חידוש לימודים

חידוש לימודים לתואר בוגר

סטודנטים שלמדו בעבר לימודים לתואר בוגר באוניברסיטה העברית אך לא השלימו את התואר רשאים לחזור ללימודים תחת כמה תנאים. ראשית, רק מי שלמדו בחוג לימודים אשר עדיין פעיל וקיים רשאים לחזור ללימודים, אם כי מי שמעוניינים לחדש את הלימודים יכולים להירשם לכל אחד מהחוגים הפועלים בפקולטה ובאוניברסיטה. שנית, יש להחזיק בפטור מלימודי השפה האנגלית או להשיג פטור באמצעות לימודי אנגלית לפי דרישות הפקולטה. כמו כן, על מי שאיננו בוגר מערכת החינוך הישראלית בעברית יש להשיג גם פטור מלימודי השפה העברית. לפרטים נוספים על חידוש לימודים לתואר ניתן לפנות לרכזת לימודי תואר בוגר של הפקולטה בכתובת: hadassa@savion.huji.ac.il

 

חידוש לימודים לתואר מוסמך

בעלי תואר בוגר אשר למדו בעבר לתואר מוסמך אך לא השלימו את הלימודים, רשאים גם הם לחדש את לימודיהם באחד החוגים הפעילים בפקולטה. להגשת בקשה לחידוש הלימודים יש לפנות לרכזת לימודי תואר מוסמך של הפקולטה בכתובת: michalbro@savion.huji.ac.il. בפנייה יש לציין שם מלא, מספר תעודת זהות, שנת הלימודים האחרונה, חוג למסלול (מחקרי/לא מחקרי), ופרטים ליצירת קשר כולל כתובת למשלוח דואר. לאחר בדיקת הפרטים יישלח אליכם שובר תשלום וטופס עדכון פרטים אישיים. לאחר התשלום יישלח אליכם טופס חידוש לימודים, ובו יתרת החובות האקדמיים להשלמת תואר מוסמך.