קולות קוראים

English

 

אנגלית – פתוח לכל התחומים

האוניברסיטה העברית בירושלים מודיעה על פתיחת מכרז למשרה תקנית בחוג לאנגלית בכל תחומי המחקר של הספרות האנגלית. המשרה פתוחה למועמדות ומועמדים בעלי דוקטורט בכל הדרגות, או לתלמידי דוקטורט מתקדמים שיקבלו תואר זה עד ל-30 ביוני 2022.

דרישות התפקיד:

מהזוכה במשרה יידרש ללמד קורסי חובה וקורסי בחירה (לתואר בוגר ומוסמך), וכן לנהל מחקר עצמאי ומקורי ברמה האקדמית הגבוהה ביותר, להפגין מנהיגות מדעית, ולהתמודד על מענקי מחקר מקרנות חיצוניות. כמו כן, תידרש יכולת שיתוף פעולה עם חוקרים וחוקרות אחרים בפקולטה ובאוניברסיטה. בהתאם לצרכי החוגים הרלוונטיים בפקולטה ובהתאם לכישורי המועמדת או המועמד שייבחרו, תיבחן אפשרות של מינוי משותף או שיתוף הוראה עם חוגים ותחומים נוספים.

 

שפת ההוראה בחוג היא אנגלית. יחד עם זאת, שפת ההוראה העיקרית באוניברסיטה העברית היא עברית. למועמדות ולמועמדים שאינם שולטים בעברית תינתן האפשרות ללמוד עברית או לשפר את שליטתם בשפה במהלך השנים הראשונות לקליטתם באוניברסיטה.

 

מועמדות ומועמדים מתאימים יוזמנו לביקור קמפוס שיכלול הרצאת משרה, ראיון ומפגשים עם חברי וחברות החוג.

לפרטים נוספים, נא לפנות לראש החוג, פרופ' גליה בנזימן, בדוא"ל:  galia.benziman@mail.huji.ac.il

מידע נוסף לגבי החוג לאנגלית באתר: https://english.huji.ac.il 

היסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו – תולדות היהודים בארצות האסלאם עם דגש על המאה ה-19 עד ימינו

האוניברסיטה העברית בירושלים מודיעה על פתיחת מכרז למשרה תקנית בחוג להיסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו, בתחום תולדות היהודים בארצות האסלאם, עם דגש על המאה ה-19 עד ימינו. המשרה פתוחה למועמדות ומועמדים  בעלי דוקטורט בכל הדרגות.

דרישות התפקיד:

מהזוכה במשרה יידרש ללמד קורסי חובה וקורסי בחירה בתחומי התמחותו (לתואר בוגר ומוסמך), וכן לנהל מחקר עצמאי ומקורי ברמה האקדמית הגבוהה ביותר, להפגין מנהיגות מדעית ולהתמודד על מענקי מחקר מקרנות חיצוניות. כמו כן, תידרש יכולת שיתוף פעולה עם חוקרים אחרים בפקולטה ובאוניברסיטה. בהתאם לצרכי החוגים הרלוונטיים בפקולטה ובהתאם לכישורי המועמדת או המועמד שייבחרו, תיבחן אפשרות של מינוי משותף או שיתוף הוראה עם חוגים ותחומים נוספים.

 

שפת ההוראה העיקרית באוניברסיטה העברית היא עברית אבל תינתן גם אפשרות ללמד קורסים מתקדמים באנגלית. למועמדות ולמועמדים שאינם שולטים עדיין בעברית תינתן האפשרות ללמוד עברית או לשפר את שליטתם בשפה במהלך השנים הראשונות לקליטתם באוניברסיטה.

 

מועמדות ומועמדים מתאימים יוזמנו לביקור קמפוס שיכלול הרצאת משרה, ראיון ומפגשים עם חברי וחברות החוג.

לפרטים נוספים, נא לפנות לראש החוג הנכנס, פרופ' רם בן שלום, בדוא"ל: ram.ben-shalom@mail.huji.ac.il

 מידע נוסף לגבי החוג להיסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו באתר: https://jewish-history.huji.ac.il/

לימודי אסיה – לימודי קוריאה

האוניברסיטה העברית בירושלים מודיעה על פתיחת מכרז למשרה תקנית בחוג ללימודי אסיה, בכל תחומי המחקר בלימודי קוריאה עם עדיפות לתקופה הפרה-מודרנית. המשרה פתוחה למועמדות ומועמדים בעלי דוקטורט בכל הדרגות, או לתלמידי דוקטורט מתקדמים שיקבלו תואר זה עד ל-30 ביוני 2022.

