תוכנית מעל"ה

תוכנית מעל"ה (חוג 207) מציעה לימודים אקדמיים ומיועדת לסטודנטים בעלי תעודת בגרות מלאה בני 35 ומעלה. תלמידי התוכנית מוגדרים כתלמידים במעמד מיוחד.

במסגרת הפקולטה למדעי הרוח ניתן להשתתף בקורסי חובה מתוכנית הלימודים של שנה א' בכל החוגים, למעט תוכניות המצטיינים - אמירים ורביבים.

תנאי המעבר ממסלול מעל"ה למעמד של תלמיד מן המניין, לבני 60-35:

  1. פטור באנגלית

  2. סיום כל חובות שנה א' אקדמית בשני החוגים שאליהם יבקש התלמיד להירשם.

  3. צבירה של 48 נ"ז לפחות בשני החוגים.

  4. ממוצע של 75 ומעלה בסך הכללי.

תנאי המעבר ממסלול מעל"ה למעמד של תלמיד מן המניין לבני 60 ומעלה:

  1. פטור באנגלית

  2. סיום כל חובות שנה א' אקדמית בשני החוגים שאליהם יבקש התלמיד להירשם.

  3. צבירה של 16 נ"ז לפחות בשני החוגים, לא כולל לימודי אנגלית כשפה זרה, שפות זרות ולימודי עזר.

  4. ממוצע של 60 ומעלה בסך הכללי.

תלמידי מעל"ה אשר יעמדו בכל התנאים הנ"ל ביום הבקשה להתקבל כתלמיד מן המניין, יהיו רשאים להמשיך את לימודיהם להשלמת תואר בוגר במדעי הרוח במסלול דו-חוגי בלבד (מסלול חד חוגי ולימודים משלימים אינו קיים משנת הלימודים תשפ"ג), בחוגים שבהם הושלמו כלל חובות שנה א'.

חובות הלימודים הדרושים להשלמת התואר ייקבעו בהתאם לתוכנית הלימודים הנהוגה בשנה שבה נעשה המעבר למעמד מן המניין.