קולות קוראים

English

קול קורא למועמדים/ות מצטיינים/ות למשרות תקניות בהוראה ובמחקר

בחוגי הפקולטה למדעי הרוח

היסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו

תקופת המשנה והתלמוד

האוניברסיטה העברית בירושלים מודיעה על פתיחת מכרז למשרה תקנית בחוג להיסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו, בתחום תקופת המשנה והתלמוד. המשרה פתוחה למועמדים/ות בכל הדרגות בעלי/ות דוקטורט, או לתלמידי/ות דוקטורט מתקדמים שיקבלו תואר זה עד ל-30 ביוני 2020.

דרישות התפקיד:

מהזוכה במשרה יידרש ללמד קורסי חובה וקורסי בחירה בתחומי התמחותו/ה (לתואר בוגר ומוסמך), וכן לנהל מחקר עצמאי ומקורי ברמה האקדמית הגבוהה ביותר, להפגין מנהיגות מדעית ולהתמודד על מענקי מחקר מקרנות חיצוניות. כמו כן, תידרש יכולת שיתוף פעולה עם חוקרים/ות אחרים/ות בפקולטה ובאוניברסיטה. בהתאם לצרכי החוגים הרלבנטיים בפקולטה ובהתאם לכישורי המועמד/ת שת/ייבחר, תיבחן אפשרות של מינוי משותף או שיתוף הוראה עם חוגים ותחומים נוספים.

שפת ההוראה העיקרית באוניברסיטה העברית היא עברית אבל תינתן גם אפשרות ללמד קורס(ים) מתקדם(ים) באנגלית. למועמדים/ות שאינם שולטים/ות עדיין בעברית תינתן האפשרות ללמוד עברית או לשפר את שליטתם/ן בשפה במהלך השנים הראשונות לקליטתם באוניברסיטה.

מועמדים/ות מתאימים/ות יוזמנו לביקור קמפוס שיכלול הרצאת משרה, ראיון ומפגשים עם חברי וחברות החוג.

לפרטים נוספים, נא לפנות לראש החוג, פרופ' אלי לדרהנדלר, בדוא"ל: eli.lederhendler@mail.huji.ac.il

מידע נוסף לגבי החוג להיסטוריה של ע"י ויה"ז מופיע  באתר: https://jewish-history.huji.ac.il/

 

לימודי אסיה

סין המודרנית (מאות 20-21) או לימודי קוריאה (כל התקופות)

 

האוניברסיטה העברית בירושלים מודיעה על פתיחת מכרז למשרה תקנית בחוג ללימודי אסיה, בכל תחומי המחקר של סין המודרנית (מאות 20-21) או לימודי קוריאה (כל התקופות). המשרה פתוחה למועמדים/ות בכל הדרגות בעלי/ות דוקטורט, או לתלמידי/ות דוקטורט מתקדמים שיקבלו תואר זה עד ל-30 ביוני 2020.

 

דרישות התפקיד:

מהזוכה במשרה יידרש להפגין יכולת לנהל מחקר עצמאי ומקורי ברמה האקדמית הגבוהה ביותר בהתבסס על מקורות בשפת המקור, ללמד קורסי חובה וקורסי בחירה בתחומי התמחותו/ה (לתואר בוגר ומוסמך), וכן להפגין מנהיגות מדעית ולהתמודד על מענקי מחקר מקרנות חיצוניות. כמו כן, תידרש יכולת שיתוף פעולה עם חוקרים/ות אחרים/ות בפקולטה ובאוניברסיטה ונכונות ליזום ולהוביל פעילויות שונות במדור סין או במדור קוריאה. בהתאם לצרכי החוגים הרלבנטיים בפקולטה ובהתאם לכישורי המועמד/ת שת/ייבחר, תיבחן אפשרות של מינוי משותף או שיתוף הוראה עם חוגים ותחומים נוספים.

