פרסומים

החוג לספרות כללית והשוואתית

פרופ' עמינדב דיקמן | Prof. Amindav Dykman

דיקמן, עמינדב: "שאול טשרניחובסקי והפואטיקה של תרגום שירה לעברית: לקורות פרשה אחת" בתוך: מאזנים, גליון מס' 5/ כרך צ"ב, חשוון תשע"ט / אוקטובר 2018, עמ. 141-149

 

דיקמן, עמינדב: פרנצ'סקו פטטרקה, ססטינה, מתוך ספר השירים: קרעי דברים בלשון העם, בתוך: שירת דבורה - מתנת ידידות והוקרה לפרופ. דבורה ברגמן, בעריכת חביבה ישי, הוצאת הספרים של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, 2018, עמ. כא-כב.

 

 

פרופ' צחי זמיר | Prof. Tzachi Zamir

Zamir, Tzachi. “Philosophy and/of Performance: A Discussion of Richard Shusterman's The Adventures of the Man in Gold”. The Journal of Aesthetic Education, 2018, 52.4: 116-123.

 

Zamir, Tzachi, and Currie Gregory. “"Macbeth, Throne of Blood and the Idea of a Reflective Adaptation"”. The Journal of Aesthetics and Art Criticism 76.3 (2018): 297-308.

 

Zamir, Tzachi, (Editor), Shakespeare's Hamlet – Philosophical  Perspectives, New York: Oxford University Press, 2018

 

Zamir, Tzachi. “"Justice: Some Reflections on Measure for Measure"”. The Routledge Companion to Shakespeare and Philosophy. Ed. Craig Bourne & Emily Caddic Bourne. New York: Routledge, 2019, 279-287.

 

Zamir, Tzachi, Just Literature Philosophical Criticism and Justice New York: Routledge, 2020

 

ד"ר גור זק | Dr. Gur Zak

Gur Zak, “‘Umana cosa è aver compassione’: Boccaccio, Compassion, and the Ethics of Literature,” I Tatti Studies in the Italian Renaissance 22.1 (2019): 5-20.

https://www.journals.uchicago.edu/toc/its/current

 

Gur Zak, “Between Ghismonda and Massinissa: Boccaccio, Petrarch, and the Uses of Tragedy,” Heliotropia 15 (2018): 233-251.

https://www.brown.edu/Departments/Italian_Studies/heliotropia/15/zak.pdf

 

Gur Zak, “Boccaccio’s Ulysses and the Limits of Heroism,” in Astonishment: Essays on Wonder in Honor of Piero Boitani, ed. Emilia di Rocco (Rome: Edizioni di storia e letteratura, 2019), 179-195. 

 

 

פרופ' אילנה פרדס | Prof. Ilana Pardes

Ilana Pardes, The Song of Songs: A Biography (Lives of great Religious Books, Princeton University Press, 2019)

 

Ilana Pardes and Ophir Munz-Manor (eds) - Psalms In/On Jerusalem (De Gruyter, 2019)

החוג לספרות עברית

החוג לספרות עברית

פרופ' דרור בורשטיין | Prof. Dror Burstein

כתיבה יוצרת:

דרור בורשטיין, אדם בחלל, בבל 2018.

https://www.ybook.co.il/book/7198/%d7%90%d7%93%d7%9d-%d7%91%d7%97%d7%9c%d7%9c

 

Dror Burstein, Muck, translated by Gabriel Levin, New York, Farrar Straus & Giroux, 2018. 

https://us.macmillan.com/books/9780374215835

 

 

 

ד"ר יהושע גרנט | Dr. Yehoshua Granat

 

יהושע גרנט, 'בקול פעמון ורימון לנא אמון : הגעתו של רבי יהודה הלוי לאלכסנדריה בראי שיר "חדש" לאהרן אבן אלעמאני', תרביץ פה,ד (2018) עמ' 681-657

 

יהושע גרנט, 'זהב,שמע מלי: בין הון לרוח בשירה עברית מתקופה הבארוק', בתוך: ח' ישי (עו'), שירת דבורה - מתנת ידידות והוקרה לפרופסור דבורה ברגמן,  באר שבע (הוצאת הספרים של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב) תשע"ט, עמ' 88-71

 

 

פרופ' עמינדב דיקמן | Prof. Amindav Dykman

דיקמן, עמינדב: "שאול טשרניחובסקי והפואטיקה של תרגום שירה לעברית: לקורות פרשה אחת" בתוך: מאזנים, גליון מס' 5/ כרך צ"ב, חשוון תשע"ט / אוקטובר 2018, עמ. 141-149

 

דיקמן, עמינדב: פרנצ'סקו פטטרקה, ססטינה, מתוך ספר השירים: קרעי דברים בלשון העם, בתוך: שירת דבורה - מתנת ידידות והוקרה לפרופ. דבורה ברגמן, בעריכת חביבה ישי, הוצאת הספרים של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, 2018, עמ. כא-כב.

 

 

ד"ר מתי הוס | Dr. Matti Huss

מתי הוס, 'חדית ביאצֹ וריאצֹ': מקורו הערבי של 'נאום טוביה בן צדקיה' ליוסף בן שמעון, שירת דבורה: מתנת ידידות  והוקרה לפרופסור דבורה ברגמן, בעריכת חביבה ישי, באר שבע תשע"ט, עמ' 89-132

 

 

פרופ' יהושע לוינסון | Prof. Joshua Levinson

Joshua Levinson, "The Divided Subject: Representing Modes of Consciousness in Rabbinic Midrash," in Self, Self-Fashioning and Individuality in Late Antiquity, eds. Maren Niehoff and Joshua Levinson (Tübingen: Mohr Siebeck, 2019): 167-183.

 

 

פרופ' (אמ') שולמית אליצור | Prof. (em.) Shulamit Elizur

שולמית אליצור, סוד משלשי קודש: הקדושתא מראשיתה עד ימי ר' אלעזר בירבי קליר, ירושלים תשע"ט

 

שולמית אליצור, 'השיבוץ החידודי: עלייתו וגלגוליו של השיבוץ המתואם והשיבוץ שונה ההוראה למן הפיוט בארץ ישראל ועד למחברות עמנואל הרומי', שירת דבורה: מתנת ידידות והוקרה לפרופסור דבורה ברגמן, בעריכת חביבה ישי, באר-שבע תשע"ט, עמ' 1‑28.

