גב' חיוית קודינסקי

עוזרת לרכזת ארגון הוראה
02-5881396
שעות קבלה: בתיאום מראש
examscenter@savion.huji.ac.il