חילופי סטודנטים

חילופי סטודנטים במסגרת הסכמי ארסמוס+ לסמסטר ב' שנת תשפ"ב - 2022

התוכניות מיועדות לתלמידי בוגר, מוסמך ודוקטורנטים בפקולטה למדעי הרוח בלבד

לפקולטה למדעי הרוח יש הסכמי חילופים בלעדיים עם אוניברסיטאות אירופאיות במסגרת תוכנית ארסמוס+. תוכניות אלה הן בלעדיות לתלמידי הפקולטה ואינם חלק מתוכניות החילופים ארסמוס+ של כלל האוניברסיטה. הגשת מועמדות לתוכניות אלה מתבצעת ישירות מול הפקולטה והן נידונות על-ידי וועדת קבלה פנימית של הפקולטה.

החילופים הם לתקופה של סמסטר אחד. בחלק מהאוניברסיטאות הפנייה פתוחה לכלל תחומי מדעי הרוח ובאחרות לתלמידים בתחומי ידע מסויימים בלבד. כמו כן תוכניות החילופים פתוחות לעיתים לתלמידי בוגר ומוסמך  ובמקרים אחרים הן מוגבלות לתלמידי תואר אחד בלבד.ההסכמים הנמצאים בתוקף מעודכנים בקול הקורא המצורף מטה. 

 

לפרטים נוספים והגשת מועמדות לחצו כאן.

מועד אחרון להגשת הבקשות: יום ראשון, 5.12.2021

 

* "קול קורא" זה מתפרסם במקביל לזה של כלל תוכניות ארסמוס+ של האוניברסיטה.

 

חילופי סטודנטים במסגרת הסכמי ארסמוס+ לשנת תשפ"ג - 2022/2023

התוכניות מיועדות לתלמידי בוגר, מוסמך ודוקטורנטים בפקולטה למדעי הרוח בלבד

לפקולטה למדעי הרוח יש הסכמי חילופים בלעדיים עם אוניברסיטאות אירופאיות במסגרת תוכנית ארסמוס+. תוכניות אלה הן בלעדיות לתלמידי הפקולטה ואינם חלק מתוכניות החילופים ארסמוס+ של כלל האוניברסיטה. הגשת מועמדות לתוכניות אלה מתבצעת ישירות מול הפקולטה והן נידונות על-ידי וועדת קבלה פנימית של הפקולטה.

החילופים הם לתקופה של סמסטר אחד. בחלק מהאוניברסיטאות הפנייה פתוחה לכלל תחומי מדעי הרוח ובאחרות לתלמידים בתחומי ידע מסויימים בלבד. כמו כן תוכניות החילופים פתוחות לעיתים לתלמידי בוגר ומוסמך  ובמקרים אחרים הן מוגבלות לתלמידי תואר אחד בלבד.ההסכמים הנמצאים בתוקף מעודכנים בקול הקורא המצורף מטה. 

 

לפרטים נוספים והגשת מועמדות לחצו כאן.

מועד אחרון להגשת הבקשות: יום ראשון, 5.12.2021

 

* "קול קורא" זה מתפרסם במקביל לזה של כלל תוכניות ארסמוס+ של האוניברסיטה.

קול קורא - Hankuk University

לפרטים נוספים והגשת מועמדות לחצו כאן.

מועד אחרון להגשת הבקשות: יום ראשון 10.12.2021

קול קורא - Jindal Global University (JGU)

 

פקולטה למדעי הרוח מתכבדת להזמינכם להגשת מועמדות תכנית חילופי סטודנטים בשנת תשפ"ב עם (Jindal Global University (JGU, הודו.  

התכנית מיועדת לתלמידי הפקולטה למדעי הרוח לתואר בוגר בלבד לשנת 2022-2023.

 

לפרטים נוספים והגשת מועמדות לחצו כאן.

