חוק עידוד מעורבות סטודנטים בפעילות חברתית וקהילתית

אוקטובר 3, 2018

את ההודעה בנוגע לחוק ניתן לקרוא כאן