קולות קוראים

English

קול קורא למועמדים ומועמדות מצטיינים למשרות תקניות בהוראה ובמחקר

בחוגי הפקולטה למדעי הרוח

 

ארכיאולוגיה – תקופות הברונזה והברזל בלבנט

החוג לארכיאולוגיה ולימודי המזרח הקרוב הקדום – ארכיאולוגיה של תקופת הברונזה, תקופת הברזל והתקופה הפרסית בלבנט

האוניברסיטה העברית בירושלים מודיעה על פתיחת מכרז למשרה תקנית בחוג לארכיאולוגיה ולימודי המזרח הקרוב הקדום, בתחום הארכיאולוגיה של תקופות הברונזה, הברזל והתקופה הפרסית. המשרה פתוחה למועמדים ומועמדות בכל הדרגות בעלי דוקטורט.

 
דרישות התפקיד

הזוכה במשרה יידרש ללמד קורסי חובה וקורסי בחירה בתחומי התמחותו (לתואר בוגר ומוסמך), וכן לנהל מחקר עצמאי ומקורי ברמה האקדמית הגבוהה ביותר, להפגין מנהיגות מדעית ולהתמודד על מענקי מחקר מקרנות חיצוניות. כמו כן, תידרש יכולת שיתוף פעולה עם חוקרים וחוקרות אחרים בפקולטה ובאוניברסיטה. בהתאם לצרכי החוגים הרלבנטיים בפקולטה ובהתאם לכישורי המועמד שייבחר, תיבחן אפשרות של מינוי משותף או שיתוף הוראה עם חוגים ותחומים נוספים.

המועמד (או המועמדת) מתבקש להיות בעל ידע נרחב בתקופות הברונזה והברזל, וגם התקופה הפרסית. תינתן עדיפות לבעל התמחות בתחום מחקר נוסף רלוונטי לארכיאולוגיה. נדרש ניסיון בעבודת שטח, ויכולת ניהול חפירה גדולה, או מחקר שדה מקביל.

שפת ההוראה העיקרית באוניברסיטה העברית היא עברית אבל תינתן גם אפשרות ללמד קורס(ים) מתקדם(ים) באנגלית. למועמדים שאינם שולטים עדיין בעברית תינתן האפשרות ללמוד ולשפר את השליטה בשפה במהלך השנתיים הראשונות לקליטתם באוניברסיטה.

מועמדים ומועמדות מתאימים יוזמנו להרצאת משרה, ראיון ומפגשים עם חברי וחברות החוג בקמפוס או באופן מקוון, בהתאם למצב הבריאותי הכללי.

לפרטים נוספים נא לפנות לראש החוג פרופ' יוסף גרפינקל, בדוא"ל: garfinkel@mail.huji.ac.il

מידע נוסף על החוג לארכיאולוגיה ולימודי המזרח הקרוב הקדום באתר: https://archaeology.huji.ac.il/

בלשנות (מדור גנרטיבי) – תחביר / סמנטיקה

בלשנות (המדור הגנרטיבי) – תחביר / סמנטיקה

האוניברסיטה העברית בירושלים מודיעה על פתיחת מכרז למשרה תקנית בחוג לבלשנות (המדור לבלשנות גנרטיבית), בתחום התחביר ו/או הסמנטיקה. המשרה פתוחה למועמדים ומועמדות בכל הדרגות בעלי דוקטורט, או לתלמידי דוקטורט מתקדמים שיקבלו תואר זה עד ל-30 ביוני 2021.

 

דרישות התפקיד

הזוכה במשרה יידרש ללמד קורסי חובה וקורסי בחירה בתחומי התמחותו (לתואר בוגר ומוסמך), וכן לנהל מחקר עצמאי ומקורי ברמה האקדמית הגבוהה ביותר, להפגין מנהיגות מדעית ולהתמודד על מענקי מחקר מקרנות חיצוניות. כמו כן, תידרש יכולת שיתוף פעולה עם חוקרים וחוקרות אחרים בפקולטה ובאוניברסיטה. בהתאם לצרכי החוגים הרלבנטיים בפקולטה ובהתאם לכישורי המועמד שייבחר, תיבחן אפשרות של מינוי משותף או שיתוף הוראה עם חוגים ותחומים נוספים.

