פרופ' דן מירון ופרופ' שמחה עמנואל נבחרו לאקדמיה הלאומית הישראלית למדעים

ספטמבר 13, 2020

 

בישיבת האספה הכללית של האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים שהתקיימה בי"ט באלול תש"ף (8 בספטמבר 2020) נבחרו חמישה חברים חדשים לאקדמיה, ובהם פרופ' דן מירון מהחוג לספרות עברית ופרופ' שמחה עמנואל מהחוג לתלמוד. 

 

פרופ' מירון ופרופ' שמחה יהיו חברים בחטיבה למדעי הרוח של האקדמיה, שבה חברים טובי החוקרים הישראלים בקשת רחבה של תחומים במדעי הרוח והחברה. פעילות החטיבה כוללת תמיכה במפעלי מחקר, ארגון סימפוזיונים בין-לאומיים, ימי עיון והרצאות, ובחינה של נושאים שונים בתחומי מדעי הרוח והחברה. החטיבה פועלת רבות לחיזוק מעמדם של מקצועות מדעי הרוח ולהגדלת התקציבים למדעי הרוח ממקורות ציבוריים ומגורמים פילנתרופיים.

 

הפקולטה למדעי הרוח מברכת את פרופ' מירון ואת פרופ' עמנואל ומתברכת בבחירתם.