 

שולמית אליצור, 'בין קודש לחול: תהילת הנגיד בפיוט רשות למתרגם', מחווה למנחם: אסופת מאמרים לכבוד מנחם חיים שמלצר, בעריכת ש' גליק, א"מ כהן וא"מ פיאטלי, ירושלים תשע"ט, עמ' 1‑27.

 

שולמית אליצור, 'שבעתות קליריות ללילי פסחים על פי ימות השבוע', ספר זכרון לפרופ' מאיר בניהו, חלק שני, בעריכת מ' בר-אשר, י' ליבס, מ' עסיס וי' קפלן, ירושלים תשע"ט, עמ' 979‑1003.

 

Shulamit Elizur, 'Scenery of the Land of Israel or ‘Scenes’ from the House of Study Descriptions of the Land of Israel in Early Liturgical Poetry', The Poet and the World: Festschrift for Wout van Bekkum on the Occasion of His Sixty-fifth Birthday, edited by Joachim Yeshaya, Elisabeth Hollender and Naoya Katsumata Berlin (De Gruyter) 2019, pp. 77-89

 

Shulamit Elizur, 'A New Look at the Nuptial Benedictios in Babylonia and Palestine', On Wings of Prayer: Essays in Honor to Professor Stefan C. Reif on the Occasion of His Sixty-fifth Birthday, edited by Nuria Calduch-Benages, Michael W. Dugan and Dalia Marx, Berlin (De Gruyter) 2019, pp. 171-186

 

 

פרופ' (אמ') גלית חזן-רוקם | Prof. (em.) Galit Hasan-Rokem

גלית חזן-רוקם, "קינת אימהות על חורבות ירושלים: מחוות בצוע במגילת איכה ובמדרשים עליה". מכאן יט "קינה ומלנכוליה" (2019), עמ' 59-83

 

Galit Hasan-Rokem, "Folklore in Antiquity”, Humanities 2018, 7(2), 47

http://dx.doi.org/10.3390/h7020047

 

Galit Hasan-Rokem, “‘A Time to Weep and a Time to Laugh’: Swinging Between the Comic and the Tragic in Folk Narratives.” Terra Ridens – Terra Narrans. Festschrift zum 65. Geburtstag von Ulrich Marzolph. Hrsg Regina F. Bendix und Dorothy Noyes. Dortmund: Verlag für Orientkunde 2018, vol. 1, pp. 149-167.

 

Galit Hasan-Rokem, “Iran 1972 Revisited in Memories/or: In the Footsteps of the Deer.” Iran, Israel and the Jews. Eds Aaron Koller, Daniel Tsadik and Steven Fine. Eugene OR: Wipf and Stock publishers 2019, pp. 212-230.

 

Galit Hasan-Rokem, “Folk Narratives”, in Marcin Wodziński (ed.), Studying Hasidism: Sources, Methods, Perspectives. New Brunswick: Rutgers University Press, 2019, pp. 123-147 (with Shaul Magid). 

 

Galit Hasan-Rokem, “Israeli Political Humor: What was there to laugh about in 1967?” Contexts of Folklore. Festschrift for Dan Ben-Amos, edited by Simon J. Bronner and Wolfgang Mieder. New York: Peter Lang 2019, pp. 71-86 (with Regina F. Bendix).

 

 

 

 

פרופ' (אמ') יוסף יהלום | Prof. (em.) Joseph Yahalom

'הרקע הפייטני של מדרש תדשא ובני חוגו', בתוך: דברי חכמים וחידותם – פרשנות התנ"ך בספרות חז"ל וימי הביניים / ספר יובל לכבוד חננאל מאק (בעריכת א' שנאן וי"י יובל), ירושלים כרמל, עמ' 189- 212.

 

'ויכוחי גוף ונפש בסורית, בארמית ובעברית', בתוך: מחוה למנחם – אסופת מחקרים לכבוד מנחם חיים שמלצר (בעריכת ש' גליק, א"מ כהן וא"מ פיאטלי), ירושלים מכון שוקן למחקר היהדות והסמינר היהודי התיאולוגי, עמ' 171- 179.

 

רב סעדיה גאון במוקד של פולמוס בין-רבני בבגדאד, 398L+ X עמ', ירושלים מכון בן צבי והאוניברסיטה העברית (בשיתוף עם י' בלאו).

 

שורשי שירת הקודש, 284+יד עמ', ירושלים מאגנס, האוניברסיטה העברית.

 

'Ibn Abitur between Fusṭāṭ and Córdoba: Two Jewish Cultural Centers at the Turn of the Eleventh Century' in: The Poet and the World: Festschrift for Wout van Bekkum on the Occasion of his Sixty-fifth Birthday (Berlin: de Gruyter 2019), pp. 29-42 (with N. Katsumata)

 

 

פרופ' דוד בוניס | Prof. David Bunis

David M. Bunis.  “Sephardic Customs as a Discourse Topic in the Ladinokomunita Internet Correspondence Circle,” in Minhagim: Custom and Practice in Jewish Life, ed. Joseph Isaac Lifshitz, Naomi Feuchtwanger-Sarig, Simha Goldin, Jean Baumgarten & Hasia Diner, Berlin: De Gruyter, 2020, 161-197.
 

David M. Bunis. “La ortografia de Aki Yerushalayim: Un pinakolo en la estoria de la romanizasion del djudezmo (djudeo-espanyol),” Aki Yerushalayim 101 (2019), pp. 8-24

 

David M. Bunis. “Rabbinic Judezmo and Rabbinic Yiddish: Some Parallel and Divergent Features of Language-Name Terminology and the Hebrew-Aramaic Component,” in Judaïca et comparatisme: Études en hommage à Astrid Starck-Adler, eds. Danielle Buschinger & Roy Rosenstein, Presses du Centre d’Etudes Médiévales de Picardie, 2019, 196-218.

 

David M. Bunis. “Judezmo (Ladino/Judeo-Spanish): A Historical and Sociolinguistic Portrait,” in Languages in Jewish Communities, Past and Present, ed. Benjamin Hary & Sarah Bunin Benor, Berlin‒Boston: De Gruyter, 2019, 185-238

 

David M. Bunis. “Languages of the Jews of Medieval Europe,” in Cambridge History of Judaism, Volume 6: Jews and Judaism in the Christian World, Seventh through Fifteenth Centuries, ed. Robert Chazan, Cambridge: Cambridge University Press, 2019, 485-504, 894-5.

