גב' חן קדמי

מנהלנית מרכז מידע
בניין מדעי הרוח, חדר 4321
02-5881095
humstudents@savion.huji.ac.il