קולות קוראים

English

‏קול קורא למועמדים ומועמדות מצטיינים למשרה תקנית בהוראה ובמחקר 

בלימודי בודהיזם עם עדיפות לבודהיזם טיבטי

 

לימודי בודהיזם

האוניברסיטה העברית בירושלים מודיעה על פתיחת מכרז למשרה תקנית בלימודי בודהיזם, עם עדיפות לבודהיזם טיבטי. המינוי בחוג למדע הדתות מתאפשר בזכות נדיבותה של קרן קיינטסה, ותישקל האפשרות למינוי משותף עם החוג ללימודי אסיה או עם חוגים אחרים בהתאם לכישורי המועמד.

המשרה פתוחה למועמדים ולמועדמות בכל הדרגות בעלי ובעלות דוקטורט, או לתלמידי ותלמידות דוקטורט מתקדמים שיקבלו תואר זה עד ל-30 ביוני 2021.

 

דרישות התפקיד:

מהזוכה במשרה יידרש ללמד קורסי חובה וקורסי בחירה בתחומי התמחותם (לתואר בוגר ומוסמך), וכן לנהל מחקר עצמאי ומקורי ברמה האקדמית הגבוהה ביותר, להפגין מנהיגות מדעית ולהתמודד על מענקי מחקר מקרנות חיצוניות. כמו כן, תידרש יכולת שיתוף פעולה עם חוקרים וחוקרות אחרים בפקולטה ובאוניברסיטה.

שפת ההוראה העיקרית באוניברסיטה העברית היא עברית, אך תינתן גם אפשרות ללמד באנגלית. מועמדים שאינם שולטים עדיין בעברית יעודדו לרכוש שליטה בשפה במהלך השנים הראשונות לקליטתם באוניברסיטה.

מועמדים מתאימים יוזמנו לביקור קמפוס שיכלול הרצאת משרה, ראיון ומפגשים עם חברי וחברות החוג. לאור המצב, סביר שביקורי הקמפוס ייערכו באופן מקוון.

לפרטים נוספים, נא לפנות לראש ועדת החיפוש, דר' אביתר שולמן, בדוא"ל: eviatar.shulman@mail.huji.ac.il

 

המועמדים והמועמדות מתבקשים להגיש באופן מקוון את פנייתם לדיקן הפקולטה, פרופ' מיכאל סיגל, בצירוף המסמכים הבאים:

 

 (1) מכתב פנייה

 (2) אישור קבלת תואר דוקטור או אישור רשמי על מועד זכאות

 (3) קורות חיים (בהתאם להנחיותCV form)

 (4) רשימת פרסומים (בהתאם להנחיותList of Publications form)

 (5) תיאור תכנית פעולה במחקר ובהוראה (עד שלושה עמודים, בהתאם להנחיות)

 (6) סקרי הוראה (3 שנים אחרונות בלבד)

 (7) שני פרסומים מדעיים נבחרים

 (8) שני מכתבי המלצה בלבד, יישלחו ישירות ע"י הממליצים (בהתאם להנחיות)

 

 

תאריך אחרון להגשת המועמדות: 6 באפריל 2021, כ"ד בניסן, תשפ"א

(יש להגיש את החומרים בשפה האנגלית. תיק שיוגש שלא על פי ההנחיות הנ"ל לא יידון)

 

להגשת מועמדות לחצו כאן

 

הדרגה תיקבע בהתאם לכישורי המועמד או המועמדת

לשאלות ולפרטים נוספים ניתן לפנות למשרד הסגל האקדמי בדוא"ל mayabe@savion.huji.ac.il

אין בהודעה זו משום התחייבות לקלוט מועמדים ומועמדות בכל אחד מן התחומים או בכלל

 

 Tenure-Track Position in European studies

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

עבור גרסה נגישה לחצו כאן