החוג לאנגלית

החוג לאנגלית | English

ד"ר ראובן בורג | Dr. Ruben Borg

Borg, Ruben. Fantasies of Self-Mourning: Modernism, the Posthuman and the Finite. Brill, 2019. 

https://brill.com/view/title/54051?lang=en

 

Borg, Ruben. “Past, Passivity, Passion: Deleuze's Allegorical Drama.” CounterText 5, no. 1 (2019): 70-88

https://www.euppublishing.com/doi/abs/10.3366/count.2019.0151?journalCode=count

 

Ruben Borg, “Three Articles of Posthuman Modernism: The Metacinema of Marcel L'Herbier (and Friends).” Modernism/Modernity Print Plus 4.4 (March 2020)

 

 

פרופ' לואיז בית-לחם | Prof. Louise Bethlehem

Bethlehem, Louise. “Restless Itineraries: Antiapartheid Expressive Culture and Transnational Historiography.” Social Text 36, no. 3 (2018)

https://doi.org/10.1215/01642472-6917766

 

Bethlehem, Louise, Lindelwa Dalamba, and Uhuru Phalafala. “Cultural solidarities: itineraries of anti-apartheid expressive culture—introduction to the special issue.” Safundi 20, no. 2 (2019): 143-152.

https://doi.org/10.1080/17533171.2019.1594052

 

Bethlehem, Louise. “Stenographic fictions: Mary Benson’s At the Still Point and the South African political trial.” Safundi 20, no. 2 (2019): 193-212

https://doi.org/10.1080/17533171.2019.1576963

 

Bethlehem, Louise, Lindelwa Dalamba, and Uhuru Phalafala, ed. “Cultural Solidarities: Itineraries of Anti-Apartheid Expressive Culture.” Safundi Special Issue, 2019, 20, 2

https://doi.org/10.1080/17533171.2019.1594052

 

Bethlehem, L., Zalmanovich, T.  Celebrity and Protest in the Anti-Apartheid Movement. Critical Arts. 2020.

 

Bethlehem, L. Nitzan, T. South African text; Zionist palimpsest: Israeli critics read Alan Paton’s Cry, the Beloved Country. Journal of Modern Jewish Studies. 2019.

 

 

פרופ' גליה בנזימן | Prof. Galia Benziman

Benziman, Galia. Thomas Hardy’s Elegiac Poetry and Prose: Codes of Bereavement. London: Palgrave Macmillan, 2018 (book, 173 pp.).

 

Benziman, Galia. “Oliver Twist: Urban Aesthetics and the Homeless Child.” In: Robert L. Patten, John O. Jordan and Catherine Waters, eds. The Oxford Handbook of Charles Dickens. Oxford University Press, 2018, pp. 105-118 (book chapter, commissioned).

 

Benziman, Galia. “Goethe’s Wilhelm Meister and the Refusal to Grow Up: The Dialectics of Bildung.” The Goethe Yearbook 25 (2018): 217-237.

 

Benziman, Galia. "Transcending Melancholia: Mourning the Mother in The Old Curiosity Shop and Dombey and Son." Dickens Quarterly, vol. 36 no. 4, 2019, p. 305-317. Project MUSE

muse.jhu.edu/article/741652

 

Benziman, Galia. “Dickens, Hard Times, and the Erasure of Female Origins." JNT: Journal of Narrative Theory 5o (2): 179-207. 2020.

 

Benziman, Galia. ‘To Be as Those Children Were’: Unmaking the Pastoral Child in Far from the Madding Crowd. The Hardy Society Journal. 2020.

 

 

 

פרופ' צחי זמיר | Prof. Tzachi Zamir

Zamir, Tzachi. “"Justice: Some Reflections on Measure for Measure"”. The Routledge Companion to Shakespeare and Philosophy. Ed. Craig Bourne & Emily Caddic Bourne. New York: Routledge, 2019, 279-287.

 

Zamir, Tzachi. “Philosophy and/of Performance: A Discussion of Richard Shusterman's The Adventures of the Man in Gold”. The Journal of Aesthetic Education, 2018, 52.4: 116-123.

 

Zamir, Tzachi, and Currie Gregory. “"Macbeth, Throne of Blood and the Idea of a Reflective Adaptation"”. The Journal of Aesthetics and Art Criticism 76.3 (2018): 297-308.

 

Zamir, Tzachi, (Editor), Shakespeare's Hamlet – Philosophical  Perspectives, New York: Oxford University Press, 2018

 

 

ד"ר יעל לוין | Dr. Yael Levin

Levin, Yael. “Univocity, Exhaustion and Failing Better: Reading Beckett with Disability Studies.” Journal of Beckett Studies 27.2 (2018): 157-174.

https://www.euppublishing.com/doi/abs/10.3366/jobs.2018.0234

 

Levin, Yael. Joseph Conrad: Slow Modernism. Oxford: Oxford University Press, 2020.

 

 

פרופ' (אמ') סנפורד בודיק | Prof. (em.) Sanford Budick

Sanford Budick, "Miltonic Mind," in Milton's Modernities, ed. Feisal G. Mohamed and Patrick Fadely (Evanston: Northwestern University Press, 2018), 169-197

 

Sanford Budick, "Bracketed Judgment, 'Un-humanizing,' and Conversion in The Merchant of Venice," in Shakespeare and Judgment, ed. Kevin Curran (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2018), 195-214

 

Sanford Budick, "Hamlet's 'Now' of Inward Being," in Shakespeare's Hamlet: Philosophical Perspectives, ed. Tzachi Zamir (New York: Oxford University Press, 2018), 130-153

 

Sanford Budick, "Acts of Meditative Mind in 'The Ruined Cottage'," Modern Language Quarterly, 72.1 (2018): 145-71

 

 

פרופ' (אמ') ליאונה טוקר | Prof. (em.) Leona Toker

Gulag Literature and the Literature of Nazi Camps: An Intercontextual Reading. Bloomington: Indiana University Press, 2019. xii + 281 pp.

 

with Jeremy Hawthorn, “Literature as Time’s Witness: Special Issue in Honor of Jakob Lothe. Introduction.” Partial Answers 17.2: 195–200.

 

“Testimony and Fictionality in Georgy Demidov’s Gulag Stories.” Partial Answers 17.2: 299–318.

