גב' ילנה בירמן

ראש תחום הוראה ותלמידים
בניין מדעי הרוח, חדר 4318
02-5883715
שעות קבלה: בתיאום מראש
elenab@savion.huji.ac.il