גב' לאה מזרחי

גב'
לאה
מזרחי
עוזרת דיקן
בניין מדעי הרוח, חדר 5403
02-5883717
humdean_office@savion.huji.ac.il