שפת ההוראה העיקרית באוניברסיטה העברית היא עברית אבל תינתן גם אפשרות ללמד קורס(ים) מתקדם(ים) באנגלית. למועמדים שאינם שולטים עדיין בעברית תינתן האפשרות ללמוד עברית או לשפר את שליטתם בשפה במהלך השנים הראשונות לקליטתם באוניברסיטה.

מועמדים ומועמדות מתאימים יוזמנו להרצאת משרה, ראיון ומפגשים עם חברי וחברות החוג בקמפוס או באופן מקוון, בהתאם למצב הבריאותי הכללי.

לפרטים נוספים, נא לפנות לראש המדור לבלשנות גנרטיבית פרופ' לוקה צרניץ׳, בדוא"ל: luka.crnic@mail.huji.ac.il

מידע נוסף על החוג לבלשנות באתר:  https://en.linguistics.huji.ac.il

לימודים רומאניים – פתוח לכל התחומים

לימודים רומאניים – פתוח לכל התחומים בספרות, היסטוריה, התיאוריה הביקורתית ולימודי התרבות של איטליה וצרפת; תינתן עדיפות לתחום הספרות האיטלקית החל מסוף המאה התשע עשרה ועד המאה העשרים ואחת.

האוניברסיטה העברית בירושלים מודיעה על פתיחת מכרז למשרה תקנית בחוג ללימודים רומאניים. המכרז פתוח לכל התחומים בספרות, היסטוריה, תיאוריה ביקורתית ולימודי התרבות של איטליה וצרפת; תינתן עדיפות למומחים בתחום הספרות האיטלקית החל מסוף המאה התשע עשרה ועד המאה העשרים ואחת.

המשרה פתוחה למועמדים ומעמדות בכל הדרגות בעלי, או לתלמידי דוקטורט מתקדמים שיקבלו תואר זה עד ל-30 ביוני 2021.

 

דרישות התפקיד

הזוכה במשרה יידרש ללמד קורסי חובה וקורסי בחירה בתחומי התמחותו (לתואר בוגר ומוסמך), וכן לנהל מחקר עצמאי ומקורי ברמה האקדמית הגבוהה ביותר, להפגין מנהיגות מדעית ולהתמודד על מענקי מחקר מקרנות חיצוניות. כמו כן, תידרש יכולת שיתוף פעולה עם חוקרים וחוקרות אחרים בפקולטה ובאוניברסיטה. בהתאם לצרכי החוגים הרלבנטיים בפקולטה ובהתאם לכישורי המועמד שייבחר, תיבחן אפשרות של מינוי משותף או שיתוף הוראה עם חוגים ותחומים נוספים.

דרישה: ידע באיטלקית ובצרפתית כשפות מחקר, ניתוח טקסטים ותופעות תרבות והוראתם.

שפת ההוראה העיקרית באוניברסיטה העברית היא עברית אבל תינתן גם אפשרות ללמד קורס(ים) מתקדם(ים) באנגלית. למועמדים שאינם שולטים עדיין בעברית תינתן האפשרות ללמוד עברית או לשפר את שליטתם בשפה או לשפר את שליטתם בשפה במהלך השנים הראשונות לקליטתם באוניברסיטה.

מועמדים ומועמדות מתאימים יוזמנו להרצאת משרה, ראיון ומפגשים עם חברי וחברות החוג בקמפוס או באופן מקוון, בהתאם למצב הבריאותי הכללי.

