חדשות

תכנית מלגות לתלמידי תואר שני מחקרי לבני מיעוטים - תש"פ

ספטמבר 2, 2019

פתיחת מחזור חדש של תכנית מלגות ות"ת המיועדות לתלמידי תואר שני מחקרי בני החברה הערבית*, שהתקבלו/יתקבלו ללימודי מוסמך באוניברסיטה העברית החל משנת הלימודים תש"פ.

רשאים להגיש מועמדות כל אלה שקיבלו תואר בוגר מאחת האוניברסיטאות בארץ, שמוכרת ע"י המל"ג.

המלגה בגובה 40,880 ₪/שנה, תינתן לשנתיים (בשנה שנייה בכפוף לאישור ות"ת)

תכנית מלגות לתלמידי תואר שני מחקרי באוניברסיטאות לאוכלוסיה החרדית

ספטמבר 2, 2019

 

רשאים להגיש מועמדות כל אלה שקיבלו תואר בוגר מאחת המוסדות החינוכיות שמוכרת ע"י המל"ג. להלן הקישור שבו ניתן להכניס את שם ביה"ס או המוסד החינוכי של המועמד/ת ולראות אם מוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה.

http://apps.education.gov.il/imsnet/itur.aspx

המלגה בגובה 41,000 ₪/שנה, תינתן לשנתיים (בשנה שנייה בכפוף לאישור ות"ת)

לכתוב בעברית

יולי 16, 2019

נפתחה ההרשמה לתכנית לכתיבה יוצרת של הפקולטה למדעי הרוח.
התכנית מוצעת כחלק מלימודי התואר הראשון לתלמידי החוגים לספרות עברית, לספרות כללית והשוואתית ובמסגרת החטיבה לכתיבה יוצרת בב"א כללי. 
פרטים נוספים מופיעים בעלון המצורף, או דרך מזכירות המכון לספרויות: advac@savion.huji.ac.il

 

‏קול קורא למשרות תקניות בהוראה ובמחקר

יולי 10, 2019

 

קול קורא למועמדים/ות מצטיינים/ות למשרות תקניות בהוראה ובמחקר
בחוגי הפקולטה למדעי הרוח בתחומים הבאים:

  • היסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו - תקופת המשנה והתלמוד

  • לימודי אסיה - סין המודרנית (מאות 21-20) או לימודי קוריאה (כל התקופות)

ברכות לחברים החדשים באקדמיה הלאומית הישראלית למדעים

יוני 17, 2019

הפקולטה למדעי הרוח שמחה לברך את שלושת חברינו שנבחרו כחברים חדשים באקדמיה הלאומית הישראלית למדעים:

פרופ' יהודה ליבס (מחשבת ישראל)

פרופ' אהרן ממן (הלשון העברית)