קול קורא למלגות רוטנשטרייך לשנים תשפ"א-תשפ"ג

פברואר 14, 2020

מצורף בזאת קול קורא ותקנון למלגות ע"ש פרופ' נתן רוטנשטרייך ז"ל לדוקטורנטים מצטיינים לשנים תשפ"א-תשפ"ג

בקשות ניתן להגיש בקישור הבא בלבד http://scholarships.huji.ac.il
לשאלות בנוגע להגשה ניתן לפנות אל לירון ברהום, רכזת תכניות מצטיינים, במייל msacc@savion.huji.ac.il
תמיכה טכנית, במייל helpdesk@ekmd.huji.ac.il

תאריך אחרון להגשת המועמדויות 3 במרץ, 2020