גב' ריטה וידרי

ראש תחום הוראה ותלמידים
בניין מדעי הרוח, חדר 4318
02-5883715
ritab@savion.huji.ac.il

קבלת קהל בתיאום מראש