גב' ילנה בירמן

גב'
ילנה
בירמן
ראש תחום הוראה ותלמידים
בניין מדעי הרוח, חדר 4318
שעות קבלה: בתיאום מראש
02-5883715
elenab@savion.huji.ac.il