שפת ההוראה העיקרית באוניברסיטה העברית היא עברית. עם זאת, במדור סין בחוג ללימודי אסיה הקורסים לרמת מוסמך ודוקטורט נלמדים ככלל בשפה האנגלית. לפיכך, על המועמד/ות למדור סין להיות מסוגל/ת ללמד קורסים מתקדמים בשפה האנגלית. למועמדים/ות שאינם שולטים/ות בשפה העברית תינתן האפשרות ללמוד עברית או לשפר את שליטתם/ן בשפה במהלך השנים הראשונות לקליטתם באוניברסיטה.

מועמדים/ות מתאימים/ות יוזמנו לביקור קמפוס שיכלול הרצאת משרה, ראיון ומפגשים עם חברי וחברות החוג.

לפרטים נוספים, נא לפנות לראשת החוג, ד"ר אורנה נפתלי, בדוא"ל: orna.naftali@mail.huji.ac.il

 

 מידע נוסף לגבי החוג ללימודי אסיה מופיע באתר: http://asia.huji.ac.il

 

לימודי האסלאם והמזרח התיכון

פתוח לכל התחומים; עדיפות לאסלאם הקדום (עד למאה ה-11)

 

האוניברסיטה העברית בירושלים מודיעה על פתיחת מכרז למשרה תקנית בחוג ללימודי האסלאם והמזרח התיכון. המכרז פתוח לכל התקופות והנושאים עם עדיפות לחוקרי האסלאם הקדום (עד המאה ה-11). המשרה פתוחה למועמדים/ות בכל הדרגות בעלי/ות דוקטורט.

 

דרישות התפקיד:

מהזוכה במשרה יידרש ללמד קורסי חובה וקורסי בחירה בתחומי התמחותו/ה (לתואר בוגר ומוסמך), וכן לנהל מחקר עצמאי ומקורי ברמה האקדמית הגבוהה ביותר, להפגין מנהיגות מדעית ולהתמודד על מענקי מחקר מקרנות חיצוניות. כמו כן, תידרש יכולת שיתוף פעולה עם חוקרים/ות אחרים/ות בפקולטה ובאוניברסיטה. בהתאם לצרכי החוגים הרלבנטיים בפקולטה ובהתאם לכישורי המועמד/ת שת/ייבחר, תיבחן אפשרות של מינוי משותף או שיתוף הוראה עם חוגים ותחומים נוספים.

שפת ההוראה העיקרית באוניברסיטה העברית היא עברית אבל תינתן גם אפשרות ללמד קורס(ים) מתקדם(ים) באנגלית. למועמדים/ות שאינם שולטים/ות עדיין בעברית תינתן האפשרות ללמוד עברית או לשפר את שליטתם/ן בשפה במהלך השנים הראשונות לקליטתם באוניברסיטה.

מועמדים/ות מתאימים/ות יוזמנו לביקור קמפוס שיכלול הרצאת משרה, ראיון ומפגשים עם חברי וחברות החוג.

לפרטים נוספים, נא לפנות לראש החוג, פרופ' הלל כהן, בדוא"ל:hillel.cohen@mail.huji.ac.il

 מידע נוסף לגבי החוג ללימודי האסלאם והמזרח התיכון מופיע באתר: http://islamic-mideast.huji.ac.il/

 

מדע הדתות

פתוח לכל התחומים עם עדיפות לאחד מן התחומים בחקר הדתות ובכלל זה אסלאם, נצרות בעידן המודרני, דרום אסיה או מזרח אסיה, וכן חוקרים העוסקים בתיאוריה של הדת או בתופעות דתיות בתרבויות עכשוויות.

