"ביכורי מחקר": הכנס השבעה-עשר של תלמידי המחקר במכון למדעי היהדות ע"ש מנדל