 

“Towards a Literary History of Concentration Camps: Comparative or ‘Entangled’?” In Narratives of Annihilation, Confinement, and Survival, ed. Anja Tippner and Anna Artwińska. Berlin: Walter de Gruyter, 2019, pp. 13–29.

 

“Nabokov’s Factography.” In Vladimir Nabokov and the Fictions of Memory, ed. Irena Księżopolska and Mikołaj Wiśniewski. Warsaw: Fundacja Augusta hr. Cieszkowskiego, 2019, pp. 21–50.

 

Editor of Issues 17.1 and 17.2 of Partial Answers: Journal of Literature and the History of Ideas

החוג ללימודים ספרדיים ולטינו-אמריקאיים

החוג ללימודים ספרדיים ולטינו-אמריקאיים | Spanish and Latin American Studies

פרופ' רות פיין | Prof. Ruth Fine

Ruth Fine, Yosef Kaplan, Yoav Rinon and Shimrit Peled (eds.)  Eros, Family and Community, Hildesheim- Zürich- New York: Georg Olms Verlag, 2018.

 

Ruth Fine, Galia Press-Barnatan and Arie M. Kacowicz (eds.) The Relevance of Regions in a Globalized World: Bridging the Social Sciences - Humanities Gap, New York and London: Routledge, 2019.

 

Ruth Fine (2018), "Fantasmas entre nosotros: Inquisición, inquisidores y otros aparecidos en la literatura de conversos", in María Eduarda Mirande, Alejandra Siles, Mariel Quintana (eds.), Los nortes del Hispanismo: territorios, itinerarios y encrucijadas, Jujuy, Universidad de Jujuy, pp. 76-94.

 

Ruth Fine (2018), "Tormented or Perverted Souls? On the Edges of Eros in Converso literature", in Ruth Fine, Yosef Kaplan, Yoav Rinon and Shimrit Peled, Eros, Family and Community, Hildesheim- Zürich- New York: Georg Olms Verlag, pp. 159-174.

 

Ruth Fine (2018), "Cervantes en/desde Borges o la reescritura del Quijote en ‟La busca de Averroes”", in María Ángeles González Briz (ed.), 400 Años de cervantismo. Actas de las Jornadas Cervantinas de Montevideo 2016, Montevideo: Universidad de la República de Montevideo, pp. 175-181.

 

Ruth Fine (2018),  "Las paradojas de la fe o la paradójica fe meta-poética en la narrativa de Jorge Luis Borges”, in Corinna Deppner (ed.), La paradoja como forma literaria de la innovación. Jorge Luis Borges entre la tradición judía y el hipertexto, Hildesheim – Zürich – New York: Georg Olms Verlag, TKKL series, pp. 86-102.

 

Ruth Fine (2018), “Don Quixote or the Quest for Fiction in Spanish Golden Age Literature”, in Avriel Bar-Levav, Claude B. Stuczynski and Michael Heyd (eds.), Paths to Modernity. A Tribute to Yosef Kaplan. Jerusalem: The Zalman Shazar Center, pp. 249-266.

 

Ruth Fine (2018), “La función de los apartes en el teatro bíblico converso”, in Delia Gavela García (ed.) Escenarios en conflicto en el teatro bíblico áureo, New York: Idea, pp. 135-151. 

 

Ruth Fine (2018), “En torno a los dilemas de conversos y retornados o el discurso paradójico de Ricote”, en Francisco Cuevas Cervera, Mariana Beauchamps, José Montero Reguera, María Augusta da Costa Vieira, Karina F. Zitelli, Valeria da Silva Moraes (eds.), La pluma es la lengua del alma, Sao Paulo: Univ. de Sao Paulo, pp. 265-276.

 

Ruth Fine (2019), "The Memory of Iberian Diasporas: a Model for Hospitality, Belonging and Reconciliation", in Alfonso de Toro and Juliane Tauchnitz (eds.), The World in Movement / Le monde en mouvement, Leiden: Brill.

 

Ruth Fine (2019), “Etnia y género en la representación de las hechiceras del  Persiles: entre la condena y la resistencia”, in Randy Davenport and Isabel Lozano Renieblas, Cervantes en el Septentrión, New York: Idea, pp. 11-23.

 

Ruth Fine (2018), “La memoria de la Inquisición en la literatura de conversos”, eHumanista/Minorías 1, 153-167.

 

Ruth Fine (2019), “Reflexiones sobre la presencia de la Biblia en la prosa del Siglo de Oro”, Ínsula 865-866.

 

Ruth Fine (2018), "Lope de Vega Carpio, Félix", Encyclopedia of the Bible and Its Reception, Verlag Walter de Gruyter, Berlin - New York, vol. 16.

 

Ruth Fine (2020), Disseminating Jewish Literatures.

 

 

ד"ר קלאודיה קדר |  Dr. Claudia Kedar

 

Claudia Kedar, “The International Monetary Fund and the Chilean Chicago Boys, 1973-1977: Cold Ties between Warm Ideological Partners”, Journal of Contemporary History (Published online in February 2017, on paper in January 2019), vol. 54, issue 1, pp. 179-201.

 

Claudia Kedar, “The World Bank Lending and Non-Lending to Latin America: The Case of Argentina, 1971-1976”, Revista de Historia Económica – Journal of Iberian and Latin American Economic History (Published online, October 2018

https://doi.org/10.1017/S0212610918000149

 

Claudia Kedar, “Human Rights and Multilateral Lending: The World Bank, Argentina and the United States, 1976-1978”, The International History Review (Published online, October 2018

10.1080/07075332.2018.1508052

 

Claudia Kedar, Human Rights and Multilateral Lending: The World Bank, Argentina, and the United States, 1976–1978. The International History Review. 2019.

 

ד"ר אלדינה קינטנה-רודריגז " Dr. Aldina Quintana

Quintana, Aldina. “Diskusion entre Charlo i Yuse, seis semanas de la actualidad de Salónica (1920-1921) con humor y en prosa rimada. Comentario, edición y notas.” [Diskusion entre Charlo i Yuse, the events of six weeks in Thessaloniki (1920-1921) in rhymed prose with humor. Commentary, edition and notes]. Philologia Hispalensis 32-1 (2018), 95-136.

doi.org/10.12795/PH.2018.v32.i01.06

 

Quintana, Aldina. The Language of Public Mourning—De- and Reterritorialization of Public Spaces as a Reaction to Terrorist Attacks. Reterritorializing Linguistic Landscapes. 2020.

