גב' הגר גרבלי תורג'מן

עוזרת חשב
בניין מדעי הרוח, חדר 5409
02-5881680
hagart@savion.huji.ac.il