הזמנת אישורים רשמיים

32f85c4fae1b6f14a077bfa7aa4d9580

אישורים רשמיים של הפקולטה ניתן להזמין רק באמצעות אתר האינטרנט. לאחר אישור התשלום, הבקשה תועבר לטיפול מזכירות תלמידים והטפסים ישלחו לכתובת הדואר שצוינה בבקשה. שימו לב: אין אפשרות לשלם ישירות במזכירות. תלמידים פעילים המבקשים אישור לימודים בעברית אינם צריכים לשלם, הפקת הטופס נעשית דרך מערכת "מידע אישי".