פרסומים

החוג להיסטוריה

ד"ר איילת אבן עזרא | Dr. Ayelet Even-Ezra

Ayelet Even-Ezra, “Medicine and religion in early Dominican demonology,” Journal of Ecclesiastical History 69/4 (2018), 728-745

 

Ayelet Even-Ezra, Ecstasy in the Classroom: Trance, Self and the Academic Profession in Medieval Paris. New York, Fordham University Press, 2019.

 

Ayelet Even-Ezra, "Listes et Diagrammes Scolastiques", in: Eds. Claire Angotti, Pierre Chastang et al., Le pouvoir des listes au moyen age I - écritures de la liste (Histoire ancienne et médiévale). Edition de la Sorbonne, 2019.

 

 

ד"ר איה אלידע |  Dr. Aya Elyada

איה אלידע, "בין דחייה לנוסטלגיה: יידיש ישנה כפוסט־ורנקולר בתרבות היהודית־הגרמנית המודרנית," חידושים בחקר תולדות יהודי גרמניה ומרכז אירופה 20 (2018), 26-6

https://drive.google.com/file/d/1I2wvYxjWgDjpY_DxqToTYVmUmgYN0HUA/view

 

איה אלידע, "לותר, הרפורמציה והתגבשות השפה הגרמנית," זמנים – רבעון להיסטוריה 140 (2019), 31-18

 

Aya Elyada, "Oluf Gerhard Tychsen und die christliche Auseinandersetzung mit dem Jiddischen," in: Rafael Arnold et al. (eds.), Der Rostocker Gelehrte Oluf Gerhard Tychsen (1734-1815) und seine internationalen Netzwerke, Hannover: Wehrhahn Verlag, 2019, 153-176

 

Irene Aue-Ben-David, Aya Elyada, Moshe Sluhovsky, and Christian Wiese (eds.), Jews and Protestants from the Reformation to the Present, Berlin: De Gruyter, 2020

 

Moshe Sluhovsky and Aya Elyada, “Introduction,” in Irene Aue-Ben-David et al. (eds.), Jews and Protestants from the Reformation to the Present, Berlin: De Gruyter, 2020, 1-12

 

Aya Elyada, “The Vernacular Bible Between Jews and Protestants: Translation and Polemics in Early Modern Germany,” in Irene Aue-Ben-David et al. (eds.), Jews and Protestants from the Reformation to the Present, Berlin: De Gruyter, 2020, 103-118

 

 

פרופ' אלישבע באומגרטן | Prof. Elisheva Baumgarten

אלישבע באומגרטן, "ארבע אמהות בשלושה סיפורים מצפון צרפת בימי הביניים," זמנים, 139 (2019), 77-70

 

אלישבע באומגרטן, "מבוא: לקראת חקר חיי היום יום באשכנז בימי הביניים," חידושים, 21 (2019), 13-5.

 

Elisheva Baumgarten, 'Ask the Midwives: A Hebrew Manual on Midwifery from Medieval Germany', Social History of Medicine (2019): 1-2

 

Elisheva Baumgarten, “Reflections of Everyday Jewish Life: Evidence from Medieval Cemeteries," in Les vivants et les morts dans les sociétés médiévales, XLVIIIe Congrès de la SHMESPSHMESP (Société des Historiens Médiévistes de l’Enseignement Supérieur Public), 2018, 95-104.

 

Elisheva Baumgarten, “‘Like Adam and Eve’: Biblical Models and Jewish Daily Life in Medieval Christian Europe,” Irish Theological Quarterly 83, (2018), 44-61.

 

Elisheva Baumgarten, "Appropriation and Differentiation: Jewish Identity in Medieval Ashkenaz," AJS Review,42 (2018), 1-25.

 

Elisheva Baumgarten and Doron Avraham eds., Jewish Daily Life in Medieval Europe, Special Issue of Chidushim (Leo Baeck Institute Journal), Vol. 21 (2019)

Elisheva Baumgarten. Ask the Midwives: A Hebrew Manual on Midwifery from Medieval Germany. Social History of Medicine. 2020. https://doi.org/10.1093/shm/hkz024

 

 

פרופ' יונתן דקל-חן | Prof. Jonathan Dekel-Chen

 

יונתן דקל-חן. "חזונות תקומה מתחרים: ארץ ישראל מול רוסיה הסובייטית בין מלחמות העולם." זמנים 141 (2019): 34 – 48.

 

Jonathan Dekel-Chen. “Transnational Intervention and its Limits: The Case of Interwar Poland.” Journal of Modern Jewish Studies 17, no. 3 (2018): 265-286.

 

Jonathan Dekel-Chen. “Between Myths, Memories, History and Politics: Creating Content  for Moscow’s Jewish Museum and Tolerance Center.” The Public Historian 40, no. 4 (2018): 91-106.
 

