חדשות ואירועים

*עדכון תאריכים* - קולות קוראים: פרסי הצטיינות מטעם המכון ליהדות זמננו לתלמידי מוסמך ודוקטורט בתחומי חקר השואה וחקר הגזענות והאנטישמיות

יוני 16, 2020

***שימו לב - תאריכי ההגשה למועמדות הוארכו - פרטים נוספים בקולות הקוראים***

מכון המחקר ליהדות זמננו מתכבד לפרסם שני קולות קוראים לפרסי הצטיינות לשנת הלימודים תש"ף בתחומים הבאים:

1) הפרס ע"ש שמעון ויזנטל בחקר השואה ורצח עם (לדוקטורנטים) – לפרטים נוספים ולהגשת מועמדות לחצו כאן

2) פרס אוליבייה וודוז בחקר הגזענות, האנטישמיות והמאבק נגדם (תלמידים ובוגרים , מוסמך ודקטורט) – לפרטים נוספים ולהגשת מועמדות לחצו כאן