לפרטים נוספים, נא לפנות לראש החוג פרופ' מנואלה קונסוני בדוא"ל: manuela.consonni@mail.huji.ac.il

מידע נוסף על החוג ללימודים רומאנים באתר: https://romance.huji.ac.il/

מדעי הרוח הדיגיטליים – פתוח לכל התחומים

מדעי הרוח הדיגיטליים פתוח לכל התחומים

האוניברסיטה העברית בירושלים מודיעה על פתיחת מכרז למשרה תקנית במדעי הרוח הדיגיטליים, בכל התחומים. המשרה פתוחה למועמדים ומועמדות בכל הדרגות בעלי דוקטורט, או לתלמידי דוקטורט מתקדמים שיקבלו תואר זה עד ל-30 ביוני 2021

 

דרישות התפקיד

הפקולטה למדעי הרוח מחפשת חוקר (או חוקרת) מצוין בעל רקע מחקרי במתודולוגיות דיגיטאליות ומחויבות למחקר במדעי הרוח הדיגיטליים. הזוכה במשרה יידרש ללמד קורסי חובה וקורסי בחירה בתחומי התמחותו (לתואר בוגר ומוסמך), וכן לנהל מחקר עצמאי ומקורי ברמה האקדמית הגבוהה ביותר, להפגין מנהיגות מדעית ולהתמודד על מענקי מחקר מקרנות חיצוניות. כמו כן, תידרש יכולת שיתוף פעולה עם חוקרים וחוקרות אחרים בפקולטה ובאוניברסיטה. בהתאם לצרכי החוגים הרלבנטיים בפקולטה ובהתאם לכישורי המועמד שייבחר, תיבחן אפשרות של מינוי משותף או שיתוף הוראה עם חוגים ותחומים נוספים.

שפת ההוראה העיקרית באוניברסיטה העברית היא עברית אבל תינתן גם אפשרות ללמד קורס(ים) מתקדם(ים) באנגלית. למועמדים שאינם שולטים עדיין בעברית תינתן האפשרות ללמוד עברית או לשפר את שליטתם בשפה במהלך השנים הראשונות לקליטתם באוניברסיטה.

מועמדים ומועמדות מתאימים יוזמנו להרצאת משרה, ראיון ומפגשים עם חברי וחברות ועדת החיפוש בקמפוס או באופן מקוון, בהתאם למצב הבריאותי הכללי.

לפרטים נוספים, נא לפנות לסגן דיקן למחקר פרופ' ליאור גרוסמן בדוא"ל: leore.grosman@mail.huji.ac.il

ספרות עברית – שירת החול העברית בימה"ב או ספרות עברית חדשה

ספרות עברית – שירת החול העברית בימה"ב או ספרות עברית חדשה

האוניברסיטה העברית בירושלים מודיעה על פתיחת מכרז למשרה תקנית בחוג לספרות עברית, בתחום שירת החול העברית בימה"ב או ספרות עברית חדשה. המשרה פתוחה למועמדים ומועמדות בכל הדרגות בעלי דוקטורט, או לתלמידי דוקטורט מתקדמים שיקבלו תואר זה עד ל-30 ביוני 2021.

 

דרישות התפקיד

למועמדים מתחום שירת החול העברית בימה"ב דרושה התמחות בשירת החול ובסיפורת המחורזת מראשית צמיחתה בספרד המוסלמית והמשכה במזרח, בספרד הנוצרית ובדרום צרפת, באיטליה ובמרחבי יצירה מאוחרים נוספים עד לעת החדשה המוקדמת. דרושה התמחות בפואטיקה, בהיסטוריוגרפיה ובמחקרה של השירה העברית בימה"ב, בתולדות הטקסטים ובכתבי-היד. דרושה ידיעה בערבית; ידיעה משנית של לטינית, איטלקית, ספרדית, גרמנית וכו' יתרון.

למועמדים מתחום הספרות העברית החדשה דרושה התמחות בשירה ובסיפורת עברית החל מן המאה ה-18 ועד לספרות הישראלית בת ימינו. נחוצה היכרות עם מסורת ההיסטוריוגרפיה, המחקר והביקורת של הספרות העברית החדשה, הקאנון העברי החדש על סוגותיו השונות ומרחבי צמיחתו הגיאוגרפיים והתרבותיים השונים והקשריהם. נדרשת בקיאות בשיח המחקרי הביקורתי והתיאורטי על אודות הספרות בשלהי המאה ה-20 ובראשית המאה ה-21. ההתמחות הספציפית פתוחה. 