 

פרופ' דרור ורמן | Prof. Dror Wahrman

Dror Wahrman, ‘Order from Chaos Springs: The Bubbles of 1720 as a Turning Point in Western Conceptualizations of Causality and Order’, in S. Condorelli and D. Menning (eds.), Boom, Bust, and Beyond: New Perspectives on the 1720 Stock Market Bubble, Berlin: De Gruyer, 2019, pp. 237-261

 

Dror Wahrman, ‘Facing the Statue of Apollo: A Brief Narrative of Israeli Figurative Painting’, in D. Lurie (ed.), A Decade of the Haim Shiff Prize for Figurative-Realist Art, Tel Aviv Museum of Art, 2019, pp. 16-23, 328-336 (English and Hebrew)

 

Dror Wahrman, ‘Media, History and Art: Some Methodological Reflections’, Media History 24:1 (2018), pp. 154-158

 

 

פרופ' יצחק חן | Prof. Yitzhak Hen

יצחק חן, ׳אנונימוס, מתוך ״תיאור כל העולם והאומות״׳, בתוך: דברי יפת: מבחר מיצירותיהם של חכמי יוון בארץ-ישראל, עורכות: דבורה גרא, דניאלה דוויק, ונורית שובל-דודאי (ירושלים, 2018), עמודים 128-125.


Barbarians and Jews: Jews and Judaism in the Early Medieval West, ed. Yitzhak Hen & Tom F.X. Noble (Brepols: Turnhout, 2018).

East and West in the Early Middle Ages: The Merovingian Kingdoms in Mediterranean Perspective, ed. Stefan Esders, Yaniv Fox, Yitzhak Hen & Laury Sarti (Cambridge University Press: Cambridge, 2019).

 

The Merovingian Kingdoms and the Mediterranean world: Revisiting the Sources, ed. Stefan Esders, Yitzhak Hen, Pia Lucas & Tamar Rotman (Bloomsbury: London, 2019).


Yitzhak Hen, ‘Compelling and intense: the Christian transformation of Romanness’, in Transformations of Romanness: Early Medieval Regions and Identities, ed. Walter Pohl et al. (Berlin & Boston, 2018), pp. 59-67.

Yitzhak Hen, ‘A double-edge sword: Jews and the rhetoric of power in Ostrogothic Italy’, co-authored with Gerda Heydemann, in Barbarians and Jews: Jews and Judaism in the Early Medieval West, ed. Yitzhak Hen & Tom F.X. Noble (Brepols: Turnhout, 2018), pp. 93-118.

 

Yitzhak Hen, ‘The post-Roman royal courts’, in The Oxford Dictionary of Late Antiquity, ed. O. Nicholson (Oxford, 2018), p. 429.

 

Yitzhak Hen, ‘When liturgy gets out of hand’, in Writing the Early Medieval West: Studies in Honour of Rosamond McKitterick, ed. Elena Screen & Charles West (Cambridge, 2018), pp. 203-212.

 

Yitzhak Hen, ‘Defensor of Lugugé’s Liber scintillarum and the migration of knowledge’, in East and West in the Early Middle Ages: The Merovingian Kingdoms in Mediterranean Perspective, ed. Stefan Esders, Yaniv Fox, Yitzhak Hen & Laury Sarti (Cambridge University Press: Cambridge, 2019), pp. 218-229.


Yitzhak Hen, ‘History, geography and the notion of mare nostrum in the early medieval West’, in The Merovingian Kingdoms and the Mediterranean world: Revisiting the Sources, ed. Stefan Esders, Yitzhak Hen, Pia Lucas and Tamar Rotman (Bloomsbury: London, 2019), pp. 11-18 &163-167.

Yitzhak Hen, ‘Dialog und Debatte in Spätantike und frühmittelalterlichem Christentum’, in Das Christentum im frühen Mittelalter, ed. U. Heil (Berlin, 2019), pp.157-169.

 

 

פרופ' אלכסנדר יעקובסון | Prof. Alexander Yakobson

Alexander Yakobson, Aristocratic dignity and indignity in Republican public life,” in Henriette van der Blom, Christa Gray and Catherine Steel )eds.), Institutions and Ideology in Republican Rome: Speech, Audience and Decision, CUP, Cambridge 2018, 15-34.

 

Alexander Yakobson, “Velleius Paterculus, Imperial Ideology and the Old Republic”, in Cristina Rosillo López (ed.) Public Opinion and Political Culture in the Roman World, Historia Einzelschiften, Steiner Verlag, Stuttgart 2019, 273 – 292.

 

 

 

פרופ' משה סלוחובסקי | Prof. Moshe Sluhovsky

Moshe Sluhovsky (ed. and Introduction), Into the Dark Night and Back: The Mystical Writings of Jean-Joseph Surin (Leiden and New York: Brill)

 

Moshe Sluhovsky, "Rationalizing Visions in early Modern Catholicism" in Rationalization in Religions: Judaism, Christianity, Islam. Eds. Y. Friedmann, C. Marshies. (Berlin: De Gruyter), 127-145

 

Moshe Sluhovsky, "A Portrait of a Historian: An Interview with Dagmar Herzog”, with Michal Shapira, Zmanim 139 (2018), 4-16 

 

Moshe Sluhovsky, “Continuity and Change in Catholic Culture,” The History of Ideas: The Early Modern Period, ed. J. Mali (Jerusalem: Bialik Institute), pp.161-189

 

Sluhovsky, M. “A Few Comments on Geoffrey R. Stone, Sex and the Constitution: Sex, Religion, and Law from America’s Origins to the Twenty-First Century,” Jerusalem Review of Legal Studies (on-line) 5000 words. 2019.

