ברוכים הבאים לפקולטה

ברוכים הבאים לפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטה העברית בירושלים. הגעתם לאתר של הפקולטה העשירה ביותר בתכניות לימודים ובתחומי מחקר באוניברסיטה. זה אינו מקרה: אנחנו אלו המופקדים על חקר ולימוד כלל המגוון העצום של ההיסטוריה האנושית, על הלשונות והתרבויות והדתות האנושיות, על היצירה האנושית על שלל צורותיה מהגות וספרות דרך האמנויות ועד לתרבות חומרית, וכל זה בעשרות רבות של שפות ואזורים ברחבי העולם על פני אלפי שנים. תלמידים חדשים ומבקרים חדשים - וירטואליים או ממשיים - לעתים מוצאים את המגוון העצום הזה כמבלבל מעט: ייתכן, אולם ככל שאנחנו מגוונים ועשירים ומורכבים יותר כך אנחנו ממלאים טוב יותר את ייעודנו.

חדשות הפקולטה

הכנס הבינלאומי בנושא "אסכולת ירושלים וחקר יהדות זמננו"

נובמבר 24, 2019

כנס אסכולת ירושלים וחקר יהדות זמננו
כנס בינלאומי לציון 60 שנה למכון המחקר ליהדות זמננו
כ"ו-כ"ז חשון תש"ף, 24-25 נובמבר 2019 | בית מאירסדורף, חדר 405


THE "JERUSALEM SCHOOL"
An International Conference Marking 60 Years of the Research Institute of Contemporary Jewry
24-25 November 2019 | Beit Maiersdorf, Room 405

תכנית מלגות לתלמידי תואר שני מחקרי לבני מיעוטים - תש"פ

ספטמבר 2, 2019

פתיחת מחזור חדש של תכנית מלגות ות"ת המיועדות לתלמידי תואר שני מחקרי בני החברה הערבית*, שהתקבלו/יתקבלו ללימודי מוסמך באוניברסיטה העברית החל משנת הלימודים תש"פ.

רשאים להגיש מועמדות כל אלה שקיבלו תואר בוגר מאחת האוניברסיטאות בארץ, שמוכרת ע"י המל"ג.

המלגה בגובה 40,880 ₪/שנה, תינתן לשנתיים (בשנה שנייה בכפוף לאישור ות"ת)

תכנית מלגות לתלמידי תואר שני מחקרי באוניברסיטאות לאוכלוסיה החרדית

ספטמבר 2, 2019

 

רשאים להגיש מועמדות כל אלה שקיבלו תואר בוגר מאחת המוסדות החינוכיות שמוכרת ע"י המל"ג. להלן הקישור שבו ניתן להכניס את שם ביה"ס או המוסד החינוכי של המועמד/ת ולראות אם מוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה.

http://apps.education.gov.il/imsnet/itur.aspx

המלגה בגובה 41,000 ₪/שנה, תינתן לשנתיים (בשנה שנייה בכפוף לאישור ות"ת)

לכל החדשות >

          why_jerusalem