תקנון הנחיית סטודנטים לתארים מתקדמים

תקנון הנחיית סטודנטים לתארים מתקדמים באוניברסיטה העברית אושר בישיבת הסינט באוניברסיטה ביום 17.3.21.

התקנון נועד להסדיר את החובות והזכויות של המנחים והמנחות ושל הסטודנטים והסטודנטיות שעורכים מחקר בהנחייתם לכתיבת עבודת גמר לתואר שני (מוסמך) ולתואר שלישי (דוקטורט).

הוראות התקנון כפופות לאמור בתקנון נה"ל ובתקנון לתלמידי מחקר, ובכל מקרה של אי-התאמה, הוראות התקנונים האחרים הן שיחולו.

לעיון בתקנון לחצו כאן.