 

Moshe Sluhovsky and Andreas Krass, Die Jüden von Cherut (Berlin: Hentrich & Hentrich), 189 pp. 2020.

 

Moshe Sluhovsky, Aya Elyada and Christian Wiese), Jews and Protestants from the Reformation to the Present (Frankfurt: De Gruyter), 280 pp. 2020.

 

“Sarah Rappeport of Bet Alpha: The First Intersectional Zionist Novel,” in Andreas Krass and Moshe Sluhovsky, eds., Die Jüdin von Cherut (Berlin: Henrich & Hentrich), 24 pp. 2020.

 

"Iintroduction,” (with Aya Elyada) to Elyada, Sluhovsky, and Wiese, eds., Jews and Protestants from the Reformation to the Present. Berlin: De Gruyter, 1-12. 2020.

                                   

 

 

ד"ר רוני רגב | Dr. Ronny Regev

Ronny Regev, Working in Hollywood: How the Studio System Turned Creativity into Labor (Chapel Hill: University of North Carolina Press, 2018).

https://www.uncpress.org/book/9781469636504/working-in-hollywood/

 

Regev, R., ‘We want no more economic islands': the mobilization of the black consumer market in post war U.S. History of Retailing and Consumption. 2020. Pp. 1-25

 

 

 

פרופ' (אמ') מרטין ון קרפלד | Prof. (em.) Martin van Creveld

M. van Creveld, Hitler in Hell: Was Er Noch Zu Sagen Haette (Graz, Ares, 2018).

 

 

 

פרופ' (אמ') אביהו זכאי | Prof. (em.) Avihu Zakai

"צלקתו של אודיסאוס: פרקים בחייו ויצירתו של אריך אוארבך" ירושלים, כרמל, 2018

http://pluto.mscc.huji.ac.il/~msavihu/AvihuZakai/Odysseus_Scar.pdf

 

"הסרת הקסם מהעולם: דת ומדע בראשית העת החדשה" רסלינג, תל אביב, 2018

http://pluto.mscc.huji.ac.il/~msavihu/AvihuZakai/The%20Disenchantment%20of%20the%20World.pdf

 

ג'פרי הרטמן – כשהדמיון חובר אל הזיכרון הקיבוצי", הארץ, 29 במרץ, 2019

http://pluto.mscc.huji.ac.il/~msavihu/AvihuZakai/Haaretz_29.3.2019.pdf

 

וילהלם רייך ופסיכולוגיות ההמונים של הפשיזם", הארץ, 30 באפריל, 2019

http://pluto.mscc.huji.ac.il/~msavihu/AvihuZakai/Haaretz20190430Zakai.pdf

 

אריך נוימן ומשבר המוסר בתרבות המערב", טבור, 9, 2019 עמ' 63-85

http://pluto.mscc.huji.ac.il/~msavihu/AvihuZakai/Tabur9_2019_63-85.pdf

 

המקרא עולה על הומרוס מבחינת ייצוג אמיתי, היסטורי וריאליסטי, של המציאות  ", הארץ, 12 באוגוסט, 2019

http://pluto.mscc.huji.ac.il/~msavihu/AvihuZakai/Haaretz_15.8.19.pdf

 

פרשנות, יהדות וההומניזם של המערב—קולו של ג'פרי הרטמן, טבור, 9, 2019  86-94

http://pluto.mscc.huji.ac.il/~msavihu/AvihuZakai/Tabur9_2019_86-94.pdf

 

The Pen Confronts the Sword: Exiled German Scholars Challenge Nazism, Albany: SUNY Press, 2018

http://pluto.mscc.huji.ac.il/~msavihu/AvihuZakai/The%20Pen%20Confronts%20the%20Sword_2018.pdf

 

"A Psychological Inquiry into Totalitarianism: Erich Fromm's Escape From Freedom, Society, October 2018, Volume 55, Issue 5, pp 440–450

http://pluto.mscc.huji.ac.il/~msavihu/AvihuZakai/A_Psychological_Inquiry_Into_Totalitarianism.pdf

 

 

 

פרופ' משה צימרמן |Prof. Moshe Zimmermann

Zimmermann, M. “Im Arsenal des Antisemitismus” in: Christian Heilbronn, Doron Rabinovici und Natan Sznaider (Hg.), Neuer Antisemitismus? Fortsetzung einer globalen Debatte. Berlin 2019, 431-458
 

Zimmermann, M. “Antisemitismus in Deutschland – einst und jetzt” in: Anita Haviv-Horiner, In Europa nichts Neues? Israelische Blicke auf Antisemitismus heute Bonn 2019, 34-47
 

Zimmermann, M. “Der „Muskeljude“ und israelische Fußballmythen” in: Stadion. Internationale Zeitschrift für Geschichte des Sports 43 (2019), 1, 4-17
 

Zimmermann, M. “Emigration als Remigration – wie Emigranten Schule machten. Schule als verlängerter Arm der deutsch-jüdischen Tradition” in: Barbara Stambolis (Hg.), Flucht und Rückkehr. Deutsch-jüdische Lebenswege nach 1933. Giessen 2020, 87-102
 

Zimmermann, M. Im Wettlauf der Religionen. Judentum und Sport“ in: Julia Winnebeck, Claudia Kampmann, Ulrich Volp und Martin Wallraff (Hg.), Kirchengeschichtsschreibung: Personen, Ansätze und Methoden. Festschrift Kinzig Bonn 2020, 161-172.
 

