מלגות וקולות קוראים לסטודנטים

פרסים ע"ש מארק ולובה יובילר לשנת תשע"ט לתלמידי מחקר

ינואר 13, 2019

המרכז לחקר ארץ ישראל ויישובה המשותף ליד בן-צבי ולאוניברסיטה העברית
מעניק
שלושה פרסים ע"ש מארק ולובה יובילר לשנת תשע"ט לתלמידי מחקר של האוניברסיטה העברית הלומדים לתואר שני

שתחום התמחותם קשור בתולדות ארץ-ישראל ויישובה בעת החדשה (מן המאה הי"ח ואילך)

גובה הפרס 1000$

הפרס מיועד לחוקר/ת הנמצא/ת בשלבים מתקדמים של העבודה.

מלגה ע"ש רחל ינאית בן-צבי לשנת תשע"ט לתלמידי מחקר של האוניברסיטה העברית

ינואר 13, 2019

המרכז לחקר ארץ ישראל ויישובה המשותף ליד בן-צבי ולאוניברסיטה העברית
מעניק 
מלגה על שם רחל ינאית בן-צבי לשנת תשע"ט לתלמידי מחקר של האוניברסיטה העברית
מלגת קיום לתלמידים הלומדים לתואר שלישי שתחום התמחותם קשור בתולדות ארץ-ישראל ויישובה

המלגה מיועדת לחוקר/ת הנמצא/ת בשלבים מתקדמים לקראת הגשת הדוקטורט.


תלמידים המעוניינים להציע את מועמדותם לקבלת המלגה, מתבקשים:

מלגות ע"ש פרופ' נתן רוטנשטרייך ז"ל

ינואר 7, 2019

קול קורא למלגות ע"ש פרופ' נתן רוטנשטרייך ז"ל לדוקטורנטים מצטיינים לשנת תש"פ

בקשות ניתן להגיש בקישור הבא בלבד http://scholarships.huji.ac.il

לשאלות בנוגע להגשה ניתן לפנות אל לירון ברהום, רכזת תכניות מצטיינים, במיילmsacc@savion.huji.ac.il

פרס פינס לחוקר צעיר מצטיין תשע"ט

ינואר 1, 2019

פרס פינס לחוקר צעיר מצטיין תשע"ט

פרס שנתי בסך 10,000 דולר ארה"ב יוענק לחוקר/ת צעיר/ה מצטיינ/ת (אם יוחלט להעניק את הפרס לשני חוקרים, יחולק סכום הפרס לשניהם באופן שווה).

פרס פינס פתוח בפני חוקרים בעלי תואר דוקטור שעבודתם אושרה בארבע השנים האחרונות, או בפני חוקרים שהגישו את עבודת הדוקטורט בעת הגשת המועמדות (אין להגיש מועמדות טרם הגשת עבודת הדוקטורט). אנשים בעלי משרה בתקן באחת האוניברסיטאות לא יוכלו לקבל את הפרס. ועדת הפרס שומרת לעצמה את הזכות לאשר חריגים.

קול קורא לפרס ע"ש פרופ' רוברט ויסטריך ז"ל (תשע"ט)

דצמבר 26, 2018

פרסים לתלמידים ולוקרים מצטיינים ע"ש פרופ' רוברט ויסטריך ז"ל, שנת תשע"ט

לקידום המחקר בנושא האנטישמיות לאורך ההיסטוריה,

בתמיכת קרן משפחת קנאפ

פרטים מלאים בקובץ המצורף.

מועד אחרון להגשת מועמדות: 1 במרץ, 2019

 

מלגות הנשיא לתלמידי/ות דוקטור מצטיינים/ות (תש"פ)

דצמבר 26, 2018

אנו שמחים להכריז על מלגות הנשיא לשנת תש"פ לדוקטורנטים מצטיינים בפקולטה למדעי הרוח של האוניברסיטה העברית בירושלים.

המלגות מיועדות לאפשר לזוכים להקדיש את מרב זמנם ומרצם לעיון ולמחקר. הזוכים במלגות ישתתפו בתכנית לדוקטורנטים מצטיינים של בית ספר ג'ק, ג'וזף ומורטון מנדל ללימודים מתקדמים במדעי הרוח. בית הספר מאגד תחת כנפיו גם את התוכנית למלגאי מוסמך מצטיינים, את מרכז מנדל סכוליון ואת תכנית עמיתי מרטין בובר. ארבע היחידות משוכנות בבניין מנדל, שנועד לשמש כוורת אינטלקטואלית המעודדת שיח בין עמיתים.

תכנית חילופי סטודנטים חדשה וייחודית לתלמידי תואר ראשון בפקולטה למדעי הרוח עם אוניברסיטת Brown בארה"ב

אוקטובר 31, 2018

הפקולטה שמחה להודיע על תוכנית חדשה של חילופי סטודנטים הייחודית לפקולטה למדעי הרוח, בין האוניברסיטה העברית לאוניברסיטת Brown בארה"ב.

התוכנית תתמקד בנושא הישראלי-פלסטיני. ראו מצ"ב הסבר על התוכנית, שתתקיים בשנת הלימודים הבאה (2019-2020) והזמנה למפגש אוריינטציה ב 28.11.

 

يسرنا أن نعلن عن برنامج جديد لتبادل الطلاب وهو فريد من نوعه لكلية العلوم الإنسانية، بين الجامعة العبرية وجامعة براون في الولايات المتحدة. سيركز البرنامج على القضية الإسرائيلية الفلسطينية.