טפסים

למידע אישי ופעילות תקציבית היכנסו למערכת כספים, לקבלת מידע על הערכת מורים גשו למערכת מורים, לדיווח על מחלה או מילואים היכנסו למערכת דיווח הצהרות.

כאן תוכלו למצוא טפסים שימושיים נוספים לשירותכם: (הגישה לחלק מהטפסים אפשרית רק ממחשבי האוניברסיטה או באמצעות חיבור למערכת ה-SAMBA)

כספים

הרשאה לפעילות בתקציב באינטרנט

בקשה לאישור נסיעה לחו"ל

הסמכה לחתום על תקציב מחקר (ייפוי כח)

הצהרה להקצבת כספים לקרן מחקר לגמלאים

כח אדם

בקשה לאישור עבודה נוספת מחוץ לאוניברסיטה

בקשה לאישור עבודה נוספת באוניברסיטה

יציאה להשתלמות

בקשה להנפת תעודה - כרטיס עובד

בקשה להעסקת עובד/ת לפי שעות

הודעה על שינויים אישיים