Zimmermann, M. Variationen auf die ‚Stunde Null‘ des deutschen Antisemitismus“ in: T. Schanetzki et al. (Hg.), Demokratisierung der Deutschen. Errungenschaften und Anfechtungen eines Projekts Norbert Frei Festschrift. Göttingen 2020, 442-457
 

Zimmermann, M. The Pre-1914 Origins of Hitler’s Antisemitism Revisited – Response“ ]to Thomas Weber] Journal of Holocaust Research 34 (1) 2020, 87-90

החוג להיסטוריה של עם ישראל ויהדות זמננו

פרופ' אלישבע באומגרטן | Prof. Elisheva Baumgarten

אלישבע באומגרטן, "ארבע אמהות בשלושה סיפורים מצפון צרפת בימי הביניים," זמנים, 139 (2019), 77-70

 

אלישבע באומגרטן, "מבוא: לקראת חקר חיי היום יום באשכנז בימי הביניים," חידושים, 21 (2019), 13-5.

 

Elisheva Baumgarten, 'Ask the Midwives: A Hebrew Manual on Midwifery from Medieval Germany', Social History of Medicine (2019): 1-2

 

Elisheva Baumgarten, “Reflections of Everyday Jewish Life: Evidence from Medieval Cemeteries," in Les vivants et les morts dans les sociétés médiévales, XLVIIIe Congrès de la SHMESPSHMESP (Société des Historiens Médiévistes de l’Enseignement Supérieur Public), 2018, 95-104.

 

Elisheva Baumgarten, “‘Like Adam and Eve’: Biblical Models and Jewish Daily Life in Medieval Christian Europe,” Irish Theological Quarterly 83, (2018), 44-61.

 

Elisheva Baumgarten, "Appropriation and Differentiation: Jewish Identity in Medieval Ashkenaz," AJS Review,42 (2018), 1-25.

 

Elisheva Baumgarten and Doron Avraham eds., Jewish Daily Life in Medieval Europe, Special Issue of Chidushim (Leo Baeck Institute Journal), Vol. 21 (2019)
 

Elisheva Baumgarten. Ask the Midwives: A Hebrew Manual on Midwifery from Medieval Germany. Social History of Medicine. 2020. https://doi.org/10.1093/shm/hkz024
 

 

פרופ' ירון בן-נאה | Prof. Yaron Ben-Naeh

ירון בן-נאה, דוד גדג' וקציעה עלון (ההדרה ועריכה), יוסף פרץ, רומן מאת אברהם אלבר נבון, הוצאת גמא, תל אביב תשע"ט

 

ירון בן-נאה, מראה שחורה: אסתאנבול של אברהם נבון, בתוך: דוד גדג', ירון בן-נאה וקציעה עלון (עורכים), הוצאת גמא, תל אביב תשע"ט עמ' 295-265

 

ירון בן-נאה, ארון וראי, מכונת תפירה עם רגל: שידוכין בקרב היהודים הספרדים בירושלים המנדטורית על פי פנקסו של שדכן ירושלמי, קתדרה 170 (תשע"ט), עמ' 124-81

 

ירון בן-נאה ונח גרבר, ספריות ואוספי ספרים של יהודים באימפריה העות'מאנית וגורלם: המקרה של ירושלים במאה ה-19, ספונות כו (תשע"ט), עמ' 404-341

 

ירון בן-נאה, מערביים ומוסתערבים בקאהיר במחצית הראשונה של המאה הי"ז, בתוך: משה בר-אשר, שמעון שרביט, אלימלך וסטרייך (עורכים), מחקרי מערב ומזרח: אסופת מחקרים מוגשת לכבוד הרב פרופסור משה עמאר, הוצאת מוסד ביאליק (ע"י המכללה האקדמית אשקלון ומרכז דהאן באוניברסיטת בר-אילן), רמת גן תשע"ח, עמ' 310-299

 

ירון בן-נאה, צוואות הגביר יעקב צמח נסים, בתוך: משה בר-אשר, יהודה ליבס, יוסף  קפלן, משה עסיס (עורכים), ספר זכרון לפרופסור מאיר בניהו, ח"א: חקרי תלמוד, הלכה ומנהג, תולדות עם ישראל, הוצאת כרמל, ירושלים תשע"ט, עמ' 709-693

 

Yaron Ben-Naeh, ’Istanbul’s Jewish Community through the Eyes of a European Jew: Ludwig A. Frankl in his Nach Jerusalem’ in: Istanbul-Kushta-Constantinople: Diversity of Identities and Personal Narratives in the Ottoman Capital (1830-1900), in: Life Narratives of the Ottoman Realm: Individual and Empire in the Near East, Vol. 2, (Christoph Herzog & Richard Wittmann eds.) Abingdon: Routledge 2019, pp. 199-209

 

 

פרופ' רם בן-שלום | Prof. Ram Ben-Shalom

רם בן-שלום, "סמוך על שני שולחנות: אב-טיפוס לדמות האנוסים הספרדים בראשית העת החדשה", בתוך: א' בר-לבב ואחרים (עורכים), בדרך אל המודרנה. שי ליוסף קפלן, ירושלים, מרכז זלמן שזר, תשע"ט, עמ' 60-27.