מועד אחרון להגשת הבקשות: יום ראשון 10.12.2021

קול קורא לחילופי סטודנטים באוניברסיטאות עלית לשנת תשפ"ג

 

תוכניות החילופים הללו מיועדות למסלולי מוסמך מחקרי ודוקטורט

הפקולטה למדעי הרוח מציעה תוכנית חילופי סטודנטים עם אוניברסיטאות יוקרה בצפון אמריקה ובאנגליה. התוכנית שואפת לשלוח כל שנה מספר מצומצם של סטודנטים מצטיינים, תלמידי מוסמך במסלול המחקרי ודוקטורנטים, לתקופה של סמסטר אחד (במקרים מיוחדים עבור דוקטורנטים בלבד לשנה שלמה) להשתתף בקורסים עם מורים מובילים בתחומם ולעבוד בספריות וארכיונים יחודיים הרלוונטים למחקרם. כל תלמיד שייבחר להשתתף בתוכנית יקבל סיוע כולל לנסיעה בגובה של 6,000$ לסמסטר לכיסוי הוצאות טיסה, מגורים, וביטוח. תלמידים המתקבלים לתוכנית ימשיכו לשלם שכ"ל לאוניברסיטה העברית ויהיו פטורים מתשלום שכ"ל באוניברסיטה המארחת. האוניברסיטאות המשתתפות בתוכנית הם: פרינסטון, ייל, שיקאגו, ברקלי, סטנפורד, טורונטו, ואוקספורד; אנו מצפים כי בעתיד יצטרפו אוניברסיטאות נוספות.

"קול קורא" לתוכנית מתפרסם לקראת סוף הסמסטר הראשון של כל שנת לימודים עם יעד נסיעה של סמסטר ב' של השנה האקדמית שלאחר מכן.  

 

לגרסה המלאה לחצו כאן

תוכנית פרובידנס - ירושלים

 התכנית לא תתקיים בשנה"ל תשפ"ב

תוכנית החילופים מיועדת למסלול בוגר

תוכנית החילופים פרובידנס-ירושלים בין אוניברסיטת בראון בארה"ב והפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטה העברית שואפת ליצור קאדר של סטודנטים צעירים שילמדו יחדיו קורסים העוסקים בדילמות המרכזיות של הסכסוך הישראלי-פלשתיני. שלושת המרכיבים העיקריים של התוכנית הם לימוד, היכרות הדדית, וחשיפה לשני המקומות המאוד שונים של ירושלים, מחד ופרובידנס (רוד איילנד), מאידך. ההתבוננות של תלמידי בראון אל גברים ונשים המתקיימים במציאות יומיומית של הקונפליקט, ושל הסטודנטים הישראלים לאווירה המאוד שונה של חשיבה ודיון בקרב תלמידי בראון והקמפוס בכלל, יתרמו רבות לכל המשתתפים. 

כל שנה משתתפים בתוכנית שישה סטודנטים לתואר בוגר (שנה ג') מהאוניברסיטה העברית ושישה סטודנטים מתקדמים לתואר בוגר מבראון. המשתתפים ישהו בסמסטר הראשון באוניברסיטת בראון ובסמסטר השני בירושלים. הסטודנטים בתוכנית מחוייבים להשתתף כקבוצה בשני סמינרים ייעודיים של התכונית בכל סמסטר וכן רשאים להירשם לקורסים רגילים המופיעים בשנתון של כל אוניברסיטה מארחת לפי תחום לימודיהם. בנוסף, הסטודנטים בתוכנית נדרשים להשתתף בסיורים לימודיים הן בארה"ב והן בישראל ובפעילויות חברתיות ותרבותיות המאורגנות בהתאם לנושאים הקשורים ליחסים בין-קבוצתיים, זיקות של אנשים למקום או למדינה, והבניה ושימור של חברה אזרחית.

באווירה הפוליטית במזרח-התיכון של ימינו קיים צורך לעשות מאמצים לחיזוק ההבנה ההדדית בקרב צעירים המשתייכים לקבוצות ומחנות מנוגדים. גם אם התוכנית תסייע לכמה סטודנטים צעירים ומבריקים – אמריקאים, ישראלים, ופלשתינאים, ללמוד ביחד על המורכבות והקשיים של הקונפליקט, אגב הכרה הדדית שהם יכולים באופן קולקטיבי לדון בו ולהביע אמפתיה כלפי הדילמות, הפחדים והתקוות של האחר, הרי שהתוכנית הזו תתרום רבות לבניית הנהגה עתידית פתוחה ובעלת ידע בשני הצדדים. אין דבר אחר היכול לקשור אנשים יחדיו באופן יעיל כמו לימוד משותף, ואין לימוד טוב יותר מאשר להקשיב לדעותיהם של אחרים.           