הזוכה במשרה יידרש ללמד קורסי חובה וקורסי בחירה בתחומי התמחותו (לתואר בוגר ומוסמך), וכן לנהל מחקר עצמאי ומקורי ברמה האקדמית הגבוהה ביותר, להפגין מנהיגות מדעית ולהתמודד על מענקי מחקר מקרנות חיצוניות. כמו כן, תידרש יכולת שיתוף פעולה עם חוקרים וחוקרות אחרים בפקולטה ובאוניברסיטה. בהתאם לצרכי החוגים הרלבנטיים בפקולטה ובהתאם לכישורי המועמד שייבחר, תיבחן אפשרות של מינוי משותף או שיתוף הוראה עם חוגים ותחומים נוספים.

מועמדים ומועמדות מתאימים יוזמנו להרצאת משרה, ראיון ומפגשים עם חברי וחברות החוג בקמפוס או באופן מקוון, בהתאם למצב הבריאותי הכללי.

לפרטים נוספים, נא לפנות לראש החוג פרופ' יהושע לוינסון בדוא"ל: levinson@mail.huji.ac.il

מידע נוסף על החוג לספרות עברית באתר: https://hebliterature.huji.ac.il/

שפה וספרות ערבית - ספרות ערבית קלאסית ומודרנית (שירה ופרוזה)

שפה וספרות ערבית: ספרות ערבית קלאסית ומודרנית (שירה ופרוזה)

האוניברסיטה העברית בירושלים מודיעה על פתיחת מכרז למשרה תקנית בחוג לשפה וספרות ערבית, בתחום הספרות הערבית הקלאסית והמודרנית (שירה ופרוזה). המשרה פתוחה למועמדים ומועמדות בכל הדרגות בעלי דוקטורט, או לתלמידי דוקטורט מתקדמים שיקבלו תואר זה עד ל-30 ביוני 2021.

 

דרישות התפקיד

על המועמד (או המועמדת) להיות חוקר שתחום עיסוקו המרכזי הוא הספרות הערבית – הקלאסית או המודרנית (שירה ופרוזה). תינתן עדיפות למי שמפגין יכולת מחקר והוראה בשני התחומים. על המועמדים להיות בעלי ידיעה מעמיקה במקורות הראשוניים בתחום מומחיותם ושליטה מעולה בלשון הערבית. מהזוכה במשרה יידרש ללמד קורסי חובה וקורסי בחירה מבוססי טקסט בתחומי התמחותו (לתואר בוגר ומוסמך). היכולת ללמד גם בשפה הערבית תיחשב ליתרון.

מן המועמדים מצופה לנהל מחקר עצמאי ומקורי ברמה האקדמית הגבוהה ביותר, להפגין מנהיגות מדעית ולהתמודד על מענקי מחקר מקרנות חיצוניות. כמו כן, נדרשת יכולת שיתוף פעולה עם חוקרים וחוקרות אחרים בפקולטה ובאוניברסיטה.

בהתאם לצרכי החוג ובהתאם לכישורי המועמד שייבחר, תיבחן אפשרות למינוי משותף או לשיתוף הוראה עם חוגים ותחומים נוספים.

שפת ההוראה העיקרית באוניברסיטה העברית היא עברית, אבל תינתן גם אפשרות ללמד קורס(ים) מתקדם(ים) באנגלית. למועמדים שאינם שולטים עדיין בעברית תינתן האפשרות ללמוד עברית או לשפר את שליטתם בשפה במהלך השנים הראשונות לקליטתם באוניברסיטה.

