קולות קוראים 2023-2022

English

קול קורא
למועמדות ומועמדים מצטיינים למשרות תקניות בהוראה ובמחקר בפקולטה למדעי הרוח בתחומים הבאים:

 

אסלאם בדרום אסיה פתוח לכל התחומים

האוניברסיטה העברית בירושלים מודיעה על פתיחת מכרז למשרה תקנית בפקולטה למדעי הרוח בתחום האסלאם בדרום אסיה. המשרה פתוחה למועמדים ולמועמדות בכל הדרגות בעלי דוקטורט, או לתלמידי דוקטורט מתקדמים שיקבלו תואר זה עד ל-30 ביוני 2023.

דרישות התפקיד:

המשרה פתוחה למועמדות ומועמדים מצטיינים העוסקים תחומי המחקר של לימודי האסלאם בדרום אסיה במגוון דיסציפלינות – היסטוריה (פוליטית, כלכלית, חברתית, תרבותית וכו׳), ארכיאולוגיה, מדע הדתות, ספרות, דת, או היסטוריה של האומנות בכל התקופות הרלוונטיות.

על המועמד (או המועמדת) להיות בקי ולנהל מחקר בשפות של האזור דוגמת פרסית או אורדו. בקיאות בערבית ו/או בשפות נוספות של דרום אסיה מהווה יתרון.

הזוכה במשרה יידרש ללמד קורסי חובה וקורסי בחירה בתחומי התמחותו, ולהיות מסוגל להעביר קורסים רחבים השוואתיים ומתודולוגיים (לתואר בוגר ומוסמך). כן יידרש לנהל מחקר עצמאי ומקורי ברמה האקדמית הגבוהה ביותר, להפגין מנהיגות מדעית ולהתמודד על מענקי מחקר מקרנות חיצוניות, ולהפגין יכולת שיתוף פעולה עם חוקרים וחוקרות אחרים בפקולטה ובאוניברסיטה ומילוי תפקידים שונים בחוג. הזוכה יועסק במינוי משותף לשני חוגים השייכים למכון ללימודי אסיה ואפריקה.

שפת ההוראה העיקרית באוניברסיטה העברית היא עברית אבל תינתן גם אפשרות ללמד קורס (או קורסים) מתקדם באנגלית. למועמדים שאינם שולטים עדיין בעברית תינתן האפשרות ללמוד עברית או לשפר את שליטתם בשפה במהלך השנים הראשונות לקליטתם באוניברסיטה.

מועמדים ומועמדות מתאימים יוזמנו לביקור קמפוס שיכלול הרצאת משרה, ראיון ומפגשים עם חברי וחברות החוג.

לפרטים נוספים, נא לפנות לפרופ' מיכל בירן ראשת המכון ללימודי אסיה ואפריקה

בדוא"ל: biranm@mail.huji.ac.il

למידע נוסף
אתר המכון ללימודי אסיה ואפריקה  
אתר החוג ללימודי האסלאם והמזרח התיכון 
אתר החוג לשפה וספרות ערבית 
אתר החוג ללימודי אסיה

 

בלשנות (המדור לבלשנות גנרטיבית) – תחביר ו/או סמנטיקה

האוניברסיטה העברית בירושלים מודיעה על פתיחת מכרז למשרה תקנית בחוג לבלשנות (המדור לבלשנות גנרטיבית), בתחום התחביר ו/או הסמנטיקה. המשרה פתוחה למועמדים ולמועמדות בכל הדרגות בעלי דוקטורט, או לתלמידי דוקטורט מתקדמים שיקבלו תואר זה עד ל-30 ביוני 2023.

דרישות התפקיד:

הזוכה במשרה יידרש ללמד קורסי חובה וקורסי בחירה בתחומי התמחותו (לתואר בוגר ומוסמך), וכן לנהל מחקר עצמאי ומקורי ברמה האקדמית הגבוהה ביותר, להפגין מנהיגות מדעית ולהתמודד על מענקי מחקר מקרנות חיצוניות. כמו כן, תידרש יכולת שיתוף פעולה עם חוקרים וחוקרות אחרים בפקולטה ובאוניברסיטה ומילוי תפקידים שונים בחוג. בהתאם לצרכי החוגים הרלוונטיים בפקולטה ובהתאם לכישורי המועמד שייבחר, תיבחן אפשרות של מינוי משותף או שיתוף הוראה עם חוגים ותחומים נוספים.

שפת ההוראה העיקרית באוניברסיטה העברית היא עברית אבל תינתן גם אפשרות ללמד קורס (או קורסים) מתקדם באנגלית. למועמדים שאינם שולטים עדיין בעברית תינתן האפשרות ללמוד עברית או לשפר את שליטתם בשפה במהלך השנים הראשונות לקליטתם באוניברסיטה.