 

האוניברסיטה העברית בירושלים מודיעה על פתיחת מכרז למשרה תקנית בחוג למדע הדתות. המשרה פתוחה למועמדים/ות בכל הדרגות בעלי/ות דוקטורט, או לתלמידי/ות דוקטורט מתקדמים שיקבלו תואר זה עד ל-30 ביוני 2020,

 

 

דרישות התפקיד:

מהזוכה במשרה יידרש ללמד קורסי חובה וקורסי בחירה בתחומי התמחותו/ה (לתואר בוגר ומוסמך), וכן לנהל מחקר עצמאי ומקורי ברמה האקדמית הגבוהה ביותר, להפגין מנהיגות מדעית ולהתמודד על מענקי מחקר מקרנות חיצוניות. כמו כן, תידרש יכולת שיתוף פעולה עם חוקרים/ות אחרים/ות בפקולטה ובאוניברסיטה. בהתאם לצרכי החוגים הרלבנטיים בפקולטה ובהתאם לכישורי המועמד/ת שת/ייבחר, תיבחן אפשרות של מינוי משותף או שיתוף הוראה עם חוגים ותחומים נוספים.

 

שפת ההוראה העיקרית באוניברסיטה העברית היא עברית אבל תינתן גם אפשרות ללמד קורס(ים) מתקדם(ים) באנגלית. למועמדים/ות שאינם שולטים/ות עדיין בעברית תינתן האפשרות ללמוד עברית או לשפר את שליטתם/ן בשפה במהלך השנים הראשונות לקליטתם באוניברסיטה.

 

מועמדים/ות מתאימים/ות יוזמנו לביקור קמפוס שיכלול הרצאת משרה, ראיון ומפגשים עם חברי וחברות החוג.

 

לפרטים נוספים, נא לפנות לראש החוג, ד"ר נפתלי משל, בדוא"ל:nmeshel@huji.ac.il

 מידע נוסף לגבי החוג למדע הדתות מופיע באתר: https://religion.huji.ac.il/

 

מחשבת ישראל

פילוסופיה ימי-ביניימית במרחב האסלאמי

 

האוניברסיטה העברית בירושלים מודיעה על פתיחת מכרז למשרה תקנית בחוג למחשבת ישראל, בתחום הפילוסופיה הימי-ביניימית במרחב האסלאמי. המשרה פתוחה למועמדים/ות בכל הדרגות בעלי/ות דוקטורט, או לתלמידי/ות דוקטורט מתקדמים שיקבלו תואר זה עד ל-30 ביוני 2020.

דרישות התפקיד:

על המועמדים/ות להיות בעלי שליטה מלאה בספרות המקור ובלשונות הנדרשות למחקר, והכרה מצוינת של המרחב האינטלקטואלי האסלאמי הסובב. מהזוכה במשרה יידרש ללמד קורסי חובה וקורסי בחירה בתחומי התמחותו/ה (לתואר בוגר ומוסמך), וכן לנהל מחקר עצמאי ומקורי ברמה האקדמית הגבוהה ביותר, להפגין מנהיגות מדעית ולהתמודד על מענקי מחקר מקרנות חיצוניות. כמו כן, תידרש יכולת שיתוף פעולה עם חוקרים/ות אחרים/ות בפקולטה ובאוניברסיטה. בהתאם לצרכי החוגים הרלבנטיים בפקולטה ובהתאם לכישורי המועמד/ת שת/ייבחר, תיבחן אפשרות של מינוי משותף או שיתוף הוראה עם חוגים ותחומים נוספים.

שפת ההוראה העיקרית באוניברסיטה העברית היא עברית אבל תינתן גם אפשרות ללמד קורס(ים) מתקדם(ים) באנגלית. למועמדים/ות שאינם שולטים/ות עדיין בעברית תינתן האפשרות ללמוד עברית או לשפר את שליטתם/ן בשפה במהלך השנים הראשונות לקליטתם באוניברסיטה.

מועמדים/ות מתאימים/ות יוזמנו לביקור קמפוס שיכלול הרצאת משרה, ראיון ומפגשים עם חברי וחברות החוג.

לפרטים נוספים, נא לפנות לראשת החוג, פרופ' מארן ניהוף, בדוא"ל: maren.niehoff@mail.huji.ac.il

מידע נוסף לגבי החוג למחשבת ישראל מופיע באתר: https://jewishthought.huji.ac.il/

 

מקרא

פתוח לכל התחומים

 

האוניברסיטה העברית בירושלים מודיעה על פתיחת מכרז למשרה תקנית בחוג למקרא. המשרה פתוחה למועמדים/ות בכל הדרגות בעלי/ות דוקטורט, או לתלמידי/ות דוקטורט מתקדמים שיקבלו תואר זה עד ל-30 ביוני 2020.

