בקשה להעסקת עובדים לפי שעות

פרטים אישיים של הנקלט/ת
(אנא הקפידו להזין 9 ספרות ללא מקפים)
פרטי העסקה
(יש לצרף אישור ממנהל מחלקת כח אדם לתעריף מעל 40 ₪)
פרטי הממונה / החוקר