הגשת בקשות להתאמות בבחינות שמתקיימות בפקולטה למדעי הרוח

פרטים אישיים ודרכי התקשרות
פרטי הקורס
:
פרטי הפנייה
אני נדרש להתאמה בבחינות על סמך אישור מדיקנט הסטודנטים ובפרט מיחידת הנגישות או מהיחידה ללקויות למידה או מגדר והורות וכדומה.
גודל קובץ מירבי: 2 MB
סיומות קובץ מותרות: jpg jpeg png pdf

תלמידים אשר זכאים לתוספת זמן של 25% בלבד, ללא התאמות נוספות, אינם צריכים למלא טופס זה.
תלמידים אלו נדרשים להדפיס את האישור, ולהציגו ביום הבחינה בפני המשגיחים.

*הטופס מיועד לשני המינים, וכתוב בלשון זכר בשל הנוחות.

בהצלחה בבחינות,
יחידת הבחינות.