קולות קוראים להגשת הצעות מחקר ומחקרים למכון פאלק

דצמבר 19, 2018

שני קולות קוראים להגשת הצעות מחקר ומחקרים למכון פאלק:

1. קול קורא כללי להגשת הצעות מחקר בנושאים הקשורים למשק ולחברה בישראל. ניתן להגיש הצעות עד ה-31.3.19.

2. קול קורא לחוקרים/חוקרות באוניברסיטה העברית להגשת מחקרים העוסקים בנושאי כלכלה וחברה אשר יתקבלו לפרסום בשנת 2019 באחד מכתבי העת המופיעים ברשימה המצורפת.

הפרסום יזכה את החוקרים בפרס הצטיינות. ניתן להגיש עבודות החל מה-1.1.19 עד ה-31.12.19 (הפרס מוענק עבור פרסום אחד בשנה).

 

לפרטים נוספים ניתן לעיין במסמכי הקולות קוראים וברשימת כתבי העת המזכים בפרסי הצטיינות.