התוכנית מממנת את השהות של התלמידים בחו"ל. המשתתפים נדרשים לשלם את הוצאות הטיסה, ביטוח רפואי, וויזה. ה"קול קורא" לתוכנית מתפרסם במהלך הסמסטר הראשון. המתקבלים לתוכנית אמורים להיות מוכנים לצאת אליה באמצע-סוף חודש אוגוסט לקראת פתיחת שנה"ל האקדמית באוניברסיטת בראון בראשית ספטמבר של כל שנה.

לימודי שפה בחו"ל

תלמידים המעוניינים ללמוד בחו"ל שפה זרה, בין אם במסגרת אחת התוכניות לעיל או בתוכנית אחרת של האוניברסיטה או של חוג לימודיהם, מתבקשים לפעול לפי ההנחיות המופיעות כאן

תכנית המרחב האסיאתי

The Asian Sphere: Trans-Cultural Flows Special Program

The Asian Sphere Program offers a unique opportunity for outstanding candidates, at the MA and PhD level, to enroll in an interdisciplinary and inter-university graduate program that deals with the Asian continent. The Asian Sphere is a joint program between the University of Haifa and the Hebrew University, funded by the Humanities Fund of the Planning and Budgeting Committee of the Council for Higher Education in Israel (VATAT) and Yad Hanadiv. The program offers a large number of scholarships In addition to studies in a dynamic and exceptional environment of learning and research for graduate students, PhD students enjoy scholarships in the amount of 60,000 NIS per year + full tuition for three years.

למידע נוסף לחצו כאן

תכנית למוסמך בלימודי סין בשפה האנגלית

למידע נוסף לחצו כאן

תכנית עמיתי בובר

תוכנית משותפת בפקולטה למדעי הרוח עם הפקולטה למדעי החברה.

למידע נוסף לחצו כאן

שאלות שכדאי לשאול לפני הגשת מועמדות

השיקולים הכרוכים ביציאה לחילופי סטודנטים

ישנם שיקולים שונים הכרוכים ביציאה לחילופי סטודנטים. בין השאר הם כוללים שיקולים אישיים-משפחתיים, כלכליים, ואקדמיים. ביחס לאלו האחרונים מומלץ לשים לב במיוחד להיבטים הבאים לפני הגשת המועמדות:

  1. גרירת לימודים מעבר לשנות התקן: למרות שהאוניברסיטה העברית בכלל והפקולטה למדעי הרוח בפרט עושות כמיטב יכולתן כדי שסטודנטים לא יגררו את לימודיהם מעבר לשנות התקן, יש לזכור כי לעתים לא ניתן להימנע מכך. לצורך היערכות נכונה מומלץ לסטודנטים לפנות לייעוץ עם רכז התכניות הבינלאומיות ולברר זאת מבעוד מועד טרם הגשת המועמדות.
  2. הגשת מועמדות לתכניות חילופים הקשורות לתחום הלימודים: הרשות לבינלאומיות של האוניברסיטה והמשרד הבינלאומי של הפקולטה מציעות מגוון רחב של תכניות לחילופי סטודנטים. לפני שמגישים מועמדות יש לשים לב שהתכניות הללו מותאמות לתחום הלימודים האקדמי. תלמידי הפקולטה למדעי הרוח מתבקשים לנסות להתקבל לתכניות חילופים המציעות קורסים הקשורים לתחום לימודיהם. יש לשים לב למבנה האקדמי של הלימודים בכל מוסד. כמו כן, לעתים היצע הקורסים באוניברסיטה בחו"ל הוא מצומצם  ומאוד ממוקד.
  3. תכניות חילופים ייעודיות לתחום לימודים יחיד: בהמשך לסעיף הקודם, רוב הסטודנטים לתואר ראשון רשומים ללימודים בשני חוגים. סטודנטים יכולים להגיש מועמדות לתכניות ייעודיות המכוונות לאחד משני תחומי לימודיהם, אך לצורך היערכות נכונה חייבים ליידע את שני החוגים על הרצון להגשת מועמדות לתכנית וזאת על מנת לבדוק את השלכות של לימודים בתחום אחד בלבד במשך סמסטר על תכנית הלימודים של החוג השני.

התקבלתי, מה עכשיו?