 

R. Ben-Shalom, “A New Interpretation of the Final Days of the Jewish Community of Pamiers,” Zutot,15 (2018), 31-37.

 

R. Ben-Shalom, “Southern France,” in Robert Chazan, ed., The Cambridge History of Judaism, vol. 6 – The Middle Ages: The Christian World, The Christian World (Cambridge: Cambridge University Press, 2018), 185-212, 887.

 

 

 

פרופ' עמוס גולדברג | Prof. Amos Goldberg

עמוס גולדברג, "לכתוב את ההיסטוריה של קרבנת השואה: הפרספקטיבה הפוסט קולוניאלית", זמנים 2018 עמ' 64-75

Amos Goldberg and Haim Hazan (eds.), Marking Evil: Holocaust Memory in the Global Age. Oxford: Berghahn Books, 2018 (paperback edition)

 

Amos Goldberg and Bashir Bashir (eds.), The Holocaust and the Nakba: A New Grammar of Trauma and History. New York: Columbia University Press, 2018

 

Amos Goldberg and Bashir Bashir, “Deliberating the Holocaust and the Nakba: disruptive empathy and binationalism in Israel/Palestine"  in Shirli Gilbert and Avril Alba (ed.)  Holocaust Memory and Racism in the Postwar World, Wayne State University Press 2019, pp. 295-326

 

 

 

פרופ' יונתן דקל-חן | Prof. Jonathan Dekel-Chen

 

יונתן דקל-חן. "חזונות תקומה מתחרים: ארץ ישראל מול רוסיה הסובייטית בין מלחמות העולם." זמנים 141 (2019): 34 – 48.

 

Jonathan Dekel-Chen. “Transnational Intervention and its Limits: The Case of Interwar Poland.” Journal of Modern Jewish Studies 17, no. 3 (2018): 265-286.

 

Jonathan Dekel-Chen. “Between Myths, Memories, History and Politics: Creating Content for Moscow’s Jewish Museum and Tolerance Center.” The Public Historian 40, no. 4 (2018): 91-106.
 

 

 

ד"ר נח חכם | Dr. Noah Hacham

Rivlin Katz Dikla, Noah Hacham, Geoffrey Herman and Lilach Sagiv (eds.), A Question of Identity: Social, Political, and Historical Aspects of Identity Dynamics in Jewish and Other Contexts, (De-Gruyter; Berlin and Boston, 2019)

 

Noah Hacham & Lilach Sagiv, "Social Identity in the Letter of Aristeas", Journal of Ancient Judaism, Volume 9 (2018), Pages 325–343

https://www.vr-elibrary.de/doi/pdf/10.13109/jaju.2018.9.3.325 

 

Hacham N. and Tal Ilan, “P. Brem. 48: A New Date and Context,” Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik 211 (2019), pp. 180-183

Sagiv Lilach, Noah Hacham, Geoffrey Herman and Dikla Rivlin Katz, “Introduction,” Dikla Rivlin Katz et al. (eds.), A Question of Identity: Social, Political, and Historical Aspects of Identity Dynamics in Jewish and Other Contexts, Berlin and Boston, 2019, pp. 1-20

 

Hacham N. and Lilach Sagiv, ‘Iron Wall or Common Feast? Complex Social Identity in the Letter of Aristeas’, Dikla Rivlin Katz et al. (eds.), A Question of Identity: Social, Political, and Historical Aspects of Identity Dynamics in Jewish and Other Contexts, Berlin and Boston, 2019, pp. 183-199

Hacham Noah, "3 Maccabees", Textual History of the Bible vol 2., pp. 170-179

http://dx.doi.org/10.1163/2452-4107_thb_COM_00000635

 

 

פרופ' אלי לדרהנדלר | Prof. Eli Lederhendler

Eli Lederhendl

er, "Israel and America in Jewish American Writing," in Victoria Aarons (ed.), The New Jewish American Literary Studies (New York: Cambridge University Press, 2019), chapter 4.

 

Eli Lederhendler, "Cleveland and Its Jews: New Perspectives on Communal History," in Sean Martin and John Grabowski (eds.), Cleveland Jews and the Making of a Midwestern Community (New Brunswick: Rutgers University Press, 2019).

 

Lederhendler, E., Cleveland and Its Jews: New Perspectives on Communal History. Cleveland Jews and the Making of a Midwestern Community. 2020.
 

Lederhendler, E., Does the term ‘Antisemitism’ Still Possess Historical-Research Validity? A Perspective from the American Case,” (Hebrew), Ziyyon. 2020.

 

Lederhendler, E.,  Gender and Economic History of the Jews. American Jewish History. 2020.

 

פרופ' מרים פרנקל | Prof. Miriam Frenkel

M. Frenkel, “Samuel Abraham Poznanaski`s Karaaite Mission: From Wissenschaft to Jewish Nationalism”, in Ottfried Fraisse (Ed.), Modern Jewish Scholarship on Islam in Context: Rationality, European Borders, and the Search for Belonging, Berlin and Boston, De Gruyter, 2018, pp. 121-144.

 

M. Frenkel, “Slave Trade in Medieval Jewish Society in the Lands of Islam”, in Christoph Cluse and Reuven Amitai (eds.), Slavery and the Slave in the Eastern Mediterranean (c.1000-1500CE), Turnhout Belgium, Brepols Publishers, 2018, pp. 143-162.