שפה וספרות ערבית

שפה וספרות ערבית | Department of Arabic language and literature

פרופ' אורי שחמון | Prof. Ori Shachmon

Shachmon, Ori, and Merav Mack. “The Lebanese in Israel – Language, Religion And Identity.” Zeitschrift Der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft, vol. 169, no. 2, 2019, pp. 343–366. JSTOR, www.jstor.org/stable/10.13173/zeitdeutmorggese.169.2.0343. Accessed 22 June 2020.

Shachmon, O., Avoiding final short vowels: On right-edge effects in Yemeni k-dialects (with Noam Faust). Brill's Journal of Afroasiatic Languages and Linguistics. 2020.

Shachmon, O., On Girls and Cows: Episodes in the Jewish k-dialects of Lower Yemen (with Tom Fogel). Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes. 2020.

Shachmon, O., The introductive baka/bāki in Rural Palestinian Arabic (with Michal Marmorstein). Journal of Semitic Studies. 2020.

לימודים רומאניים

לימודים רומאניים | Roman Studies

פרופ' יונה הנהרט-מרמור | Prof. Yona Hanhart-Marmur

Hanhart-Marmor Yona, « Le sifflet de Makoko. Pierre Michon et la littérature seconde », Littérature, 2019/3 (N° 195), p. 33-51. DOI : 10.3917/litt.195.0033. URL : https://www.cairn.info/revue-litterature-2019-3-page-33.htm

Hanhart-Marmur, Y. La phrase-temps. Syntaxe et temporalité chez Claude Simon. Claude Simon, une expérience de la complexité. 2020.

החוג לספרות עברית | Hebrew Literature

פרופ' דרור בורשטיין | Prof. Dror Burstein

כתיבה יוצרת:

דרור בורשטיין, אדם בחלל, בבל 2018.

https://www.ybook.co.il/book/7198/%d7%90%d7%93%d7%9d-%d7%91%d7%97%d7%9c%d7%9c

 

Dror Burstein, Muck, translated by Gabriel Levin, New York, Farrar Straus & Giroux, 2018. 

https://us.macmillan.com/books/9780374215835

 

ד"ר יהושע גרנט | Dr. Yehoshua Granat

יהושע גרנט, 'בקול פעמון ורימון לנא אמון : הגעתו של רבי יהודה הלוי לאלכסנדריה בראי שיר "חדש" לאהרן אבן אלעמאני', תרביץ פה,ד (2018) עמ' 681-657

 

יהושע גרנט, 'זהב,שמע מלי: בין הון לרוח בשירה עברית מתקופה הבארוק', בתוך: ח' ישי (עו'), שירת דבורה - מתנת ידידות והוקרה לפרופסור דבורה ברגמן,  באר שבע (הוצאת הספרים של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב) תשע"ט, עמ' 88-71

 

פרופ' (אמ') שמחה קוגוט | Prof. (em.) Simha Kogut

שמחה קוגוט , "נוסח המקרא במשנתם של תלמידי חכמים בזיקה לתיאור העברית המקראית", זכור לאברהם, אסופת מאמרים ביהדות ובחינוך. ירושלים תש"פ, עמ' 3 – 23.

 

פרופ' עמינדב דיקמן | Prof. Amindav Dykman

דיקמן, עמינדב: "שאול טשרניחובסקי והפואטיקה של תרגום שירה לעברית: לקורות פרשה אחת" בתוך: מאזנים, גליון מס' 5/ כרך צ"ב, חשוון תשע"ט / אוקטובר 2018, עמ. 141-149

 

דיקמן, עמינדב: פרנצ'סקו פטטרקה, ססטינה, מתוך ספר השירים: קרעי דברים בלשון העם, בתוך: שירת דבורה - מתנת ידידות והוקרה לפרופ. דבורה ברגמן, בעריכת חביבה ישי, הוצאת הספרים של אוניברסיטת בן-גוריון בנגב, 2018, עמ. כא-כב.

 

ד"ר מתי הוס | Dr. Matti Huss

מתי הוס, 'חדית ביאצֹ וריאצֹ': מקורו הערבי של 'נאום טוביה בן צדקיה' ליוסף בן שמעון, שירת דבורה: מתנת ידידות והוקרה לפרופסור דבורה ברגמן, בעריכת חביבה ישי, באר שבע תשע"ט, עמ' 89-132

 

פרופ' יהושע לוינסון | Prof. Joshua Levinson

Joshua Levinson, "The Divided Subject: Representing Modes of Consciousness in Rabbinic Midrash," in Self, Self-Fashioning and Individuality in Late Antiquity, eds. Maren Niehoff and Joshua Levinson (Tübingen: Mohr Siebeck, 2019): 167-183.

 

פרופ' (אמ') שולמית אליצור | Prof. (em.) Shulamit Elizur

שולמית אליצור, סוד משלשי קודש: הקדושתא מראשיתה עד ימי ר' אלעזר בירבי קליר, ירושלים תשע"ט

 

שולמית אליצור, 'השיבוץ החידודי: עלייתו וגלגוליו של השיבוץ המתואם והשיבוץ שונה ההוראה למן הפיוט בארץ ישראל ועד למחברות עמנואל הרומי', שירת דבורה: מתנת ידידות והוקרה לפרופסור דבורה ברגמן, בעריכת חביבה ישי, באר-שבע תשע"ט, עמ' 1‑28.

 

שולמית אליצור, 'בין קודש לחול: תהילת הנגיד בפיוט רשות למתרגם', מחווה למנחם: אסופת מאמרים לכבוד מנחם חיים שמלצר, בעריכת ש' גליק, א"מ כהן וא"מ פיאטלי, ירושלים תשע"ט, עמ' 1‑27.

 

שולמית אליצור, 'שבעתות קליריות ללילי פסחים על פי ימות השבוע', ספר זכרון לפרופ' מאיר בניהו, חלק שני, בעריכת מ' בר-אשר, י' ליבס, מ' עסיס וי' קפלן, ירושלים תשע"ט, עמ' 979‑1003.