דרישות התפקיד:

מהזוכה במשרה יידרש ללמד קורסי חובה וקורסי בחירה בתחומי התמחותו (לתואר בוגר ומוסמך), וכן לנהל מחקר עצמאי ומקורי ברמה האקדמית הגבוהה ביותר, להפגין מנהיגות מדעית ולהתמודד על מענקי מחקר מקרנות חיצוניות. כמו כן, תידרש יכולת שיתוף פעולה עם חוקרים אחרים בפקולטה ובאוניברסיטה. בהתאם לצרכי החוגים הרלוונטיים בפקולטה ובהתאם לכישורי המועמדת או המועמד שייבחרו, תיבחן אפשרות של מינוי משותף או שיתוף הוראה עם חוגים ותחומים נוספים.

 

שפת ההוראה העיקרית באוניברסיטה העברית היא עברית אבל תינתן גם אפשרות ללמד קורסים מתקדמים באנגלית. למועמדות ולמועמדים שאינם שולטים עדיין בעברית תינתן האפשרות ללמוד עברית או לשפר את שליטתם בשפה במהלך השנים הראשונות לקליטתם באוניברסיטה.

 

מועמדות ומועמדים מתאימים יוזמנו לביקור קמפוס שיכלול הרצאת משרה, ראיון ומפגשים עם חברי וחברות החוג.

לפרטים נוספים, נא לפנות לראשת החוג פרופ' רונית ריצ'י, בדוא"ל: ronit.ricci@mail.huji.ac.il

 מידע נוסף לגבי החוג ללימודי אסיה באתר: https://asia.huji.ac.il

לימודים רוסיים וסלאוויים – היסטוריה, ספרות, תרבות או פוליטיקה

האוניברסיטה העברית בירושלים מודיעה על פתיחת מכרז למשרה תקנית בחוג ללימודים רוסיים וסלאוויים, בתחומי היסטוריה, ספרות, תרבות או פוליטיקה. המשרה פתוחה למועמדות ומועמדים בכל הדרגות בעלי דוקטורט.

דרישות התפקיד:

מהזוכה במשרה יידרש ללמד קורסי חובה וקורסי בחירה בתחומי התמחותו (לתואר בוגר ומוסמך), וכן לנהל מחקר עצמאי ומקורי ברמה האקדמית הגבוהה ביותר, להפגין מנהיגות מדעית ולהתמודד על מענקי מחקר מקרנות חיצוניות. כמו כן, תידרש יכולת שיתוף פעולה עם חוקרים אחרים בפקולטה ובאוניברסיטה. בהתאם לצרכי החוגים הרלוונטיים בפקולטה ובהתאם לכישורי המועמדת או המועמד שייבחרו, תיבחן אפשרות של מינוי משותף או שיתוף הוראה עם חוגים ותחומים נוספים.

 

שפת ההוראה העיקרית באוניברסיטה העברית היא עברית אבל תינתן גם אפשרות ללמד קורסים מתקדמים באנגלית. למועמדות ולמועמדים שאינם שולטים עדיין בעברית תינתן האפשרות ללמוד עברית או לשפר את שליטתם בשפה במהלך השנים הראשונות לקליטתם באוניברסיטה.

 

מועמדות ומועמדים מתאימים יוזמנו לביקור קמפוס שיכלול הרצאת משרה, ראיון ומפגשים עם חברי וחברות החוג.

לפרטים נוספים, נא לפנות לראש החוג פרופ׳ אלכסנדר קוליק, בדוא"ל: kulik@mail.huji.ac.il

 מידע נוסף לגבי החוג לימודים רוסיים וסלאוויים באתר: https://russian.huji.ac.il

מדע הדתות – נצרות מודרנית

האוניברסיטה העברית בירושלים מודיעה על פתיחת מכרז למשרה תקנית בחוג למדע הדתות, בתחום נצרות מודרנית. המשרה פתוחה למועמדות ומועמדים בעלי דוקטורט בכל הדרגות, או לתלמידי דוקטורט מתקדמים שיקבלו תואר זה עד ל-30 ביוני 2022.

דרישות התפקיד:

מהזוכה במשרה יידרש ללמד קורסי חובה וקורסי בחירה בתחומי התמחותו (לתואר בוגר ומוסמך), וכן לנהל מחקר עצמאי ומקורי ברמה האקדמית הגבוהה ביותר, להפגין מנהיגות מדעית ולהתמודד על מענקי מחקר מקרנות חיצוניות. כמו כן, תידרש יכולת שיתוף פעולה עם חוקרים אחרים בפקולטה ובאוניברסיטה. בהתאם לצרכי החוגים הרלוונטיים בפקולטה ובהתאם לכישורי המועמדת או המועמד שייבחרו, תיבחן אפשרות של מינוי משותף או שיתוף הוראה עם חוגים ותחומים נוספים.

