חוגי המכון

הנהלת המכון

חוגי המכון

החוג לפילוסופיה

פילוסופיה היא עיסוק שיטתי, מעמיק, מדויק ואינטלקטואלי בשאלות גדולות וכלליות. פילוסופים/ות עוסקים/ות בחקר הקיום, ההכרה האנושית, ההיגיון, המוסר והמדינה, ותחומים רבים אחרים. הדיון הפילוסופי מציג גישה שיטתית וביקורתית לבניית טיעון רציונאלי. הפילוסופיה נשענת על המחשבה העמוקה היומיומית ומכניסה אותה למסגרת דיון מובנה. 

החוג לבלשנות

עוסק במחקר תופעות לשוניות ובחקר העקרונות הבסיסיים של השפה. החוג מתאפיין במחקר לשוני במגוון של גישות, ובעיקר הגישה הפונקציונלית והגישה הגנרטיבית. 

החוג למדעי הקוגניציה והמוח

מדעי הקוגניציה עוסקים בהסבר כשרים מנטליים כרכישת שפה, תפיסה, קבלת החלטות, יצירתיות ומודעות. חקר הקוגניציה מעוגן בתחומים שונים כגון פסיכולוגיה, בלשנות, פילוסופיה, לוגיקה וחישוביות, ומדעי המוח. הייחוד בתוכנית הלימודים של מדעי הקוגניציה הוא השילוב בין התחומים השונים, שמטרתו לחשוף את התהליכים העומדים בבסיס התופעות המנטליות. 

לשון עברית

החוג ללשון העברית הוא הבית בה"א הידיעה למחקר ולהוראה של הלשון העברית על כל רבדיה, העתיקים והחדשים. המסלול הפתלתל שעברה השפה העברית והתהליכים הרבים שחלו בה במרוצת הדורות מכוננים עולם מחקרי מרתק. אוהבי "עולם המילים" ייהנו להעמיק את הידע במקורותיה של השפה העברית וברבדיה המגוונים, ולפתח מסלול מקצועי המכשיר לקראת קשת רחבה של משרות בתחום העיסוק הלשוני.