לימודים בין־מוסדיים

 

האוניברסיטה העברית מקיימת עם עוד שבע אוניברסיטאות בארץ הסדר של לימודים בין-מוסדיים. במסגרת הסדר זה, התלמידים בכל מוסד רשאים ללמוד מספר מצומצם של קורסים במוסדות האחרים המשתתפים בהסדר. המוסדות הנכללים בתוכנית הם: אוניברסיטת תל אביב, אוניברסיטת בר-אילן, אוניברסיטת בן-גוריון, אוניברסיטת חיפה, הטכניון ומכון וייצמן.

תלמידי האוניברסיטה העברית המעוניינים לקחת קורסים במוסדות אחרים במסגרת הסדר זה מתבקשים לפנות לכתובת michalbro@savion.huji.ac.il ולבקש טופס לימודים בין-מוסדיים.

תלמידי אוניברסיטאות אחרות המעוניינים לקחת קורסים בפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטה העברית במסגרת ההסדר מתבקשים לפנות לכתובת michalbro@savion.huji.ac.il ולצרף לפנייה אישור חתום ממוסד-האם בו הם לומדים.