 

Shulamit Elizur, 'Scenery of the Land of Israel or ‘Scenes’ from the House of Study Descriptions of the Land of Israel in Early Liturgical Poetry', The Poet and the World: Festschrift for Wout van Bekkum on the Occasion of His Sixty-fifth Birthday, edited by Joachim Yeshaya, Elisabeth Hollender and Naoya Katsumata Berlin (De Gruyter) 2019, pp. 77-89

 

Shulamit Elizur, 'A New Look at the Nuptial Benedictios in Babylonia and Palestine', On Wings of Prayer: Essays in Honor to Professor Stefan C. Reif on the Occasion of His Sixty-fifth Birthday, edited by Nuria Calduch-Benages, Michael W. Dugan and Dalia Marx, Berlin (De Gruyter) 2019, pp. 171-186

 

אליצור, ש. "אשר הניא עצת גויים": עיוני נוסח ולשון', לשוננו פא (תשע"ט, כרך לכבוד חיים א' כהן), עמ' 153‑178 (עם בנימין אליצור). Kartun

 

 

פרופ' (אמ') גלית חזן-רוקם | Prof. (em.) Galit Hasan-Rokem

גלית חזן-רוקם, "קינת אימהות על חורבות ירושלים: מחוות בצוע במגילת איכה ובמדרשים עליה". מכאן יט "קינה ומלנכוליה" (2019), עמ' 59-83

 

Galit Hasan-Rokem, "Folklore in Antiquity”, Humanities 2018, 7(2), 47

http://dx.doi.org/10.3390/h7020047

 

Galit Hasan-Rokem, “‘A Time to Weep and a Time to Laugh’: Swinging Between the Comic and the Tragic in Folk Narratives.” Terra Ridens – Terra Narrans. Festschrift zum 65. Geburtstag von Ulrich Marzolph. Hrsg Regina F. Bendix und Dorothy Noyes. Dortmund: Verlag für Orientkunde 2018, vol. 1, pp. 149-167.

 

Galit Hasan-Rokem, “Iran 1972 Revisited in Memories/or: In the Footsteps of the Deer.” Iran, Israel and the Jews. Eds Aaron Koller, Daniel Tsadik and Steven Fine. Eugene OR: Wipf and Stock publishers 2019, pp. 212-230.

 

Galit Hasan-Rokem, “Folk Narratives”, in Marcin Wodziński (ed.), Studying Hasidism: Sources, Methods, Perspectives. New Brunswick: Rutgers University Press, 2019, pp. 123-147 (with Shaul Magid). 

 

Galit Hasan-Rokem, “Israeli Political Humor: What was there to laugh about in 1967?” Contexts of Folklore. Festschrift for Dan Ben-Amos, edited by Simon J. Bronner and Wolfgang Mieder. New York: Peter Lang 2019, pp. 71-86 (with Regina F. Bendix).

 

 

פרופ' רות קרטון-בלום |  Prof. Ruth Kartun-Blum

רות קרטון-בלום, המטפחת של ורוניקה: הספרות העברית והברית החדשה, הוצאת הקיבוץ המאוחד, תל-אביב, 2019.

Ruth Kartun-Blum, Israeli Literature Rereads The New Testament, Hakibbutz Hameuchad, Tel-Aviv, 2019.

רות קרטון-בלום, "גם אם תבוא הסכין", בתוך: מילת הכבוד של הרחוב: עיונים בשירתו של רוני סומק, הוצאת גמא, 2019, עמ' 131-139.
 

רות קרטון-בלום,  עורכת, נורית זרחי: בלוז לתינוקות נולדים: מבחר, הוצאת הקיבוץ המאוחד, תל-אביב, 2019.

 

פרופ' (אמ') יוסף יהלום | Prof. (em.) Joseph Yahalom

'הרקע הפייטני של מדרש תדשא ובני חוגו', בתוך: דברי חכמים וחידותם – פרשנות התנ"ך בספרות חז"ל וימי הביניים / ספר יובל לכבוד חננאל מאק (בעריכת א' שנאן וי"י יובל), ירושלים כרמל, עמ' 189- 212.

 

'ויכוחי גוף ונפש בסורית, בארמית ובעברית', בתוך: מחוה למנחם – אסופת מחקרים לכבוד מנחם חיים שמלצר (בעריכת ש' גליק, א"מ כהן וא"מ פיאטלי), ירושלים מכון שוקן למחקר היהדות והסמינר היהודי התיאולוגי, עמ' 171- 179.

 

רב סעדיה גאון במוקד של פולמוס בין-רבני בבגדאד, 398L+ X עמ', ירושלים מכון בן צבי והאוניברסיטה העברית (בשיתוף עם י' בלאו).

 

שורשי שירת הקודש, 284+יד עמ', ירושלים מאגנס, האוניברסיטה העברית.

 

'Ibn Abitur between Fusṭāṭ and Córdoba: Two Jewish Cultural Centers at the Turn of the Eleventh Century' in: The Poet and the World: Festschrift for Wout van Bekkum on the Occasion of his Sixty-fifth Birthday (Berlin: de Gruyter 2019), pp. 29-42 (with N. Katsumata)

החוג לאנגלית | English

ד"ר ראובן בורג | Dr. Ruben Borg

Borg, Ruben. Fantasies of Self-Mourning: Modernism, the Posthuman and the Finite. Brill, 2019. 

https://brill.com/view/title/54051?lang=en

 

Borg, Ruben. “Past, Passivity, Passion: Deleuze's Allegorical Drama.” CounterText 5, no. 1 (2019): 70-88

https://www.euppublishing.com/doi/abs/10.3366/count.2019.0151?journalCode=count

 

Ruben Borg, “Three Articles of Posthuman Modernism: The Metacinema of Marcel L'Herbier (and Friends).” Modernism/Modernity Print Plus 4.4 (March 2020)

 

 

פרופ' לואיז בית-לחם | Prof. Louise Bethlehem

Bethlehem, Louise. “Restless Itineraries: Antiapartheid Expressive Culture and Transnational Historiography.” Social Text 36, no. 3 (2018)

https://doi.org/10.1215/01642472-6917766

 

Bethlehem, Louise, Lindelwa Dalamba, and Uhuru Phalafala. “Cultural solidarities: itineraries of anti-apartheid expressive culture—introduction to the special issue.” Safundi 20, no. 2 (2019): 143-152.

https://doi.org/10.1080/17533171.2019.1594052

 

Bethlehem, Louise. “Stenographic fictions: Mary Benson’s At the Still Point and the South African political trial.” Safundi 20, no. 2 (2019): 193-212

https://doi.org/10.1080/17533171.2019.1576963

 

Bethlehem, Louise, Lindelwa Dalamba, and Uhuru Phalafala, ed. “Cultural Solidarities: Itineraries of Anti-Apartheid Expressive Culture.” Safundi Special Issue, 2019, 20, 2

https://doi.org/10.1080/17533171.2019.1594052

 

Bethlehem, L., Zalmanovich, T.  Celebrity and Protest in the Anti-Apartheid Movement. Critical Arts. 2020.

