כיצד ניתן אישור אתי בוועדת האתיקה של הפקולטה למדעי הרוח

מתן אישור אתי בוועדת האתיקה של הפקולטה

 

על מנת לקבל אישור אתי מוועדת האתיקה הפקולטאית, יש להגיש לראשת הוועדה:

1.     טופס בקשה מקוון

2.     מסמכים נלווים כגון טופס הסכמה, שאלון או מודעת גיוס נבדקים.

3.     תעודת קורס CITI. האוניברסיטה קבעה בנוגע למחקרים שמעורבים בהם בני אדם כי חוקרים, מורים, תלמידי מוסמך ודוקטור שבמחקרם מעורבים בני אדם, חייבים בתעודה המוכיחה כי עברו הכשרה אתית המותאמת  לעיסוק במחקרים מסוג זה.

 

קורס CITI

האוניברסיטה העברית מנויה לתוכנה האינטרנטית של ארגון CITI, המנפיקה תעודה בתום ההכשרה. חוקרים וחוקרות, תלמידות ותלמידי מחקר המעוניינים לבצע מחקר המערב בני אדם יכולים להיכנס למערכת, ללמוד את החומר הנדרש ולקבל אישור המעיד על מעבר ההכשרה. יש להיכנס לאתר התוכנה ולהירשם כמשויכים לאוניברסיטה העברית. לאחר מילוי הפרטים האישיים, יש להירשם לקורס Social Behavioral Basic Research, שמתאים לחוקרים במדעי הרוח והחברה. הקורס מחולק למספר פרקים, שבסוף כל אחד מהם יש שאלון שעליו ניתן ציון. אורך הקורס בין 4 ל-8 שעות בסך הכל. אין צורך לעבור על כל החלקים ברצף, אפשר להשלימו תוך מספר ימים או שבועות. לאחר שעברתם את הקורס בציון 70 לפחות, תונפק התעודה שאתם נדרשים להגיש יחד עם טופס הפנייה.

 

תהליך בחינת הבקשה:

תחילה תעבור ראשת הוועדה על הטפסים שהוגשו ותחזיר אותו למגיש (או למגישה) במקרה של חוסרים (כגון היעדר חתימה, טופס הסכמה, או אישור CITI). אחר כך תעבור הבקשה לשני חברי או חברות ועדה נוספים במקרה של עבודת מאסטר, ושלושה במקרה של עבודת דוקטורט או מחקר של חוקר (או חוקרת) הפקולטה. במקרה של מחלוקת או ספק, יתקיים דיון בין כל חברות וחברי הוועדה. התשובה תתקבל תוך שבוע עד עשרה ימים. במקרה של תיקונים, תידרש הגשה חוזרת, שבה יהיה צורך לסמן את השינויים שבוצעו.