פרופ' ארנון לוי

ראש המכון למדעי הלשון, פילוסופיה וקוגניציה
מרכז אדלשטיין, בניין לוי, קמפוס אדמונד גבעת רם.
arnon.levy@mail.huji.ac.il