גב׳ אנה לפידוס

גב׳
אנה
לפידוס
מנהלנית לענייני הוראה ותלמידים
| רכזת ועדת הוראה
חדר 4317
שעות קבלה: בתיאום מראש
02-5883714
humanities@savion.huji.ac.il | teach_committee@savion.huji.ac.il