תכנית מלגות לתלמידי תואר שני מחקרי באוניברסיטאות לאוכלוסיה החרדית

ספטמבר 2, 2019

 

רשאים להגיש מועמדות כל אלה שקיבלו תואר בוגר מאחת המוסדות החינוכיות שמוכרת ע"י המל"ג. להלן הקישור שבו ניתן להכניס את שם ביה"ס או המוסד החינוכי של המועמד/ת ולראות אם מוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה.

http://apps.education.gov.il/imsnet/itur.aspx

המלגה בגובה 41,000 ₪/שנה, תינתן לשנתיים (בשנה שנייה בכפוף לאישור ות"ת)

מצ"ב תקנון תכנית מלגות הנ"ל, טופס הגשת מועמדות, שאין  למלא בכתב יד וטבלה המרכזת את המועמדים.

הערות:

-          בסעיף 8 בטופס הגשת מועמדות, יש לרשום את חוות הדעת של ועדת המלגות של הפקולטה לגבי כל מועמד

-          אנא שימו לב שכל טופס יהיה חתום ע"י המועמד במקום המיועד

-          אנא שימו לב שבכל תיק יהיו המסמכים המודגשים בצהוב בתקנון.

-          החתמת הרקטור על הטופס יהיה באחראיותה של סורנה , לכן אין לפנות ללשכת הרקטור עבור זה.

יש להעביר לגב' שולמית לזנס את תיק המועמדות באימייל כקובץ WORD. כתובת הדוא|"ל היא: shulamitl@savion.huji.ac.il

שימו לב: מאחר והזוכים יוכרו אחרי פתיחת שנת הלימודים, אנא הדגישו למועמדים שלפי תקנון המלגה, מועמד שיזכה יוכל לעבוד רק באוניברסיטה העברית כעוזר הוראה/מחקר בהיקף של 8 שעות שבועיות  בלבד.

המועד האחרון בו אפשר לשלוח אל גברת לזנס את המסמכים הוא ה 13.09.2019