 

M. Frenkel and M. Yagur, “Geniza Scholarship on Jewish Communal History”, Jewish History, vol. 27 (1), March 2019.  

 

M. Frenkel and Daniella Talmon-Heller, “Religious Innovations under Fatimid Rule: Jewish and Muslim Ties in 11th Century Jerusalem”, Medieval Encounters, vol. 25 (2019), pp. 203-226

 

 

פרופ' עוזי רבהון | Prof. Uzi Rebhun

DellaPergola Sergio and Uzi Rebhun. (eds.) (2018). Jewish Population and Identity: Concept and Reality. Springer, 262 pp

 

 

פרופ' דניאל שוורץ | Prof. Daniel Schwartz

 

“Malthace, Archelaus, and Herod Antipas: Between Genealogy and Typology,” Sources and Interpretation in Ancient Judaism: Studies for Tal Ilan at Sixty (ed. M. M. Piotrkowski, G. Herman, and S. Dönitz; Ancient Judaism and Early Christianity 104; Leiden: Brill, 2018), 32–40.

 

“Hitler and Antiochus, Hellenists and Rabbinerdoktoren: On Isaak Heinemann’s Response to Elias Bickermann, 1938,” in Strength to Strength: Essays in Honor of Shaye J. D. Cohen (ed. M. L. Satlow; Brown Judaic Studies 363; Providence, Rhode Island: Brown Judaic Studies, 2018), 611–629.

 

Review of: J. C. Bernhardt, Die jüdische Revolution: Untersuchungen zu Ursachen, Verlauf und Folgen der hasmonäischen Erhebung (2018), In: Sehepunkte 18 (2018), no. 9 (Sept. 2018, online)

 

“2 Maccabees” (commentary) in The New Oxford Annotated Bible (5th ed.; ed. M. D. Coogan; Oxford: Oxford University Press, 2018), 1625–1659.

 

“The Books of the Maccabees,” in Early Jewish Literature: An Anthology (ed. B. Embry, R. Herms, and A. T. Wright; Grand Rapids, Mich.: Eerdmans, 2018), 171–182.

 

“Pilgrimage to Jerusalem in Antiquity,” in Routledge Handbook on Jerusalem (ed. S. A. Mourad, N. Koltun-Fromm and B. Der Matossian; London: Routledge, 2019), 269–275

 

Schwartz, D. “Hellenism, Judaism, and Apologetics: Josephus’s Antiquities according to an Unpublished Commentary by Abraham Schalit,” Jewish Studies Internet Journal (forthcoming)

 

Schwartz, D. “Josephus on Paneion,” Jerusalem and Eretz Israel 20 (2020 = The Joshua Schwartz Volume): 55*–68*.

 

Schwartz, D.“On Triads, Teleology, and Tensions in Antiquities 18–20,” Religions 11 (2020); online; 12 pages.

 

Schwartz, D. “A Submarine, Some Suitcases, and Salvation: On Increasingly Inaccessible Testimony and the Perfection of the Dunera Story,” Australian Jewish Historical Society Journal (forthcoming)

 

Schwartz, D. “Josephus and Chronology according to Sabbatical and Jubilee Periods,” in Haggadah in Early Judaism and the New Testament / Haggadah im Frühen Judentum und im Neuen Testament (ed. Roger Aus; Tübingen: Mohr Siebeck, forthcoming).

 

Schwartz, D. Review of K. Berthelot, In Search of the Promised Land? The Hasmonean Dynasty between Biblical Models and Hellenistic Diplomacy (2018) — Revue de Qumran (forthcoming)

 

Schwartz, D. Review of V. Noam, Shifting Images of the Hasmoneans: Second Temple Legends and Their Reception in Josephus and Rabbinic Literature— Journal for the Study of Judaism (forthcoming)

 

Schwartz, D. "Who Brought on Antiochus' Decrees? On the Chaotic and “Worthless” Prehistory of Bickerman's Gott der Makkabäer,” in Social History of the Jews within the Ancient World: Studies in Dialogue with Al Baumgarten's Work (ed. M. Bar-Asher Siegal  and J. Ben Dov; Texts and Studies in Ancient Judaism; Tübingen: Mohr Siebeck, forthcoming)

 

Schwartz, D. " Maccabees” (short commentary), in Jewish Annotated Apocrypha (ed. J. Klawans and L. Wills; New York: Oxford University Press, forthcoming). Typescript: 36 pages.

 

 

ד"ר דימיטרי שומסקי | Dr. Dmitry Shumsky

Shumsky, Dmitry. Beyond the Nation-State: The Zionist Political Imagination from Pinsker to Ben-Gurion. New Haven and London: Yale University Press, 2018

Shumsky, Dmitry. "An Odessan Nationality? – Local Patriotism and Jewish Nationalism in the Case of Vladimir Jabotinsky ",  The Russian Review 79 (January 2020): 64-82

 

 

פרופ' (אמ') עמנואל אטקס | Prof. (em.) Emanuel Etkes

עמנואל אטקס, הציונות המשיחית של הגאון מווילנה – המצאתה של מסורת. ירושלים, הוצאת כרמל, 2019.
 

