הודעה לסטודנטים- מועדים מיוחדים בסמסטר ב' תשע"ח

יולי 29, 2018
הודעה חשובה

תלמידי הפקולטה שימו לב,
הגשת בקשות להיבחן במועד מיוחד בקורסים שהתקיימו בסמסטר ב' / בקורסים שנתיים תשע"ח בפקולטה למדעי הרוח, תתבצענה דרך מערכת הטפסים המקוונת של ועדת ההוראה בלבד.

 

בקשות למועדים מיוחדים יידונו רק בתאריכים הנקובים בהודעה זו ורק באמצעות המערכת המקוונת ובדרך זו בלבד. ניתן להגיש בקשות לוועדת ההוראה אך ורק בין התאריכים ה-15 באוגוסט עד ה-12 בספטמבר. בהתאם לתקנון, ניתן להגיש בקשה עד שבוע מקבלת הציון במועד ב' ולא יאוחר מכן גם אם המערכת פתוחה בתאריכים אחרים.

בחינות המועדים המיוחדים תתקיימנה בארבעת התאריכים הבאים:

ה- 7/10, 8/10, 9/10 ו-11/10.

לחצו כאן למילוי הטופס המקוון

חשוב מאוד: קישור זה יהיה פתוח רק בתקופת הגשת הבקשות למועדים מיוחדים.
טרם הגשת הבקשה למועד מיוחד, מומלץ לעיין כאן בתקנון של האוניברסיטה העברית.

לשאלות נוספות ניתן לפנות לוועדת ההוראה של הפקולטה למדעי הרוח בכתובת:

teach_committee@savion.huji.ac.il