 

Bethlehem, L. Nitzan, T. South African text; Zionist palimpsest: Israeli critics read Alan Paton’s Cry, the Beloved Country. Journal of Modern Jewish Studies. 2019.

 

 

פרופ' גליה בנזימן | Prof. Galia Benziman

Benziman, Galia. Thomas Hardy’s Elegiac Poetry and Prose: Codes of Bereavement. London: Palgrave Macmillan, 2018 (book, 173 pp.).

 

Benziman, Galia. “Oliver Twist: Urban Aesthetics and the Homeless Child.” In: Robert L. Patten, John O. Jordan and Catherine Waters, eds. The Oxford Handbook of Charles Dickens. Oxford University Press, 2018, pp. 105-118 (book chapter, commissioned).

 

Benziman, Galia. “Goethe’s Wilhelm Meister and the Refusal to Grow Up: The Dialectics of Bildung.” The Goethe Yearbook 25 (2018): 217-237.

 

Benziman, Galia. "Transcending Melancholia: Mourning the Mother in The Old Curiosity Shop and Dombey and Son." Dickens Quarterly, vol. 36 no. 4, 2019, p. 305-317. Project MUSE

muse.jhu.edu/article/741652

 

Benziman, Galia. “Dickens, Hard Times, and the Erasure of Female Origins." JNT: Journal of Narrative Theory 5o (2): 179-207. 2020.

 

Benziman, Galia. ‘To Be as Those Children Were’: Unmaking the Pastoral Child in Far from the Madding Crowd. The Hardy Society Journal. 2020.

 

 

 

פרופ' צחי זמיר | Prof. Tzachi Zamir

Zamir, Tzachi. “"Justice: Some Reflections on Measure for Measure"”. The Routledge Companion to Shakespeare and Philosophy. Ed. Craig Bourne & Emily Caddic Bourne. New York: Routledge, 2019, 279-287.

 

Zamir, Tzachi. “Philosophy and/of Performance: A Discussion of Richard Shusterman's The Adventures of the Man in Gold”. The Journal of Aesthetic Education, 2018, 52.4: 116-123.

 

Zamir, Tzachi, and Currie Gregory. “"Macbeth, Throne of Blood and the Idea of a Reflective Adaptation"”. The Journal of Aesthetics and Art Criticism 76.3 (2018): 297-308.

 

Zamir, Tzachi, (Editor), Shakespeare's Hamlet – Philosophical  Perspectives, New York: Oxford University Press, 2018

 

 

ד"ר יעל לוין | Dr. Yael Levin

Levin, Yael. “Univocity, Exhaustion and Failing Better: Reading Beckett with Disability Studies.” Journal of Beckett Studies 27.2 (2018): 157-174.

https://www.euppublishing.com/doi/abs/10.3366/jobs.2018.0234

 

Levin, Yael. Joseph Conrad: Slow Modernism. Oxford: Oxford University Press, 2020.

 

 

פרופ' (אמ') סנפורד בודיק | Prof. (em.) Sanford Budick

Sanford Budick, "Miltonic Mind," in Milton's Modernities, ed. Feisal G. Mohamed and Patrick Fadely (Evanston: Northwestern University Press, 2018), 169-197

 

Sanford Budick, "Bracketed Judgment, 'Un-humanizing,' and Conversion in The Merchant of Venice," in Shakespeare and Judgment, ed. Kevin Curran (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2018), 195-214

 

Sanford Budick, "Hamlet's 'Now' of Inward Being," in Shakespeare's Hamlet: Philosophical Perspectives, ed. Tzachi Zamir (New York: Oxford University Press, 2018), 130-153

 

Sanford Budick, "Acts of Meditative Mind in 'The Ruined Cottage'," Modern Language Quarterly, 72.1 (2018): 145-71

 

 

פרופ' (אמ') ליאונה טוקר | Prof. (em.) Leona Toker

Gulag Literature and the Literature of Nazi Camps: An Intercontextual Reading. Bloomington: Indiana University Press, 2019. xii + 281 pp.

 

with Jeremy Hawthorn, “Literature as Time’s Witness: Special Issue in Honor of Jakob Lothe. Introduction.” Partial Answers 17.2: 195–200.

 

“Testimony and Fictionality in Georgy Demidov’s Gulag Stories.” Partial Answers 17.2: 299–318.

 

“Towards a Literary History of Concentration Camps: Comparative or ‘Entangled’?” In Narratives of Annihilation, Confinement, and Survival, ed. Anja Tippner and Anna Artwińska. Berlin: Walter de Gruyter, 2019, pp. 13–29.

 

“Nabokov’s Factography.” In Vladimir Nabokov and the Fictions of Memory, ed. Irena Księżopolska and Mikołaj Wiśniewski. Warsaw: Fundacja Augusta hr. Cieszkowskiego, 2019, pp. 21–50.

 

Editor of Issues 17.1 and 17.2 of Partial Answers: Journal of Literature and the History of Ideas

החוג ללימודים ספרדיים ולטינו-אמריקאיים | Spanish and Latin American Studies

פרופ' רות פיין | Prof. Ruth Fine

Ruth Fine, Yosef Kaplan, Yoav Rinon and Shimrit Peled (eds.)  Eros, Family and Community, Hildesheim- Zürich- New York: Georg Olms Verlag, 2018.

 

Ruth Fine, Galia Press-Barnatan and Arie M. Kacowicz (eds.) The Relevance of Regions in a Globalized World: Bridging the Social Sciences - Humanities Gap, New York and London: Routledge, 2019.

 

Ruth Fine (2018), "Fantasmas entre nosotros: Inquisición, inquisidores y otros aparecidos en la literatura de conversos", in María Eduarda Mirande, Alejandra Siles, Mariel Quintana (eds.), Los nortes del Hispanismo: territorios, itinerarios y encrucijadas, Jujuy, Universidad de Jujuy, pp. 76-94.