 

שפת ההוראה העיקרית באוניברסיטה העברית היא עברית אבל תינתן גם אפשרות ללמד קורסים מתקדמים באנגלית. למועמדות ולמועמדים שאינם שולטים עדיין בעברית תינתן האפשרות ללמוד עברית או לשפר את שליטתם בשפה במהלך השנים הראשונות לקליטתם באוניברסיטה.

 

מועמדות ומועמדים מתאימים יוזמנו לביקור קמפוס שיכלול הרצאת משרה, ראיון ומפגשים עם חברי וחברות החוג.

לפרטים נוספים, נא לפנות לראש החוג הנכנס, ד"ר אביתר שולמן, בדוא"ל: eviatar.shulman@mail.huji.ac.il

 מידע נוסף לגבי החוג למדע הדתות באתר: https://religion.huji.ac.il/

 

מוסיקולוגיה – אתנומוסיקולוגיה ומוסיקה פופולרית

האוניברסיטה העברית בירושלים מודיעה על פתיחת מכרז למשרה תקנית בחוג למוסיקולוגיה, בתחום האתנומוסיקולוגיה (התמחויות מועדפות כוללות במוסיקה יהודית, ים-תיכונית וערבית) ובתחום המוסיקה הפופולרית בהגדרתה הרחבה (בז'אנרים של רוק, פופ, מחזות זמר, מוסיקה בקולנוע) במרחב הבינלאומי ובישראל. המשרה פתוחה למועמדות ומועמדים בעלי דוקטורט בכל הדרגות.

 

דרישות התפקיד:

מהזוכה במשרה יידרש ללמד קורסי חובה וקורסי בחירה בתחומי התמחותו (לתואר בוגר ומוסמך), וכן לנהל מחקר עצמאי ומקורי ברמה האקדמית הגבוהה ביותר, להפגין מנהיגות מדעית ולהתמודד על מענקי מחקר מקרנות חיצוניות. כמו כן, תידרש יכולת שיתוף פעולה עם חוקרים אחרים בפקולטה ובאוניברסיטה. בהתאם לצרכי החוגים הרלוונטיים בפקולטה ובהתאם לכישורי המועמדת או המועמד שייבחרו, תיבחן אפשרות של מינוי משותף או שיתוף הוראה עם חוגים ותחומים נוספים.

 

שפת ההוראה העיקרית באוניברסיטה העברית היא עברית אבל תינתן גם אפשרות ללמד קורסים מתקדמים באנגלית. למועמדות ולמועמדים שאינם שולטים עדיין בעברית תינתן האפשרות ללמוד עברית או לשפר את שליטתם בשפה במהלך השנים הראשונות לקליטתם באוניברסיטה.

 

מועמדות ומועמדים מתאימים יוזמנו לביקור קמפוס שיכלול הרצאת משרה, ראיון ומפגשים עם חברי וחברות החוג.

לפרטים נוספים, נא לפנות לראש החוג, פרופ' יוסי מורי, בדוא"ל Yossi.maurey@mail.huji.ac.il

מידע נוסף לגבי החוג למוסיקולוגיה באתר: https://musicology.huji.ac.il

מקרא – פתוח לכל התחומים

האוניברסיטה העברית בירושלים מודיעה על פתיחת מכרז למשרה תקנית בחוג למקרא, פתוח לכל תחומי המקרא. המשרה פתוחה למועמדות ומועמדים בעלי דוקטורט בכל הדרגות, או לתלמידי דוקטורט מתקדמים שיקבלו תואר זה עד ל-30 ביוני 2022.

 

דרישות התפקיד:

מהזוכה במשרה יידרש ללמד קורסי חובה וקורסי בחירה בתחומי התמחותו (לתואר בוגר ומוסמך), וכן לנהל מחקר עצמאי ומקורי ברמה האקדמית הגבוהה ביותר, להפגין מנהיגות מדעית ולהתמודד על מענקי מחקר מקרנות חיצוניות. כמו כן, תידרש יכולת שיתוף פעולה עם חוקרים אחרים בפקולטה ובאוניברסיטה. בהתאם לצרכי החוגים הרלוונטיים בפקולטה ובהתאם לכישורי המועמדת או המועמד שייבחרו, תיבחן אפשרות של מינוי משותף או שיתוף הוראה עם חוגים ותחומים נוספים.

