קניין רוחני ופלגיאט

במהלך לימודיכם האקדמיים תוכשרו, בין היתר, להשתמש בחומרים עיוניים, ובאיזה אופן ראוי לצטט את החומרים הללו במשימות הכתיבה שיוטלו עליכם. בשל חשיבות הנושא, ראינו צורך, כבר עכשיו, עוד בטרם תיחשפו לנושאים הללו בקורסים שתלמדו, להקדים ולייחד את הדיבור על עניינים של גניבה ספרותית, המכונה בלעז פלגיאט, שהיא שימוש לא נכון בקניין רוחני, ולהבהיר את המדיניות של הפקולטה למדעי הרוח ביחס למעשים מן הסוג הזה.

מה פלגיאט?

פלגיאט: גניבה ספרותית, מעשהו של מי שנוטל ומדפיס יצירת סופר אחר (או חלק ממנה) ומשייכה לעצמו (מילון אבן-שושן).

איך זה פוגש אותי?

במסגרות היומיומיות ובחיים האקדמיים כולנו משתמשים במחשבות ובמילים של אחרים. לעתים קרובות המחשבות והמילים הללו הם נחלת הכלל, וממילא הם שייכים לספירה הציבורית, ואין צורך לספק דין וחשבון בנוגע למקור שממנו שאבנו את המילים והמחשבות הללו. אך פעמים שמחשבות ומילים הן קניינם הרוחני של מי שהיו הראשונים להגות או לומר אותם. במקרים הללו עלינו להכיר בזכות היוצרים של אותם האנשים והנשים שאנחנו משתמשים בדבריהם או במחשבותיהם בכתיבתנו. על פי רוב, המילים והמחשבות הנכללות בסוג הזה הן כאלו שתרמו באופן יצירתי למדע, והן הפירות של עבודה מחשבתית מאומצת. כאשר משתמשים בהן מבלי להפנות למקורן יש בפועל פגיעה בקניין הרוחני של יוצריהן, ועל פי ההגדרה המילונית שהובאה בראשית דברינו, פעולה מן הסוג הזה היא בגדר גניבה.

דוגמאות

נמחיש את העקרונות הללו בדוגמאות. ידוע לכול שש"י עגנון היה הסופר הישראלי שזכה בפרס נובל. אין צורך לציין בהערות שוליים את המקור למידע מן הסוג הזה. ברם, אם העבודה שלנו נשענת על פרשנות לטקסט של עגנון שהוצעה כבר על ידי מישהו אחר, חובה עלינו להעניק את המזכה (הקרדיט) למקור של אותה הפרשנות. אין זה משנה כלל אם המקור לאותה התובנה הוא משהו שקראתם או שמעתם בהרצאה, או ששמעתם אותו מעמית או עמיתה ללימודים, חובה עליכם לציין את המקור. למוֹתר לציין שלעתים הגבולות בין המחשבות של הזולת והמחשבות שלכם אינם חדים ומובהקים, במיוחד כאשר הרעיונות שלכם מתפתחים בזיקה לרעיונות של אחרים. אך דווקא לאור זאת, חובתכם המוסרית, היא לתעד מה שאלתם מאחרים ומה בכתיבה שלכם נשען על חשיבה מקורית שלכם. עליכם לנסח את דבריכם כך שיהיה ניכר לקוראים של העבודות שלכם מה משלכם הוא ומה משל אחרים.

הורדות מהמרשתת (האינטרנט)

נושא אחר לחלוטין הוא הורדה מהמרשתת (מהאינטרנט) של חיבורים באופן חלקי או מלא, או הגשה של עבודה שמייצגת במלואה או בחלקה מחשבות של מישהו אחר (בין שהלה הסכים ובין שלא הסכים). אין אלה מקרים של פלגיאריזם אלא זוהי רמאות - פשוטה כמשמעה.  פעולות מן הסוג הזה ראויות לגינוי כהעתקה במבחן, ואי אפשר לקבלן בכל אופן שהוא.

תוצאות המעשה

העונשים לגניבה ספרותית או להעתקה חמורים מאד. המשתמש או המשתמשת בחומרים של אחרים, בין שהם לקוחים מספר ובין שהם לקוחים ממאמר, בין שהם מהמרשתת ובין שהם לקוחים מחבר לספסל הלימודים יקבלו את הציון אפס לאותה המשימה. ייתכן שאף ייכשלו באותו הקורס. המעשים הללו יתועדו בתיק האישי במזכירות החוג, ובידי החוג נתונה הסמכות להגיש תלונה לוועדת המשמעת, אשר בכוחה להפסיק את הלימודים באוניברסיטה של הסטודנטים בגין המעשים הללו. חשוב לציין שגם המשתפים פעולה עם העתקה ונותנים את כתביהם להעתקה ייענשו באותה החומרה. כדי לעמוד על מדיניות הפקולטה לרוח בעניינים אלו ניתן לעיין במסמך המתאר את ההליך המשמעתי הפנים פקולטטי.

אנחנו מבקשים להדגיש, שבמקרה של ספק בנוגע לאופן שבו התגבש הרעיון אצלכם, והאם צריך לציין מקור למה שכתבתכם, ובאיזה אופן יש לציינו, מומלץ לכם להיוועץ במורים שלכם! מתפקידם לייעץ בעניינים הללו. 

להלן קבצים להורדה הקשורים לנושא זה. ניתן גם לעיין בסעיף 18 בתקנון נהלי הוראה ולימודים של האוניברסיטה, העוסק בזכויות יוצרים. 

  • הליך משמעתי פנים פקולטטי - לחץ\י כאן
  • קניין רוחני ופלגיאט בשפה הערבית - לחץ\י כאן
  • הליך משמעתי פנים פקולטטי בשפה הערבית - לחץ\י כאן