הנהלת המכון

המכון למדעי הלשון, פילוסופיה וקוגניציה

המכון למדעי הלשון, פילוסופיה וקוגניציה מאגד את החוגים העוסקים בתחומי הידע היסודיים ביותר הנוגעים לרוח האדם: חשיבה, שפה, תודעה, רגש, זיכרון, אינטליגנציה ולמידה. אלה תחומים בסיסיים ואוניברסאליים, המתארים את האדם באשר הוא אדם, מעבר לכל הבדלים גיאוגרפיים, הסטוריים ותרבותיים הקיימים בין אנשים שונים. תחומים אלה נחקרים ונלמדים בשיטות אנליטיות, תוך ניסוח עקרונות ותיאוריות הנבדקים לאור הנתונים האמפיריים בתחומים השונים. כפי שאמר הפילוסוף ברטרנד רסל:

"Thought is subversive and revolutionary, merciless to privilege, established institutions, and comfortable habit; thought is careless of the well-tried wisdom of the ages; thought is great and swift and free."