 

שפת ההוראה העיקרית באוניברסיטה העברית היא עברית אבל תינתן גם אפשרות ללמד קורסים מתקדמים באנגלית. למועמדות ולמועמדים שאינם שולטים עדיין בעברית תינתן האפשרות ללמוד עברית או לשפר את שליטתם בשפה במהלך השנים הראשונות לקליטתם באוניברסיטה.

 

מועמדות ומועמדים מתאימים יוזמנו לביקור קמפוס שיכלול הרצאת משרה, ראיון ומפגשים עם חברי וחברות החוג.

לפרטים נוספים, נא לפנות לראש החוג הנכנס פרופ' נועם מזרחי, בדוא"ל: noam.mizrahi@mail.huji.ac.il

מידע נוסף לגבי החוג למקרא באתר: https://bible.huji.ac.il

תולדות האמנות – אמנות מודרנית ועכשווית ו/או ישראלית

האוניברסיטה העברית בירושלים מודיעה על פתיחת מכרז למשרה תקנית בחוג לתולדות האמנות, בתחום האמנות המודרנית והעכשווית ו/או הישראלית. המשרה פתוחה למועמדות ומועמדים בעלי דוקטורט בכל הדרגות.

דרישות התפקיד:

מהזוכה במשרה יידרש ללמד קורסי חובה וקורסי בחירה בתחומי התמחותו (לתואר בוגר ומוסמך), וכן לנהל מחקר עצמאי ומקורי ברמה האקדמית הגבוהה ביותר, להפגין מנהיגות מדעית ולהתמודד על מענקי מחקר מקרנות חיצוניות. כמו כן, תידרש יכולת שיתוף פעולה עם חוקרים אחרים בפקולטה ובאוניברסיטה. בהתאם לצרכי החוגים הרלוונטיים בפקולטה ובהתאם לכישורי המועמדת או המועמד שייבחרו, תיבחן אפשרות של מינוי משותף או שיתוף הוראה עם חוגים ותחומים נוספים.

 

שפת ההוראה העיקרית באוניברסיטה העברית היא עברית אבל תינתן גם אפשרות ללמד קורסים מתקדמים באנגלית. למועמדות ולמועמדים שאינם שולטים עדיין בעברית תינתן האפשרות ללמוד עברית או לשפר את שליטתם בשפה במהלך השנים הראשונות לקליטתם באוניברסיטה.

 

מועמדות ומועמדים מתאימים יוזמנו לביקור קמפוס שיכלול הרצאת משרה, ראיון ומפגשים עם חברי וחברות החוג.

לפרטים נוספים, נא לפנות לראש החוג פרופ' גלית נגה-בנאי בדוא"ל:galit.nogabanai@mail.huji.ac.il

מידע נוסף לגבי החוג לתולדות האמנות באתר: https://arthistory.huji.ac.il

 

המועמדות והמועמדים מתבקשים להגיש באופן מקוון את פנייתם לדיקן הפקולטה, פרופ' מיכאל סיגל, בצירוף המסמכים הבאים:

 

 (1) מכתב פנייה

 (2) אישור קבלת תואר דוקטור או אישור רשמי על מועד זכאות

 (3) קורות חיים (בהתאם להנחיותCV form)

 (4) רשימת פרסומים (בהתאם להנחיותList of Publications form)

 (5) תיאור תכנית פעולה במחקר ובהוראה (עד שלושה עמודים, בהתאם להנחיות)

 (6) אישור מו"ל לכתבי יד שעוד לא פורסמו

 (7) סקרי הוראה (3 שנים אחרונות בלבד)

 (8) שני פרסומים מדעיים נבחרים

 (9) שני מכתבי המלצה בלבד, יישלחו ישירות ע"י הממליצים (בהתאם להנחיות)

 (10) הצהרת קרובי משפחה (כאן)

 

 

תאריך אחרון להגשת המועמדות: 31 באוגוסט 2021, כ"ג באלול, תשפ"א

(יש להגיש את החומרים בשפה האנגלית. תיק שיוגש שלא על פי ההנחיות הנ"ל לא יידון)

 

להגשת מועמדות לחצו כאן

 

הדרגה תיקבע בהתאם לכישורי המועמד או המועמדת

לשאלות ולפרטים נוספים ניתן לפנות למשרד הסגל האקדמי בדוא"ל mayabe@savion.huji.ac.il

אין בהודעה זו משום התחייבות לקלוט מועמדים ומועמדות בכל אחד מן התחומים או בכלל

 

*המודעות מיועדות לגברים ולנשים כאחד

 Tenure-Track Position in European studies

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

עבור גרסה נגישה לחצו כאן