גב' שרון אוחיון

מנהלנית סגל מנהלי
בניין מדעי הרוח, חדר 5413
02-5883721
sharono@savion.huji.ac.il