גב' רחל אליאסיאן

גב'
רחל
אליאסיאן
דיקנית משנה
בניין מדעי הרוח, חדר 5403
02-5881469
rachele@savion.huji.ac.il