מלגות וקולות קוראים לסגל

מלגה ע"ש רחל ינאית בן-צבי לשנת תשע"ט לתלמידי מחקר של האוניברסיטה העברית

ינואר 13, 2019

המרכז לחקר ארץ ישראל ויישובה המשותף ליד בן-צבי ולאוניברסיטה העברית
מעניק 
מלגה על שם רחל ינאית בן-צבי לשנת תשע"ט לתלמידי מחקר של האוניברסיטה העברית
מלגת קיום לתלמידים הלומדים לתואר שלישי שתחום התמחותם קשור בתולדות ארץ-ישראל ויישובה

המלגה מיועדת לחוקר/ת הנמצא/ת בשלבים מתקדמים לקראת הגשת הדוקטורט.


תלמידים המעוניינים להציע את מועמדותם לקבלת המלגה, מתבקשים:

מלגות ע"ש פרופ' נתן רוטנשטרייך ז"ל

ינואר 7, 2019

קול קורא למלגות ע"ש פרופ' נתן רוטנשטרייך ז"ל לדוקטורנטים מצטיינים לשנת תש"פ

בקשות ניתן להגיש בקישור הבא בלבד http://scholarships.huji.ac.il

לשאלות בנוגע להגשה ניתן לפנות אל לירון ברהום, רכזת תכניות מצטיינים, במיילmsacc@savion.huji.ac.il

פרס פינס לחוקר צעיר מצטיין תשע"ט

ינואר 1, 2019

פרס פינס לחוקר צעיר מצטיין תשע"ט

פרס שנתי בסך 10,000 דולר ארה"ב יוענק לחוקר/ת צעיר/ה מצטיינ/ת (אם יוחלט להעניק את הפרס לשני חוקרים, יחולק סכום הפרס לשניהם באופן שווה).

פרס פינס פתוח בפני חוקרים בעלי תואר דוקטור שעבודתם אושרה בארבע השנים האחרונות, או בפני חוקרים שהגישו את עבודת הדוקטורט בעת הגשת המועמדות (אין להגיש מועמדות טרם הגשת עבודת הדוקטורט). אנשים בעלי משרה בתקן באחת האוניברסיטאות לא יוכלו לקבל את הפרס. ועדת הפרס שומרת לעצמה את הזכות לאשר חריגים.

מענקי מרכז הלברט ללימודים קנדיים, 2019-2020

דצמבר 24, 2018

 

מצ"ב ארבע הודעות על מענקי מרכז הלברט ללימודים קנדיים לשנת הלימודים 2020-2019:

  • סדנת מחקר ישראלית קנדית (עבור חברי/ות הסגל האקדמי)
  • פרופסורים אורחים (עבור מחלקות)
  • מענק שיתוף פעולה ישראלי-קנדי לחברי/ות סגל +דף הנחיות בקובץ וורד (עבור חברי/ות הסגל האקדמי)
  • הענקת תמיכה בהשתתפותם של סטודנטים לתואר שני ושלישי בכנסים בעלי תכנים קנדיים (עבור מסטרנטים ודוקטורנטים)

בנוסף, ראו לינק למידע על התכנית באתר מרכז הלברט ללימודים קנדיים:

קול קורא למשלוח בקשות לתמיכה במחקר מטעם מכון בן-צבי, תשע"ח - 2019

דצמבר 20, 2018
מכון בן-צבי לחקר קהילות ישראל במזרח והמרכז לשילוב מורשת יהדות המזרח במשרד החינוך תומכים במחקר מתקדם שקשור לתחומי העניין של המכון. התמיכה מיועדת לפרויקטים של חוקרים בעלי תואר ד"ר או פרופ'.  
       
את הבקשה לתמיכה במחקר יש לשלוח למייל efrate@ybz.org.il או לשלוח בדואר למכון בן-צבי לידי אפרת אבן עד לתאריך כ"ו בשבט תשע"ט (1 בפברואר 2019).
 

קולות קוראים להגשת הצעות מחקר ומחקרים למכון פאלק

דצמבר 19, 2018

שני קולות קוראים להגשת הצעות מחקר ומחקרים למכון פאלק:

1. קול קורא כללי להגשת הצעות מחקר בנושאים הקשורים למשק ולחברה בישראל. ניתן להגיש הצעות עד ה-31.3.19.

2. קול קורא לחוקרים/חוקרות באוניברסיטה העברית להגשת מחקרים העוסקים בנושאי כלכלה וחברה אשר יתקבלו לפרסום בשנת 2019 באחד מכתבי העת המופיעים ברשימה המצורפת.

הפרסום יזכה את החוקרים בפרס הצטיינות. ניתן להגיש עבודות החל מה-1.1.19 עד ה-31.12.19 (הפרס מוענק עבור פרסום אחד בשנה).

 

קול קורא למימון פרויקט מחקרי מטעם מרכז ברק למחקר משפטי בינתחומי

דצמבר 9, 2018

מרכז ברק למחקר משפטי בינתחומי
קול קורא למימון פרויקט מחקרי לשנים תשע"ט–תשפ"ב

מרכז ברק למחקר משפטי בינתחומי נועד לעודד פעילות מחקרית משפטית בינתחומית.
ציבור החוקרים והחוקרות מוזמן בזאת להגיש בקשות להשתתפות במימון פרויקט מחקרי ארבע-שנתי, שייערך החל בשנת הלימודים הנוכחית.
בכוונת מרכז ברק לממן פרויקט בתחום המחקר המשפטי הבינתחומי בסכום כולל של 40,000 $ שיתחלקו על פני ארבע שנים אקדמיות, החל משנה"ל תשע"ט.
במסגרת פרויקט מחקרי ניתן לכלול מגוון פעילויות מחקריות לקידום מחקר בתחום מסוים, בהתאם לתכנית שתגובש על ידי המציעים, ובכלל זה:

קול קורא - פרס פולונסקי ליצירתיות ומקוריות במדעי הרוח 2019

נובמבר 20, 2018

Polonsky Prizes for Creativity and Originality in the Humanistic Disciplines 2019

The prizes are intended for nominees belonging to the Faculty of Humanities* at the Hebrew University of Jerusalem, in the following three categories:
A. Researchers (for a book or an article published within the last two years)
B. Post-Doctoral researchers (for their dissertation, accepted within the last three years)
C. PhD or M.A. students (for a published article, or for an M.A. thesis accepted within the past year)