 

 

פרופ' (אמ') מנחם בן-ששון | Prof. (em.) Menahem Ben-Sasson

מנחם בן-ששון, "מינויים בכירים - משרות, תארים וטקסים בקהילות ישראל באגן הים התיכון בימי הביניים" ספר טירקל – פרקי הגות, עיון ומשפט (אהרן ברק, קארין כרמית יפת ואליקים רובינשטיין עורכים), ירושלים 2019, עמ' 238-215.

 

מנחם בן-ששון, 'רמב"ם וכספי הצדקה וההקדשות במצרים: בין הלכה להנהגה', ציון – רבעון לחקר תולדות ישראל, שנה פד (תשע"ט), עמ' 387-335

 

 

פרופ' (אמ') ירחמיאל כהן | Prof. (em.) Richard I. Cohen

Richard I. Cohen (ed.), Place in Modern Jewish Culture and Society, in: Studies in Contemporary Jewry, vol. XXX (New York: Oxford University  Press). 331p.

 

Richard I. Cohen, "Interpretazioni della storia ebraica. La lotta con la tradizione nella modernit`a," Studium 114 (3) (2018); 437-446.

 

Richard I. Cohen, "A Glance at the Other: The Arab Jew," Múlt és Jövo”  XXIX (2018): 205-10. (In Hungarian)

 

 

 

פרופ' (אמ') בצלאל פורטן | Prof. (em.) Bezalel Porten

A. F. Botta and B. Porten, “Aramaic and Demotic Epistolary Formulae” in K-Th Zauzich, ed  Akten der 8. Internationalen Konferenz für Demotische Studien. Würzburg 27.-30. August 2002  (Wiesbaden, 2019), 5-14.

 

B. Porten and A. Yardeni, Textbook of Aramaic Ostraca from Idumea Volume 3. Dossiers 51-300.6: 488 Commodity Chits (Eisenbrauns; University Park, PA, 2018), pp. 646 + lxix

החוג למדע הדתות

פרופ' יעל בן תור |   Prof. Yael Bentor

Yael Bentor with Penpa Dorjee. The Essence of the Ocean of Attainments: Explanation of the Creation Stage of the Glorious Union of Secrets, King of All Tantras. Boston: Wisdom Publications, Studies in Indian and Tibetan Buddhism, 2019

 

 

ד"ר דוד סתרן | Dr. David Satran

David Satran, In the Image of Origen: Eros, Virtue and Constraint in the Early Christian Academy [Transformations of the Classical Heritage 58] (Berkeley: University of California Press, 2018)

https://www.ucpress.edu/book/9780520291232/in-the-image-of-origen

https://www.jstor.org/stable/10.1525/j.ctv6p47p

 

 

 

ד"ר נפתלי משל | Dr. Naphtali Meshel

Naphtali Meshel, “To Be Taken with a Grain of Salt: Between a ‘Grammar’ and a GRAMMUR of a Sacrificial Ritual System” in Language and Religion (ed. Robert A. Yelle, Christopher I. Lehrich, and Courtney Handman; Language Intersections; Berlin: de Gruyter, 2019) 31–56

 

Naphtali Meshel, “Some New Questions in the Fundamental Science of P,” in: Writing a Commentary on Leviticus: Hermeneutics—Methodology—Themes (Edited by Christian A. Eberhart and Thomas Hieke; FRLANT 276; Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2019) 127–138.

 

Naphtali Meshel, “Hermeneutics and the Logic of Ritual,” Hebrew Bible and Ancient Israel 7 (2018) 466–482.

 

 

 

פרופ' סרג' רוזר | Prof. Serge Ruzer

Serge Ruzer, Early Jewish Messianism in the New Testament: Reflections in the Dim Mirror (Leiden & Boston: Brill, 2020).
 

Reuven Kiperwasser and Serge Ruzer, "Cleansing the Sacred Space: The Holy Land and Its Inhabitants in the Pilgrimage Narrative of Barsauma," in: Johannes Hahn and Volker Menze (eds.) The Wandering Holy Man: the Life of Barsauma, Christian Asceticism and Religious Conflict in Late Antique Palestine (California University Press, 2020), pp. 104-120;

 

Serge Ruzer, "Jesus and Paul on Marriage and Eschatology," in: Marriage, Family & Spirituality (2020);

 

Serge Ruzer, "Law as a Problematic Aspect of Religion: Paul's Skepticism in a Broader Jewish Context," in: Benjamin Porat (ed.), Law as Religion, Religion as Law (2020);

 

Serge Ruzer, "Reasonable Doubts of the 'Other': Jewish Skepticism in Early Christian Sources," in Geoffrey Herman and Reuven Kiperwasser (eds.), Jewish Skepticism in Late Antiquity (Hamburg: Hamburg University Press, 2020).
 

 

 

פרופ' רונית ריצי' | Prof. Ronit Ricci

 

Ricci, R. and Fealy, G. Contentious Belonging: The Place of Minorities in Indonesia (Singapore: ISEAS, 2019)

 

Ricci, R. and Greg Fealy. “Diversity and its Discontents: An Overview of Minority-Majority Relations in Indonesia.” Contentious Belonging: The Place of Minorities in    Indonesia, ed. Greg Fealy and Ronit Ricci (Singapore: ISEAS, 2019) 1-16                

 

Ricci, R. “Along the Frontiers of Religion, Language and War: Baba Ounus Saldin’s Syair Faid al-Abad.”The Routledge Companion to World Literature and World History,ed. May Hawas  (London: Routledge, 2018) 82-92.