מועמדים ומועמדות מתאימים יוזמנו להרצאת משרה, ראיון ומפגשים עם חברי וחברות החוג בקמפוס או באופן מקוון, בהתאם למצב הבריאותי הכללי.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לראש החוג ד״ר מרים גולדשטיין, בדוא"ל: mi.goldstein@mail.huji.ac.il

מידע נוסף ניתן למצוא באתר החוג לשפה וספרות ערבית: https://arabic-lang.huji.ac.il/

תאטרון – כל תחומי המחקר בתחום התאטרון ולימודי פרפורמנס

תאטרון כל תחומי המחקר בתחום התאטרון ולימודי פרפורמנס

האוניברסיטה העברית בירושלים מודיעה על פתיחת מכרז למשרה תקנית בחוג ללימודי התאטרון בכל תחומי המחקר בתחום התאטרון ולימודי פרפורמנס.  המשרה פתוחה למועמדים ומועמדות בכל הדרגות בעלי דוקטורט, או לתלמידי דוקטורט מתקדמים שיקבלו תואר זה עד ל-30 ביוני 2021.

 

דרישות התפקיד

הזוכה במשרה יידרש ללמד קורסי חובה וקורסי בחירה בתחומי התמחותו (לתואר בוגר ומוסמך), וכן לנהל מחקר עצמאי ומקורי ברמה האקדמית הגבוהה ביותר, להפגין מנהיגות מדעית ולהתמודד על מענקי מחקר מקרנות חיצוניות. כמו כן, תידרש יכולת שיתוף פעולה עם חוקרים וחוקרות אחרים בפקולטה ובאוניברסיטה. בהתאם לצרכי החוגים הרלבנטיים בפקולטה ובהתאם לכישורי המועמד שייבחר, תיבחן אפשרות של מינוי משותף או שיתוף הוראה עם חוגים ותחומים נוספים. כמו כן, תידרש יכולת ניהולית ויכולת שיתוף פעולה עם חוקרים וחוקרות אחרים בפקולטה ובאוניברסיטה.

שפת ההוראה העיקרית באוניברסיטה העברית היא עברית אבל תינתן גם אפשרות ללמד קורס(ים) מתקדם(ים) באנגלית. למועמדים שאינם שולטים עדיין בעברית תינתן האפשרות ללמוד עברית או לשפר את שליטתם בשפה במהלך השנים הראשונות לקליטתם באוניברסיטה.

מועמדים ומועמדות מתאימים יוזמנו להרצאת משרה, ראיון ומפגשים עם חברי וחברות החוג בקמפוס או באופן מקוון, בהתאם למצב הבריאותי הכללי.

לפרטים נוספים נא לפנות לראש החוג ד״ר דיאגו רוטמן בדוא״ל:  diego.rotman@mail.huji.ac.il

מידע נוסף על החוג לתאטרון באתר: https://theatre.huji.ac.il/

 

המועמדים והמועמדות מתבקשים להגיש באופן מקוון את פנייתם לדיקן הפקולטה, פרופ' מיכאל סיגל, בצירוף המסמכים הבאים:

 

 (1) מכתב פנייה

 (2) אישור קבלת תואר דוקטור או אישור רשמי על מועד זכאות

 (3) קורות חיים (בהתאם להנחיותCV form)

 (4) רשימת פרסומים (בהתאם להנחיותList of Publications form)

 (5) תיאור תכנית פעולה במחקר ובהוראה (עד שלושה עמודים, בהתאם להנחיות)

 (6) סקרי הוראה (3 שנים אחרונות בלבד)

 (7) שני פרסומים מדעיים נבחרים

 (8) שני מכתבי המלצה בלבד, יישלחו ישירות ע"י הממליצים (בהתאם להנחיות)

 

 

תאריך אחרון להגשת המועמדות: 16 בספטמבר 2020

(יש להגיש את החומרים בשפה האנגלית. תיק שיוגש שלא על פי ההנחיות הנ"ל לא יידון)

 

להגשת מועמדות לחצו כאן

 

הדרגה תיקבע בהתאם לכישורי המועמד או המועמדת

לשאלות ולפרטים נוספים ניתן לפנות למשרד הסגל האקדמי בדוא"ל mayabe@savion.huji.ac.il

אין בהודעה זו משום התחייבות לקלוט מועמדים ומועמדות בכל אחד מן התחומים או בכלל