 

Ruth Fine (2018), "Tormented or Perverted Souls? On the Edges of Eros in Converso literature", in Ruth Fine, Yosef Kaplan, Yoav Rinon and Shimrit Peled, Eros, Family and Community, Hildesheim- Zürich- New York: Georg Olms Verlag, pp. 159-174.

 

Ruth Fine (2018), "Cervantes en/desde Borges o la reescritura del Quijote en ‟La busca de Averroes”", in María Ángeles González Briz (ed.), 400 Años de cervantismo. Actas de las Jornadas Cervantinas de Montevideo 2016, Montevideo: Universidad de la República de Montevideo, pp. 175-181.

 

Ruth Fine (2018),  "Las paradojas de la fe o la paradójica fe meta-poética en la narrativa de Jorge Luis Borges”, in Corinna Deppner (ed.), La paradoja como forma literaria de la innovación. Jorge Luis Borges entre la tradición judía y el hipertexto, Hildesheim – Zürich – New York: Georg Olms Verlag, TKKL series, pp. 86-102.

 

Ruth Fine (2018), “Don Quixote or the Quest for Fiction in Spanish Golden Age Literature”, in Avriel Bar-Levav, Claude B. Stuczynski and Michael Heyd (eds.), Paths to Modernity. A Tribute to Yosef Kaplan. Jerusalem: The Zalman Shazar Center, pp. 249-266.

 

Ruth Fine (2018), “La función de los apartes en el teatro bíblico converso”, in Delia Gavela García (ed.) Escenarios en conflicto en el teatro bíblico áureo, New York: Idea, pp. 135-151. 

 

Ruth Fine (2018), “En torno a los dilemas de conversos y retornados o el discurso paradójico de Ricote”, en Francisco Cuevas Cervera, Mariana Beauchamps, José Montero Reguera, María Augusta da Costa Vieira, Karina F. Zitelli, Valeria da Silva Moraes (eds.), La pluma es la lengua del alma, Sao Paulo: Univ. de Sao Paulo, pp. 265-276.

 

Ruth Fine (2019), "The Memory of Iberian Diasporas: a Model for Hospitality, Belonging and Reconciliation", in Alfonso de Toro and Juliane Tauchnitz (eds.), The World in Movement / Le monde en mouvement, Leiden: Brill.

 

Ruth Fine (2019), “Etnia y género en la representación de las hechiceras del  Persiles: entre la condena y la resistencia”, in Randy Davenport and Isabel Lozano Renieblas, Cervantes en el Septentrión, New York: Idea, pp. 11-23.

 

Ruth Fine (2018), “La memoria de la Inquisición en la literatura de conversos”, eHumanista/Minorías 1, 153-167.

 

Ruth Fine (2019), “Reflexiones sobre la presencia de la Biblia en la prosa del Siglo de Oro”, Ínsula 865-866.

 

Ruth Fine (2018), "Lope de Vega Carpio, Félix", Encyclopedia of the Bible and Its Reception, Verlag Walter de Gruyter, Berlin - New York, vol. 16.

 

Ruth Fine (2020), Disseminating Jewish Literatures.

 

 

ד"ר קלאודיה קדר |  Dr. Claudia Kedar

 

Claudia Kedar, “The International Monetary Fund and the Chilean Chicago Boys, 1973-1977: Cold Ties between Warm Ideological Partners”, Journal of Contemporary History (Published online in February 2017, on paper in January 2019), vol. 54, issue 1, pp. 179-201.

 

Claudia Kedar, “The World Bank Lending and Non-Lending to Latin America: The Case of Argentina, 1971-1976”, Revista de Historia Económica – Journal of Iberian and Latin American Economic History (Published online, October 2018

https://doi.org/10.1017/S0212610918000149

 

Claudia Kedar, “Human Rights and Multilateral Lending: The World Bank, Argentina and the United States, 1976-1978”, The International History Review (Published online, October 2018

10.1080/07075332.2018.1508052

 

Claudia Kedar, Human Rights and Multilateral Lending: The World Bank, Argentina, and the United States, 1976–1978. The International History Review. 2019.

 

ד"ר אלדינה קינטנה-רודריגז " Dr. Aldina Quintana

Quintana, Aldina. “Diskusion entre Charlo i Yuse, seis semanas de la actualidad de Salónica (1920-1921) con humor y en prosa rimada. Comentario, edición y notas.” [Diskusion entre Charlo i Yuse, the events of six weeks in Thessaloniki (1920-1921) in rhymed prose with humor. Commentary, edition and notes]. Philologia Hispalensis 32-1 (2018), 95-136.

doi.org/10.12795/PH.2018.v32.i01.06

 

Quintana, Aldina. The Language of Public Mourning—De- and Reterritorialization of Public Spaces as a Reaction to Terrorist Attacks. Reterritorializing Linguistic Landscapes. 2020.

שפה וספרות ערבית | Department of Arabic language and literature

פרופ' אורי שחמון | Prof. Ori Shachmon

Shachmon, Ori, and Merav Mack. “The Lebanese in Israel – Language, Religion And Identity.” Zeitschrift Der Deutschen Morgenländischen Gesellschaft, vol. 169, no. 2, 2019, pp. 343–366. JSTOR, www.jstor.org/stable/10.13173/zeitdeutmorggese.169.2.0343. Accessed 22 June 2020.

Shachmon, O., Avoiding final short vowels: On right-edge effects in Yemeni k-dialects (with Noam Faust). Brill's Journal of Afroasiatic Languages and Linguistics. 2020.

Shachmon, O., On Girls and Cows: Episodes in the Jewish k-dialects of Lower Yemen (with Tom Fogel). Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes. 2020.

Shachmon, O., The introductive baka/bāki in Rural Palestinian Arabic (with Michal Marmorstein). Journal of Semitic Studies. 2020.

לימודים רומאניים | Roman Studies

פרופ' יונה הנהרט-מרמור | Prof. Yona Hanhart-Marmur

Hanhart-Marmor Yona, « Le sifflet de Makoko. Pierre Michon et la littérature seconde », Littérature, 2019/3 (N° 195), p. 33-51. DOI : 10.3917/litt.195.0033. URL : https://www.cairn.info/revue-litterature-2019-3-page-33.htm

Hanhart-Marmur, Y. La phrase-temps. Syntaxe et temporalité chez Claude Simon. Claude Simon, une expérience de la complexité. 2020.