מועמדים ומועמדות מתאימים יוזמנו לביקור קמפוס שיכלול הרצאת משרה, ראיון ומפגשים עם חברי וחברות החוג.

לפרטים נוספים, נא לפנות לראש המדור לבלשנות גנרטיבית, לוקה צרניץ׳, בדוא"ל: luka.crnic@mail.huji.ac.il

למידע נוסף על החוג לבלשנות

 

לימודי האסלאם והמזרח התיכון – עולם האסלאם בימי הביניים והמאוחרים ובעת החדשה המוקדמת (משנת 1000 עד שנת 1700 בקירוב)

האוניברסיטה העברית בירושלים מודיעה על פתיחת מכרז למשרה תקנית בחוג ללימודי האסלאם והמזרח התיכון בתחום של עולם האסלאם בימי הביניים המאוחרים ובעת החדשה המוקדמת (משנת 1000 עד שנת 1700 בקירוב). המשרה פתוחה למועמדים ולמועמדות בכל הדרגות בעלי דוקטורט, או לתלמידי דוקטורט מתקדמים שיקבלו תואר זה עד ל-30 ביוני 2023.

דרישות התפקיד:

המשרה פתוחה למועמדים ולמועמדות מצטיינים העוסקים בהיסטוריה הפוליטית, החברתית, האינטלקטואלית, התרבותית והדתית של ארצות האסלאם בתקופות הרלוונטיות. על המועמד להיות בקי בשפה הערבית. בקיאות בשפות נוספות של האזור, דוגמת פרסית או תורכית-עות'מאנית, מהווה יתרון.

הזוכה במשרה יידרש ללמד קורסי חובה וקורסי בחירה בתחומי התמחותו (לתואר בוגר ומוסמך), תוך יכולת ליצור קורסים מקוריים בעלי זיקה אף לתקופה המודרנית. בנוסף, יהיה על הזוכה לנהל מחקר עצמאי ומקורי ברמה האקדמית הגבוהה ביותר, להפגין מנהיגות מדעית ולהתמודד על מענקי מחקר מקרנות חיצוניות. כמו כן, תידרש יכולת שיתוף פעולה עם חוקרים וחוקרות אחרים בפקולטה ובאוניברסיטה ומילוי תפקידים שונים בחוג. בהתאם לצרכי החוגים הרלוונטיים בפקולטה ובהתאם לכישורי המועמד שייבחר, תיבחן אפשרות של מינוי משותף או שיתוף הוראה עם חוגים ותחומים נוספים.

שפת ההוראה העיקרית באוניברסיטה העברית היא עברית אבל תינתן גם אפשרות ללמד קורס (או קורסים) מתקדם באנגלית. למועמדים שאינם שולטים עדיין בעברית תינתן האפשרות ללמוד עברית או לשפר את שליטתם בשפה במהלך השנים הראשונות לקליטתם באוניברסיטה.

מועמדים ומועמדות מתאימים יוזמנו לביקור קמפוס שיכלול הרצאת משרה, ראיון ומפגשים עם חברי וחברות החוג.

לפרטים נוספים, נא לפנות לראשת החוג ד"ר יוליה רובנוביץ', בדוא"ל: Rubanovich.Julia@mail.huji.ac.il

למידע נוסף על החוג ללימודי האסלאם והמזרח התיכון

 

החוג ללימודים ספרדיים ולטינו-אמריקניים – ספרות של ספרד ואמריקה הלטינית או היסטוריה של אמריקה הלטינית

האוניברסיטה העברית בירושלים מודיעה על פתיחת מכרז למשרה תקנית בחוג ללימודים ספרדיים ולטינו-אמריקניים בספרות של ספרד ואמריקה הלטינית (עדיפות לספרות של ימי הביניים ותור הזהב בספרד) או היסטוריה של אמריקה הלטינית דיפות לתקופה הקולוניאלית). המשרה פתוחה למועמדים ולמועמדות בכל הדרגות בעלי דוקטורט, או לתלמידי דוקטורט מתקדמים שיקבלו תואר זה עד ל-30 ביוני 2023.

דרישות התפקיד:

הזוכה במשרה יידרש ללמד קורסי חובה וקורסי בחירה בתחומי התמחותו (לתואר בוגר ומוסמך), וכן לנהל מחקר עצמאי ומקורי ברמה האקדמית הגבוהה ביותר, להפגין מנהיגות מדעית ולהתמודד על מענקי מחקר מקרנות חיצוניות. כמו כן, תידרש יכולת שיתוף פעולה עם חוקרים וחוקרות אחרים בפקולטה ובאוניברסיטה ומילוי תפקידים שונים בחוג. בהתאם לצרכי החוגים הרלוונטיים בפקולטה ובהתאם לכישורי המועמד שייבחר, תיבחן אפשרות של מינוי משותף או שיתוף הוראה עם חוגים ותחומים נוספים.

