קול קורא למלגת מנדל לתלמידי מוסמך מחקרי במדעי הרוח (תש"פ-תשפ"א)

מרץ 1, 2019

מצורף בזאת קול קורא למלגת מנדל לתלמידי מוסמך מחקרי במדעי הרוח לשנים תש"פ-תשפ"א

בקשות ניתן להגיש בקישור הבא בלבד http://scholarships.huji.ac.il

לשאלות בנוגע להגשה ניתן לפנות ללירון ברהום, רכזת תכניות מצטיינים, במייל msacc@savion.huji.ac.il

תמיכה טכנית, במייל helpdesk@ekmd.huji.ac.il

 

תאריך אחרון להגשת המועמדויות יום א', 31 במרץ, 2019