פרופ' ערן כהן

סגן דיקן להוראה |
פרופסור מן המניין בחוג לבלשנות
בניין מדעי הרוח, חדר 6612
02-5883834
Cohen.Eran@mail.huji.ac.il