חדשות ואירועים

קול קורא לתכנית הברונית אריאן דה-רוטשילד לתלמידות דוקטורט לשנים תשפ"א-תשפ"ד

יולי 21, 2020

מצורף בזאת קול קורא לתכנית הברונית אריאן דה-רוטשילד לתלמידות דוקטורט במדעי הרוח לשנים תשפ"א-תשפ"ד

בקשות ניתן להגיש בקישור הבא בלבד http://scholarships.huji.ac.il

לשאלות בנוגע להגשה ניתן לפנות אל לירון ברהום, רכזת תכניות מצטיינים, במייל msacc@savion.huji.ac.il

תמיכה טכנית, במייל helpdesk@ekmd.huji.ac.il

תאריך אחרון להגשת המועמדויות 28 ביולי, 2020