גב' רחל פנחסי

עוזרת דיקן
בניין מדעי הרוח, חדר 5403
02-5883717
rachelpi@savion.huji.ac.il