צעדים ראשונים

לאחר דיון בוועדת הקבלה של הפקולטה, ובמקרים מסויימים גם ראיון אישי עם המועמד, המשרד הבינלאומי של הפקולטה יודיע לסטודנט על החלטתו. יש להדגיש כי אישור מהמשרד הבינלאומי על קבלה לתוכנית חילופי סטודנטים אינו מהווה אישור סופי להשתתף בתוכנית; לאחר קבלת האישור מהמשרד הבינלאומי, יש לפנות לרכז המשרד הבינלאומי של הפקולטה על מנת לקבל הסבר ואישור עקרוני על תכנית הלימודים בחו"ל. לפי התקנון, כל הסטודנטים היוצאים ללימודים בחו"ל חייבים - ללא יוצא מן הכלל - לקבל אישור עקרוני על תכנית הלימודים בחו"ל עוד טרם נסיעתם. במקרים מסויימים דרוש גם אישור מהמוסד המארח בחו"ל כמו גם עמידה במבחן בקיאות בשפה המקומית.

הכרה בקורסים

ככלל, במהלך סמסטר בחו"ל מצופה מסטודנט לתואר בוגר ללמוד בין 10 נ"ז ל-20 נ"ז, ומסטודנט לתואר מוסמך בין 6 נ"ז ל-10 נ"ז. הקורסים הנלמדים בחו"ל ישמשו תחליף לקורסי בחירה (ו/או לקורסי "אבן פינה") או כתחליף לקורסי חובה, וקורסי שפה כמפורט בתקנון חילופי הסטודנטים. לא ניתן למלא את חובת הגשה של עבודות סמינריוניות במסגרת לימודים בחו"ל.

טרם יציאה לחו"ל

טרם היציאה לחו"ל יש לפנות לרכז תכניות בינלאומיות של הפקולטה בכתובת הדוא"ל hum_international@savion.huji.ac.il  לצורך קבלת אישור עקרוני על הקורסים שהסטודנט מתעתד ללמוד. על תלמידים הלומדים בשתי פקולטות שונות לפנות לאיש הקשר בפקולטת האם בלבד. לאחר מכן, יש למלא את הטופס בקשה להכרה בקורסים עבור חילופי סטודנטים. על התלמידים היוצאים לספק סילבוס באנגלית עבור כל אחד מהקורסים אותם הם מתכוונים ללמוד בחו"ל. סטודנטים שלא יקבלו אישור עקרוני עלולים שלא לצאת לחילופי הסטודנטים גם אם הם קיבלו אישור קבלה לתוכנית מהמשרד הבינלאומי. עם קבלת האישור העקרוני, ולאחר פתיחת אתר הרישום בתחילת השנה באוניברסיטה העברית, יש להירשם לקורס "חילופי סטודנטים" שמספרו 74101 במקרה של יציאה לחו"ל לסמסטר אחד ו-קורס 74100 עבור יציאה לחו"ל לשנה אקדמית מלאה.

שימו לב: הקורסים אשר יילמדו בחו"ל ייחשבו לצורך מילוי מכסת נקודות זכות לתואר, אך הציונים שיושגו בהם לא ישוכללו בחישוב ממוצע הציונים לתואר.

בעת השהות בחו"ל

במקרים חריגים, לאחר ההגעה למוסד המארח בחו"ל, הקורסים שאושרו לתלמיד כחלק מתוכנית הלימודים עשויים להתגלות כבלתי-רלוונטיים. במקרה שכזה, יש להציג בהקדם האפשרי תכנית חלופית לאישור היועץ האקדמי של החוג בארץ, ולכתב את רכז תכניות בינלאומיות בפקולטה למדעי הרוח.

בעת השהייה בחו"ל לא ניתן במקביל להיות רשומים וללמוד בקורסים המתקיימים בארץ. כמו כן, במידה וסטודנט יוצא ללימודים בחו"ל לסמסטר אחד בלבד הוא אינו יכול  להירשם לקורסים שנתיים בארץ ולהצטרף אליהם בסמסטר האחר.

לאחר החזרה מחו"ל

בתום השהות בחו"ל, ולא יאוחר משבועיים ממועד החזרה, יש  למלא טופס בקשה להכרה בקורסים עבור חילופי סטודנטים לאחר חזרה מחו"ל. ביחד עם הטופס יש להגיש גם סילבוסים וגיליון ציונים רשמי.