דרישות התפקיד:

מהזוכה במשרה יידרש ללמד קורסי חובה וקורסי בחירה בתחומי התמחותו/ה (לתואר בוגר ומוסמך), וכן לנהל מחקר עצמאי ומקורי ברמה האקדמית הגבוהה ביותר, להפגין מנהיגות מדעית ולהתמודד על מענקי מחקר מקרנות חיצוניות. כמו כן, תידרש יכולת שיתוף פעולה עם חוקרים/ות אחרים/ות בפקולטה ובאוניברסיטה. בהתאם לצרכי החוגים הרלבנטיים בפקולטה ובהתאם לכישורי המועמד/ת שת/ייבחר, תיבחן אפשרות של מינוי משותף או שיתוף הוראה עם חוגים ותחומים נוספים.

שפת ההוראה העיקרית באוניברסיטה העברית היא עברית אבל תינתן גם אפשרות ללמד קורס(ים) מתקדם(ים) באנגלית. למועמדים/ות שאינם שולטים/ות עדיין בעברית תינתן האפשרות ללמוד עברית או לשפר את שליטתם/ן בשפה במהלך השנים הראשונות לקליטתם באוניברסיטה.

מועמדים/ות מתאימים/ות יוזמנו לביקור קמפוס שיכלול הרצאת משרה, ראיון ומפגשים עם חברי וחברות החוג.

לפרטים נוספים, נא לפנות לראשת החוג, פרופ' נילי ואזנה, בדוא"ל: nili.wazana@mail.huji.ac.il

מידע נוסף לגבי החוג למקרא מופיע באתר: https://bible.huji.ac.il/

 

ספרות עממית עברית

פתוח לכל מקום ותקופה

 

האוניברסיטה העברית בירושלים מודיעה על פתיחת מכרז למשרה תקנית בתחום הספרות העממית העברית עם מינוי משותף בחוג לספרות עברית ובתוכנית לפולקלור ותרבות עממית. נדרשת התמחות בתיאוריות ובמתודולוגיות של חקר הפולקלור והספרות העממית העברית והכללית לסוגיה וסוגותיה. ההתמחות הגיאוגרפית וההיסטורית של המועמדים פתוחה. המשרה פתוחה למועמדים/ות בכל הדרגות בעלי/ות דוקטורט, או לתלמידי/ות דוקטורט מתקדמים שיקבלו תואר זה עד ל-30 ביוני 2020.

 

דרישות התפקיד:

מהזוכה במשרה יידרש ללמד קורסי חובה וקורסי בחירה בתחומי התמחותו/ה (לתואר בוגר ומוסמך), וכן לנהל מחקר עצמאי ומקורי ברמה האקדמית הגבוהה ביותר, להפגין מנהיגות מדעית ולהתמודד על מענקי מחקר מקרנות חיצוניות. כמו כן, תידרש יכולת שיתוף פעולה עם חוקרים/ות אחרים/ות בפקולטה ובאוניברסיטה.

שפת ההוראה העיקרית באוניברסיטה העברית היא עברית אבל תינתן גם אפשרות ללמד קורס(ים) מתקדם(ים) באנגלית. למועמדים/ות שאינם שולטים/ות עדיין בעברית תינתן האפשרות ללמוד עברית או לשפר את שליטתם/ן בשפה במהלך השנים הראשונות לקליטתם באוניברסיטה.

מועמדים/ות מתאימים/ות יוזמנו לביקור קמפוס שיכלול הרצאת משרה, ראיון ומפגשים עם חברי וחברות החוג.