שפת ההוראה העיקרית באוניברסיטה העברית היא עברית אבל תינתן גם אפשרות ללמד קורס (או קורסים) מתקדם באנגלית ו/או בספרדית. למועמדים שאינם שולטים עדיין בעברית תינתן האפשרות ללמוד עברית או לשפר את שליטתם בשפה במהלך השנים הראשונות לקליטתם באוניברסיטה. שליטה מלאה בשפה הספרדית ו/או הפורטוגלית – חובה.

מועמדים ומועמדות מתאימים יוזמנו לביקור קמפוס שיכלול הרצאת משרה, ראיון ומפגשים עם חברי וחברות החוג.

לפרטים נוספים, נא לפנות לראשת החוג פרופ' רות פיין, בדוא"ל: ruth.fine@mail.huji.ac.il

למידע נוסף על החוג ללימודים ספרדיים ולטינו-אמריקניים

 

מוסיקולוגיה פתוח לכל התחומים

האוניברסיטה העברית בירושלים מודיעה על פתיחת מכרז למשרה תקנית בחוג למוסיקולוגיה בכל תחומי המחקר. החוג מחפש מועמדים ומועמדות עם רקע אינטרדיסציפלינרי עשיר לרבות יכולת מוכחת בהתמחויות משנה. המשרה פתוחה למועמדים בכל הדרגות בעלי דוקטורט, או לתלמידי דוקטורט מתקדמים שיקבלו תואר זה עד ל-30 ביוני 2023.

דרישות התפקיד:

מהזוכה במשרה יידרש ללמד קורסי חובה וקורסי בחירה בתחומי התמחותו (לתואר בוגר ומוסמך), וכן לנהל מחקר עצמאי ומקורי ברמה האקדמית הגבוהה ביותר, להפגין מנהיגות מדעית ולהתמודד על מענקי מחקר מקרנות חיצוניות. כמו כן, תידרש יכולת שיתוף פעולה עם חוקרים וחוקרות אחרים בפקולטה ובאוניברסיטה ומילוי תפקידים שונים בחוג. בהתאם לצרכי החוגים הרלוונטיים בפקולטה ובהתאם לכישורי המועמד שייבחר, תיבחן אפשרות של מינוי משותף או שיתוף הוראה עם חוגים ותחומים נוספים.

שפת ההוראה העיקרית באוניברסיטה העברית היא עברית אבל תינתן גם אפשרות ללמד קורסים מתקדמים באנגלית. למועמדים שאינם שולטים עדיין בעברית תינתן האפשרות ללמוד עברית או לשפר את שליטתם בשפה במהלך השנים הראשונות לקליטתם באוניברסיטה.

מועמדים ומועמדות מתאימים יוזמנו לביקור קמפוס שיכלול הרצאה, ראיון ומפגשים עם חברי וחברות החוג.

לפרטים נוספים, נא לפנות לראש החוג, פרופ' יוסי מורי, בדוא"ל: Yossi.maurey@mail.huji.ac.il

למידע נוסף על החוג למוסיקולוגיה

 

ספרות כללית והשוואתית – פתוח לכל התחומים

האוניברסיטה העברית בירושלים מודיעה על פתיחת מכרז למשרה תקנית בחוג לספרות כללית והשוואתית בכל התחומים. המשרה פתוחה למועמדים ולמעומדות בכל הדרגות בעלי , או לתלמידי דוקטורט מתקדמים שיקבלו תואר זה עד ל-30 ביוני 2023.

דרישות התפקיד:

הזוכה במשרה יידרש ללמד קורסי חובה וקורסי בחירה בתחומי התמחותו (לתואר בוגר ומוסמך), וכן לנהל מחקר עצמאי ומקורי ברמה האקדמית הגבוהה ביותר, להפגין מנהיגות מדעית ולהתמודד על מענקי מחקר מקרנות חיצוניות. כמו כן, תידרש יכולת שיתוף פעולה עם חוקרים וחוקרות אחרים בפקולטה ובאוניברסיטה ומילוי תפקידים שונים בחוג. בהתאם לצרכי החוגים הרלוונטיים בפקולטה ובהתאם לכישורי המועמד שייבחר, תיבחן אפשרות של מינוי משותף או שיתוף הוראה עם חוגים ותחומים נוספים.