 

Ricci, R. “Muslim and Javanese in the Diaspora: preliminary thoughts on Javanese religious life in colonial Ceylon.” Transformation of Religions as Reflected in Javanese Texts, ed. Yumi Sugahara and Willem van der Molen (Tokyo: Tokyo University of Foreign Studies, 2018) 160-179.

 

 

 

ד"ר אביתר שולמן | Dr. Eviatar Shulman

Shulman, Eviatar, (2018). “Contemplating the Buddha in the Jātakas.” Religious of South Asia 21.1: 9-33.

https://www.equinoxpub.com/home/journals/ROSA/ROSA-view-abstract/?id=37510

 

Shulman, Eviatar (2019). “The Protective Buddha: on the Cosmological Logic of Paritta.” Numen 66: 207-242.

https://brill.com/view/journals/nu/66/2-3/article-p207_6.xml

 

Shulman, Eviatar, (2019). “Aśvaghoṣa’s Viśeṣaka: The Saundarananda and its Pāli ‘equivalents’.” Journal of Indian Philosophy 47.2: 235-256.

https://link.springer.com/journal/10781/47/2

 

 

פרופ' (אמ') מיכאל סטון | Prof. (em.) Michael Stone

A. Bereznyak and M.E. Stone (eds.), Nira Stone: Collected Papers (Leiden: Brill: 2019).

 

M.E. Stone, Armenian Apocrypha : Relating to Biblical Heroes (SBLEJL 49; Atlanta: Society of Biblical Literature, 2019) series vol. 5.

 

M.E. Stone, “The Questions of St. Gregory, Recension I,” Le Muséon 131 (2018), 141-171.

 

Michael E. Stone, Armenia Views, Hayastan Press, Yerevan, 2019.

 

O. Pogorelsky, M.E. Stone, Y. Tchekhanovets, "Armenians in the Negev: Evidence from Nessana," Le Muséon 132 (2019) 123-137

 

 

פרופ' (אמ') גדליהו סטרומזה | Prof. (em.) Guy Stroumsa

With A. Silverstein, eds. and M. Blidstein, ass. ed., Oxford Handbook of the Abrahamic Religions (Oxford, New York: Oxford University Press, 2015; Paperback edition Oxford, 2018)

 

With Hagit Amirav and Emmanouela Grypeou, eds., Apocalypticism and Eschatology in Late Antiquity: Encounters in the Abrahamic Religions (6th-8th Cent.) (Turnhout: Peeters, 2018)

 

Comparative Studies in the Humanities (Jerusalem: Israel Academy of Sciences and Humanities Press, 2018)

 

“The Scriptural Galaxy of Late Antiquity,” in Josef Lössl and Nicholas J. Baker-Brian, eds., The Blackwell Companion to Religion in Late Antiquity (Hoboken, N.J.: John Wiley, 2018), 553-570.

 

“The Discrete Charm of Intellectual Subversion,” in Luca Giuliani, ed., Wissenschaftskolleg zu Berlin, Jahrbuch 2016-2017 (Berlin: Wissenschaftskolleg zu Berlin, 2018), 195-198.

 

“Open Religion and Its Enemies,” in Richard A. Burridge and Jonathan Sacks, eds., Confronting Religious Violence (Baylor University Press, 2018), 59-73 and 231-234.

 

“Arthur James Balfour’s Religious and Intellectual World,” Proceedings of the Israel Academy of Sciences and Humanities, IX. 5 (Jerusalem: Israel Academy of Sciences and Humanities, 2018), 1-12 [=97=108].

 

“In Search of a New Paradigm,” in G. G. Stroumsa, ed., Comparative Studies in the Humanities (Jerusalem: Israel Academy of Sciences and Humanities Press, 2018), 7-13.

 

“Difficult Wisdom: Buber and Levinas on Hebrew Humanism,” [Chinese transl., Ou Zhenhua], Jewish Studies [Jinan; Shandong University Press] 15 (2018), 14-14.

 

“The Duty of Subversion.” In Daniel Stökl Ben Ezra, Serge Ruzer, Moshe Blidstein, eds, Upholding Scripture, Rejecting Scripture: Strategies of Religious Subversion (Tübingen: Mohr Siebeck, 2018),

 

“Beyond Utopia: Avatars of the Promised Land,” in Norbert Waszek, ed., G. W. Hegel und Hermann Cohen: Wege zur Versöhnung. Festschrift Myriam Bienenstock (Freiburg, Munich: Alber, 2018), 235-251.

 

“History of Religions: The Comparative Moment,” in Regimes of Comparatism: Frameworks of Comparison in History, Religion and Anthropology, edited by Simon Goldhill, Renaud Gagné and Geoffrey Lloyd (Jerusalem Studies in Religion and Culture; Leiden: Brill, 2018), 318-342.

 

“Anquetil Duperron et les origines de la philologie orientale: l’orientalisme est un humanisme,” Asdiwal 14 (2019), 128-140.

da6b50ff073c26d62b24ed94a1eaf069