לפרטים נוספים, נא לפנות לראשת התוכנית לפולקלור, פרופ' הגר סלמון, בדוא"ל: hagar.salamon@mail.huji.ac.il 

או לראשת החוג לספרות עברית, ד"ר תמר הס, בדוא"ל: tamar.hess@mail.huji.ac.il

מידע נוסף לגבי החוג לספרות עברית והתוכנית לפולקלור ותרבות עממית מופיע באתרים: https://hebliterature.huji.ac.il/ ו-https://folklore.huji.ac.il/

 

פילוסופיה

פתוח לכל התחומים, עם עדיפות לפילוסופיה של המאות ה-17 וה-18 עד וכולל קאנט  

 

האוניברסיטה העברית בירושלים מודיעה על פתיחת מכרז למשרה תקנית בחוג לפילוסופיה, פתוח לכל התחומים עם דגש על פילוסופיה של המאות 17 ו-18 עד וכולל קאנט. המשרה פתוחה למועמדים/ות בכל הדרגות בעלי/ות דוקטורט, או לתלמידי/ות דוקטורט מתקדמים שיקבלו תואר זה עד ל-30 ביוני 2020.

דרישות התפקיד:

מהזוכה במשרה יידרש ללמד קורסי חובה וקורסי בחירה בתחומי התמחותו/ה (לתואר בוגר ומוסמך), וכן לנהל מחקר עצמאי ומקורי ברמה האקדמית הגבוהה ביותר, להפגין מנהיגות מדעית ולהתמודד על מענקי מחקר מקרנות חיצוניות. כמו כן, תידרש יכולת שיתוף פעולה עם חוקרים/ות אחרים/ות בפקולטה ובאוניברסיטה. בהתאם לצרכי החוגים הרלבנטיים בפקולטה ובהתאם לכישורי המועמד/ת שת/ייבחר, תיבחן אפשרות של מינוי משותף או שיתוף הוראה עם חוגים ותחומים נוספים.

שפת ההוראה העיקרית באוניברסיטה העברית היא עברית אבל תינתן גם אפשרות ללמד קורס(ים) מתקדם(ים) באנגלית. למועמדים/ות שאינם שולטים/ות עדיין בעברית תינתן האפשרות ללמוד עברית או לשפר את שליטתם/ן בשפה במהלך השנים הראשונות לקליטתם באוניברסיטה.

מועמדים/ות מתאימים/ות יוזמנו לביקור קמפוס שיכלול הרצאת משרה, ראיון ומפגשים עם חברי וחברות החוג.

לפרטים נוספים, נא לפנות לראש החוג, פרופ׳ דני אטאס, בדוא"ל: daniel.attas@huji.ac.il

 מידע נוסף לגבי החוג לפילוסופיה מופיע באתר: https://philosophy.huji.ac.il/

 

תאריך אחרון להגשת מועמדות: 12 בספטמבר 2019

 

המועמדים/ות מתבקשים להגיש את פנייתם לדיקן הפקולטה, פרופ' מיכאל סיגל, בצירוף המסמכים הבאים:

 (1) מכתב פניה

 (2) אישור קבלת תואר דוקטור או אישור רשמי על מועד זכאות

 (3) קורות חיים (בהתאם להנחיות -CV form)

 (4) רשימת פרסומים (בהתאם להנחיותList of Publications form)

 (5) עד שלושה עמודים של תיאור תכנית פעולה במחקר ובהוראה (בהתאם להנחיות)

 (6) סקרי הוראה (3 שנים אחרונות בלבד)

 (7) שני פרסומים מדעיים נבחרים

 (8) שני מכתבי המלצה בלבד, יישלחו ישירות ע"י הממליצים (בהתאם להנחיות)

 

יש להגיש את החומרים בשפה האנגלית.  תיק שיוגש שלא על פי ההנחיות הנ"ל לא יידון.

 

להגשת מועמדות   לחץ כאן

 

הדרגה תיקבע בהתאם לכישורי המועמד/ת

לשאלות ולפרטים נוספים ניתן לפנות למשרד הסגל האקדמי בדוא"ל mayabe@savion.huji.ac.il

אין בהודעה זו משום התחייבות לקלוט מועמדים/ות בכל אחד מן התחומים או בכלל