שפת ההוראה העיקרית באוניברסיטה העברית היא עברית אבל תינתן גם אפשרות ללמד קורסים מתקדמים באנגלית. למועמדים שאינם שולטים עדיין בעברית תינתן האפשרות ללמוד עברית או לשפר את שליטתם בשפה במהלך השנים הראשונות לקליטתם באוניברסיטה.

מועמדים ומועמדות מתאימים יוזמנו לביקור קמפוס שיכלול הרצאת משרה, ראיון ומפגשים עם חברי וחברות החוג.

לפרטים נוספים, נא לפנות לראש החוג פרופסור יואב רינון, בדוא"ל: yoav.rinon@mail.huji.ac.il

למידע נוסף על החוג לספרות כללית והשוואתית

 

ספרות עברית – מדרש ואגדה בספרות חז"ל

האוניברסיטה העברית בירושלים מודיעה על פתיחת מכרז למשרה תקנית בחוג לספרות עברית, בתחום המדרש והאגדה בספרות חז"ל. המשרה פתוחה למועמדים ומועמדות בכל הדרגות בעלי דוקטורט, או לתלמידי דוקטורט מתקדמים שיקבלו תואר זה עד ל-30 ביוני 2023.

דרישות התפקיד:

למועמדים דרושה התמחות בסוגות השונות של המדרש והאגדה בספרות חז"ל הקלאסית ו/או הבתר-‏קלאסית, ומרחבי צמיחתן הגיאוגרפיים והתרבותיים השונים והקשריהן. נחוצה בקיאות בשיח המחקרי ‏והתיאורטי על אודות הספרות בכלל, ובמחקר הספרותי, ההיסטורי והפילולוגי של ספרות חז"ל בפרט.‏

הזוכה במשרה יידרש ללמד קורסי חובה וקורסי בחירה בתחומי התמחותו (לתואר בוגר ומוסמך), וכן לנהל מחקר עצמאי ומקורי ברמה האקדמית הגבוהה ביותר, להפגין מנהיגות מדעית ולהתמודד על מענקי מחקר מקרנות חיצוניות. כמו כן, תידרש יכולת שיתוף פעולה עם חוקרים וחוקרות אחרים בפקולטה ובאוניברסיטה ומילוי תפקידים שונים בחוג. בהתאם לצרכי החוגים הרלוונטיים בפקולטה ובהתאם לכישורי המועמד שייבחר, תיבחן אפשרות של מינוי משותף או שיתוף הוראה עם חוגים ותחומים נוספים.

שפת ההוראה העיקרית באוניברסיטה העברית היא עברית אבל תינתן גם אפשרות ללמד קורס (או קורסים) מתקדם באנגלית. למועמדים שאינם שולטים עדיין בעברית תינתן האפשרות ללמוד עברית או לשפר את שליטתם בשפה במהלך השנים הראשונות לקליטתם באוניברסיטה.

מועמדים ומועמדות מתאימים יוזמנו לביקור קמפוס שיכלול הרצאת משרה, ראיון ומפגשים עם חברי וחברות החוג.

לפרטים נוספים, נא לפנות לראש החוג פרופ' אריאל הירשפלד, בדוא"ל: ariel.hirschfeld@mail.huji.ac.il

למידע נוסף על החוג לספרות עברית

 


המועמדות והמועמדים מתבקשים להגיש באופן מקוון את פנייתם לדיקן הפקולטה, בצירוף המסמכים הבאים:

 (1) מכתב פנייה

 (2) אישור קבלת תואר דוקטור או אישור רשמי על מועד זכאות

 (3) קורות חיים (בהתאם להנחיותCV form)

 (4) רשימת פרסומים (בהתאם להנחיותList of Publications form)

 (5) תיאור תכנית פעולה במחקר ובהוראה (עד שלושה עמודים, בהתאם להנחיות)

 (6) אישור מו"ל לכתבי יד שעוד לא פורסמו

 (7) סקרי הוראה (3 שנים אחרונות בלבד)

 (8) שני פרסומים מדעיים נבחרים

 (9) שני מכתבי המלצה בלבד, יישלחו ישירות ע"י הממליצים (בהתאם להנחיות)

 (10) הצהרת קרובי משפחה (כאן)

 

תאריך אחרון להגשת המועמדות: 11 בספטמבר 2022

(יש להגיש את החומרים בקבצי PDF בלבד ובשפה האנגלית. תיק שיוגש שלא על פי ההנחיות הנ"ל לא יידון)

להגשת מועמדות לחצו כאן

הדרגה תיקבע בהתאם לכישורי המועמד או המועמדת

לשאלות ולפרטים נוספים ניתן לפנות למשרד הסגל האקדמי בדוא"ל לkolkorehum@mail.huji.ac.il

אין בהודעה זו משום התחייבות לקלוט מועמדים ומועמדות בכל אחד מן התחומים או בכלל