הנהלת בית ספר מנדל

פרופ' דניאל שוורץ

ראש אקדמי
02-5882773

danielr.schwartz@mail.huji.ac.il

 

אירינה דוסטוב

מנהלת אדמיניסטרטיבית
02-5882658
irinad@savion.huji.ac.il
בניין מנדל 421

 

בית ספר ג'ק, ג'וזף ומורטון מנדל ללימודים מתקדמים במדעי הרוח

בית ספר מנדל מכשיר את דור החוקרים הבא במדעי הרוח, באמצעות יצירת קהילה אקדמית פעילה ותוססת, במסגרות רב-גילאיות ולפרקי זמן ממושכים - שנתיים ללימודי מוסמך, שלוש-ארבע שנים לדוקטורט ולפוסט-דוקטורט. בבית הספר פועלות קבוצות מחקר רב-תחומיות של חוקרים צעירים בצד חוקרים מנוסים ובכירים, והוא מארח חוקרים מובילים מחו"ל להוראה ולמחקר.

בבניין מנדל שוכנות היחידות המרכיבות את בית הספר: התכנית לתלמידי מוסמך מצטיינים; התכנית לדוקטורנטים מצטיינים; מנדל סכוליון - מרכז למחקר רב תחומי במדעי הרוח והיהדות; ותכנית עמיתי מרטין בובר. הבניין מציע מרחבי לימוד מרווחים ומשוכללים וסביבת עבודה משותפת, ידידותית ומפרה מבחינה אינטלקטואלית.

אתר בית ספר ג'ק, ג'וזף ומורטון מנדל ללימודים מתקדמים במדעי הרוח >>