הסבר ומידע כללי

האוניברסיטה העברית והפקולטה למדעי הרוח על חוגיה השונים מציעות לתלמידים מגוון אפשרויות ללימודים בחו"ל, ומעודדות אותם בחום לנצל אותן. הלימודים באוניברסיטה בחו"ל נועדו להעשיר את הידע, להעניק התנסות בלימודים בסביבה אינטלקטואלית חדשה, חשיפה למורים וחוקרים מרכזיים בתחום הלימודים, ואפשרות למפגש עם סטודנטים מרחבי העולם. על-פי רוב, הלימודים במסגרת זו מתקיימים במשך סמסטר אחד במהלך שנת הלימודים ולעיתים גם בחודשי הקיץ.

התוכניות המוצעות לתלמידים כוללות שלושה מסלולים עיקריים. הראשון הוא עבור תלמידי מוסמך מחקרי ודוקטורט לנסיעה של סמסטר (ובמקרים מיוחדים לשנה אקדמית שלמה) לאוניברסיטאות עלית בצפון אמריקה ובאנגליה. המסלול השני מיועד לנסיעה של סמסטר אחד לתלמידי בוגר ומוסמך במסגרת הסכמי ארסמוס + עם מוסדות אקדמיים באירופה; בעוד שחלק מהאפשרויות במסלול זה הן במסגרת הסכמים כלל אוניברסיטאיים (והמתפרסמים על-ידי הרשות לבינלאומיות של האוניברסיטה) הרי שאפשרויות אחרות מעוגנות בהסכמים בלעדיים עם הפקולטה למדעי הרוח. המסלול השלישי מיועד לתלמידי בוגר בלבד של השתתפות בתוכנית בתחום הסכסוך הישראלי-ערבי והכוללת לימודים של סמסטר אחד בארה"ב. מידע מפורט על התוכניות וכן המסמכים הדרושים להגשת בקשה ניתן למצוא בלשונית "תוכניות בינלאומיות הסכמים וקולות קוראים". למעוניינים להשתתף באחת התוכניות חשוב לקרוא קודם את תקנון חילופי הסטודנטים של האוניברסיטה.

שימו לב: תלמידי בוגר שחוג הלימודים השני שלהם הוא בפקולטה אחרת נדרשים לקבל אישור נסיעה משתי הפקולטאות.

שאלות שכדאי לשאול לפני הגשת מועמדות

השיקולים הכרוכים ביציאה לחילופי סטודנטים

ישנם שיקולים שונים הכרוכים ביציאה לחילופי סטודנטים. בין השאר הם כוללים שיקולים אישיים-משפחתיים, כלכליים, ואקדמיים. ביחס לאלו האחרונים מומלץ לשים לב במיוחד להיבטים הבאים לפני הגשת המועמדות:

  1. גרירת לימודים מעבר לשנות התקן: למרות שהאוניברסיטה העברית בכלל והפקולטה למדעי הרוח בפרט עושות כמיטב יכולתן כדי שסטודנטים לא יגררו את לימודיהם מעבר לשנות התקן, יש לזכור כי לעתים לא ניתן להימנע מכך. לצורך היערכות נכונה מומלץ לסטודנטים לפנות לייעוץ עם רכז התכניות הבינלאומיות ולברר זאת מבעוד מועד טרם הגשת המועמדות.
  2. הגשת מועמדות לתכניות חילופים הקשורות לתחום הלימודים: הרשות לבינלאומיות של האוניברסיטה והמשרד הבינלאומי של הפקולטה מציעות מגוון רחב של תכניות לחילופי סטודנטים. לפני שמגישים מועמדות יש לשים לב שהתכניות הללו מותאמות לתחום הלימודים האקדמי. תלמידי הפקולטה למדעי הרוח מתבקשים לנסות להתקבל לתכניות חילופים המציעות קורסים הקשורים לתחום לימודיהם. יש לשים לב למבנה האקדמי של הלימודים בכל מוסד. כמו כן, לעתים היצע הקורסים באוניברסיטה בחו"ל הוא מצומצם  ומאוד ממוקד.
  3. תכניות חילופים ייעודיות לתחום לימודים יחיד: בהמשך לסעיף הקודם, רוב הסטודנטים לתואר ראשון רשומים ללימודים בשני חוגים. סטודנטים יכולים להגיש מועמדות לתכניות ייעודיות המכוונות לאחד משני תחומי לימודיהם, אך לצורך היערכות נכונה חייבים ליידע את שני החוגים על הרצון להגשת מועמדות לתכנית וזאת על מנת לבדוק את השלכות של לימודים בתחום אחד בלבד במשך סמסטר על תכנית הלימודים של החוג השני.

