הדן במועדים מיוחדים.

 

לכל החדשות >

          why_jerusalem

 

 

 

 

 

 

 

 

קול קורא