גב' שני כהן

עוזרת חשב
בניין מדעי הרוח, חדר 5409
02-5881680
shanic@savion.huji.ac.il