התקבלתי, מה עכשיו?

צעדים ראשונים

לאחר דיון בוועדת הקבלה של הפקולטה, ובמקרים מסויימים גם ראיון אישי עם המועמד, המשרד הבינלאומי של הפקולטה יודיע לסטודנט על החלטתו. יש להדגיש כי אישור מהמשרד הבינלאומי על קבלה לתוכנית חילופי סטודנטים אינו מהווה אישור סופי להשתתף בתוכנית; לאחר קבלת האישור מהמשרד הבינלאומי, יש לפנות לרכז המשרד הבינלאומי של הפקולטה על מנת לקבל הסבר ואישור עקרוני על תכנית הלימודים בחו"ל. לפי התקנון, כל הסטודנטים היוצאים ללימודים בחו"ל חייבים - ללא יוצא מן הכלל - לקבל אישור עקרוני על תכנית הלימודים בחו"ל עוד טרם נסיעתם. במקרים מסויימים דרוש גם אישור מהמוסד המארח בחו"ל כמו גם עמידה במבחן בקיאות בשפה המקומית.

הכרה בקורסים

ככלל, במהלך סמסטר בחו"ל מצופה מסטודנט לתואר בוגר ללמוד בין 10 נ"ז ל-20 נ"ז, ומסטודנט לתואר מוסמך בין 6 נ"ז ל-10 נ"ז. הקורסים הנלמדים בחו"ל ישמשו תחליף לקורסי בחירה (ו/או לקורסי "אבן פינה") או כתחליף לקורסי חובה, וקורסי שפה כמפורט בתקנון חילופי הסטודנטים. לא ניתן למלא את חובת הגשה של עבודות סמינריוניות במסגרת לימודים בחו"ל.

טרם יציאה לחו"ל

טרם היציאה לחו"ל יש לפנות לרכז תכניות בינלאומיות של הפקולטה בכתובת הדוא"ל hum_international@savion.huji.ac.il  לצורך קבלת אישור עקרוני על הקורסים שהסטודנט מתעתד ללמוד. על תלמידים הלומדים בשתי פקולטות שונות לפנות לאיש הקשר בפקולטת האם בלבד. לאחר מכן, יש למלא את הטופס בקשה להכרה בקורסים עבור חילופי סטודנטים. על התלמידים היוצאים לספק סילבוס באנגלית עבור כל אחד מהקורסים אותם הם מתכוונים ללמוד בחו"ל. סטודנטים שלא יקבלו אישור עקרוני עלולים שלא לצאת לחילופי הסטודנטים גם אם הם קיבלו אישור קבלה לתוכנית מהמשרד הבינלאומי. עם קבלת האישור העקרוני, ולאחר פתיחת אתר הרישום בתחילת השנה באוניברסיטה העברית, יש להירשם לקורס "חילופי סטודנטים" שמספרו 74101 במקרה של יציאה לחו"ל לסמסטר אחד ו-קורס 74100 עבור יציאה לחו"ל לשנה אקדמית מלאה.

שימו לב: הקורסים אשר יילמדו בחו"ל ייחשבו לצורך מילוי מכסת נקודות זכות לתואר, אך הציונים שיושגו בהם לא ישוכללו בחישוב ממוצע הציונים לתואר.

בעת השהות בחו"ל

במקרים חריגים, לאחר ההגעה למוסד המארח בחו"ל, הקורסים שאושרו לתלמיד כחלק מתוכנית הלימודים עשויים להתגלות כבלתי-רלוונטיים. במקרה שכזה, יש להציג בהקדם האפשרי תכנית חלופית לאישור היועץ האקדמי של החוג בארץ, ולכתב את רכז תכניות בינלאומיות בפקולטה למדעי הרוח.

בעת השהייה בחו"ל לא ניתן במקביל להיות רשומים וללמוד בקורסים המתקיימים בארץ. כמו כן, במידה וסטודנט יוצא ללימודים בחו"ל לסמסטר אחד בלבד הוא אינו יכול  להירשם לקורסים שנתיים בארץ ולהצטרף אליהם בסמסטר האחר.

לאחר החזרה מחו"ל

בתום השהות בחו"ל, ולא יאוחר משבועיים ממועד החזרה, יש  למלא טופס בקשה להכרה בקורסים עבור חילופי סטודנטים לאחר חזרה מחו"ל. ביחד עם הטופס יש להגיש גם סילבוסים וגיליון ציונים רשמי.