הכינוס הבינלאומי של המרכז ללשונות היהודים וספרויותיהם לכבודו של פרופ' משה בר-אשר עם הגיעו לגבורות